مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس بيست و دوم فارسی اول ابتدایی نشانه ظ

0

اهداف درس بيست و دوم فارسی اول ابتدایی نشانه ظ

۱ آموزش صدا ونشانهٔ (ظ)

۲ آشنايی با اعياد مذهبی (عيد مبعث و..)

۳ توانايی خواندن و نوشتن کلمات با حروف خوانده شده

۴ تشخيص نشانهٔ (ظ) درکلمات مختلف

 

 آموزش شکل وصدای ظ

فعاليّت

الف) مفاهيم درس را به شکل متنوّع وخلّاق درکلاس روشن می کنيم وکلمات کليدی درس،

مثل: مواظبت، ظلم را روی تابلو می نويسيم.

تصويرهای پيشنهادی
۱ بچه ها درحال تزيين کردن کوچه

۲ پدر با جعبهٔ شيرينی به منزل می آيد

۳ پدر به بچه ها هديه می دهد.

۴ روی هديه، کارتی است که برروی آن عبارت عيد مبعث مبارک نوشته شده است.

ب) معلّم ازتصاوير بالا به عنوان جورچين نيز می تواند استفاده کند.

 

فعّاليّت های درس بيست و دوم فارسی اول ابتدایی نشانه ظ

۱ گوش کن و بگو: پاسخ پرسش های مطرح شده در درس (درک مطلب)

۱ پيامبر (ص) در چه شهری به دنيا آمد؟ مکّه

۲ روز مبعث چه روزی است؟ بيست وهفتم رجب روزی که حضرت محمد (ص) به پيامبری رسيد.

۲ ببين و بگو: بيان تصاويری که صدای (ظ)در آنها می باشد.

تصوير ۱ ظرف (آشنايی با وسايل آشپزخانه ) تصوير ۲ خداحافظی (تقويت مهارت های اجتماعی و رعايت ادب هنگام خروج)

نکته: بهتر است معلّم يا شاگرد،کلمات استخراج شده از تصاوير را روی تابلو بنويسند.

۳ بگرد وپيدا کن: پيدا کردن کلماتی که صدای (ظ)دارند.

۱ کلمه هايی که شکل (ض ض) دارند؛ مانند: حضرت، مريض، بعضی.

کلمه هايی که شکل (ظ) دارند؛ مانند: اعظم، ظلم

۴ به دوستانت بگو: آشنايی با جشن ها واعياد ملی و مذهبی و بيان داستانی دربارهٔ حضرت محمد (ص)

۱ چه روزهايی را می شناسی که مردم در آن روزها جشن می گيرند؟ جشن های مذهبی مانند مبعث، غدير، قربان، فطر و جشن های ملّی مانند نوروز، ۲۲ بهمن.

۲ داستانی که دربارهٔ حضرت محمّد(ص) می دانی، بگو.(باتوجه به سطح درک و دانش بچه ها)

۵ نمايش: شستن ظرف در آشپزخانهدانش آموزان شستن ظرف در آشپزخانه را نمايش می دهند.

۶ کتاب خوانی: نام بردن اسامی داستان های هفتهٔ گذشته

 

فعّاليّت های کتاب نگارش درس بيست و دوم فارسی اول ابتدایی نشانه ظ

۱ بنويس: نوشتن کلمه ها و جمله های مربوط به درس
۲ کامل کن: کامل کردن جملات ناقص باتوجه به فعل جمله
۳ جمله سازی: جمله سازی دربارهٔ تصويرها وکلمات
۴ مرتب کن: مرتب کردن کلمات درهم ريخته و ساختن جملات مناسب.
۵ پاسخ به پرسش های مطرح شده درکتاب و درک مطلب

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.