مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی آينه

0

تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی آينه می باشد که جزییات این تم در این صفحه به صورت کامل بررسی شده و آموزش های مورد نیاز قرار گرفته است.
مفاهيم:

تقارن آينه ای؛ چپ و راست در آينه؛ بالا و پايين در آينه.
مهارت ها:

دست و رو شستن؛ با حوله صورت ها و دست ها را خشک کردن؛ مسواک زدن؛ حمام کردن.
نگرش ها:
١ از تقارن در حل مسائل زندگی روزمره کمک می گيريم.
٢ چپ و راست ما در آينه جابه جا می شود اما بالا و پايين جابه جا نمی شود.
تأثيرات شناختی:
١ –  مؤمن آينه مؤمن است.
٢ –  قلبی که تزکيه می شود، مانند آينه ای حقيقت را نشان می دهد.
٣ –  دل، مانند آينه ای است که بايد آن را تميز نگه داريم.
تم شناختی
در مورد تشابه باورهای دينی ما به موقعيت های زندگی روزمره مثال هايی که می شناسيد به دانش آموزان گوشزد کنيد.

ارتباط تم ۲۵ ریاضی اول دبستان آينه با صفحات بخش:

١-  از ۱ تا ۱۰۰ را به ترتيب روی جدول بنويسيد. برای پاسخ به ساير سؤالات، جدول را در دفتر خود رسم کنيد.
٢ –  با شمارش ۲ تا ۲تايی الی ۹ تا ۹ تايی هر کدام را با رنگ های مختلف روی خانه های جدول علامت بزنيد و الگوهای به دست آمده را بررسی کنيد.
٣ –  الگوهای مربوط به شمارش ۲ تا ۲ تا، ۴ تا ۴ تا، ۶ تا ۶ تا و ۸ تا ۸ تا چه ارتباطی دارند؟
٤ –  الگوهای شمارشی ۳ تا ۳ تا و ۶ تا ۶ تا و ۹ تا ۹ تا چه ارتباطی دارند؟
٥ –  الگوهای شمارشی ۵ تا ۵ تا و ۷ تا ۷ تا در چه نقاطی مشترک هستند؟

25 ریاضی اول ابتدایی آينه
صفحه ۱۷۰ تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی آينه

اهداف صفحه ۱۷۰ ریاضی اول ابتدایی

١- شمارش ۸ تا ۸ تا با استفاده از شکل.
٢- تمرين حل مسائل دو مرحله ای با استفاده از رسم شکل.

اهداف صفحه ۱۷۱  کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١  – درک عدد ۱۰۰ با جدول ارزش مکانی.
٢ –  آشنايی با عدد ۱۰۰ و جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰
٣ –  درک مدت زمان انجام چند فعاليت و مقايسه آن ها.

تم 25 ریاضی اول ابتدایی آينه
صفحه ۱۷۱ تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی آينه

اهداف صفحه ۱۷۲  ریاضی اول ابتدایی 

١ –  تمرين نوشتن عددهای پشت سر هم با شروع يا پايان های متفاوت.
٢ –  تمرين نوشتن عددهای مضارب ۵ و ۱۰ با شروع های مختلف بدون شکل.
٣  – تمرين عددنويسی با توجه به دستورالعمل.

اهداف صفحه ۱۷۳ ریاضی اول دبستان 

١ –  شمارش ۹ تا ۹ تا به کمک شکل.
٢-  حل مسئله با استفاده از رسم شکل یا چوب خط.

 تم 25 ریاضی اول ابتدایی آينه
صفحه ۱۷۳ تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی آينه

اهداف صفحه ۱۷۴  ریاضی اول ابتدایی 

١ – تشخيص اطلاعات اضافی يا اطلاعات ناکافی يک مسئله.
٢ –  درک مفهوم الگويابی و ديدن نمايش آن دریک ساعت و ادامه دادن الگو.

اهداف صفحه ۱۷۵  کتاب ریاضی اول دبستان 

١-  توانايی طراحی فرش با استفاده از ابزارها و کليه آموخته ها.
٢ –  پرورش خلاقيت و ابتکار دانش آموزان.

 تم 25 ریاضی اول ابتدایی آينه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.