مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه

0 ۲,۱۹۷

تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه می باشد که جزییات این تم در این صفحه به صورت کامل بررسی شده و آموزش های مورد نیاز قرار گرفته است.
مفاهیم:

تقارن آینه ای؛ چپ و راست در آینه؛ بالا و پایین در آینه.
مهارت ها:

دست و رو شستن؛ با حوله صورت ها و دست ها را خشک کردن؛ مسواک زدن؛ حمام کردن.
نگرش ها:
١ از تقارن در حل مسائل زندگی روزمره کمک می گیریم.
٢ چپ و راست ما در آینه جابه جا می شود اما بالا و پایین جابه جا نمی شود.
تأثیرات شناختی:
١ –  مؤمن آینه مؤمن است.
٢ –  قلبی که تزکیه می شود، مانند آینه ای حقیقت را نشان می دهد.
٣ –  دل، مانند آینه ای است که باید آن را تمیز نگه داریم.
تم شناختی
در مورد تشابه باورهای دینی ما به موقعیت های زندگی روزمره مثال هایی که می شناسید به دانش آموزان گوشزد کنید.

ارتباط تم 25 ریاضی اول دبستان آینه با صفحات بخش:

١-  از ۱ تا ۱۰۰ را به ترتیب روی جدول بنویسید. برای پاسخ به سایر سؤالات، جدول را در دفتر خود رسم کنید.
٢ –  با شمارش ۲ تا ۲تایی الی ۹ تا ۹ تایی هر کدام را با رنگ های مختلف روی خانه های جدول علامت بزنید و الگوهای به دست آمده را بررسی کنید.
٣ –  الگوهای مربوط به شمارش ۲ تا ۲ تا، ۴ تا ۴ تا، ۶ تا ۶ تا و ۸ تا ۸ تا چه ارتباطی دارند؟
۴ –  الگوهای شمارشی ۳ تا ۳ تا و ۶ تا ۶ تا و ۹ تا ۹ تا چه ارتباطی دارند؟
۵ –  الگوهای شمارشی ۵ تا ۵ تا و ۷ تا ۷ تا در چه نقاطی مشترک هستند؟

25 ریاضی اول ابتدایی آینه
صفحه 170 تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه

اهداف صفحه 170 ریاضی اول ابتدایی

١- شمارش ۸ تا ۸ تا با استفاده از شکل.
٢- تمرین حل مسائل دو مرحله ای با استفاده از رسم شکل.

اهداف صفحه 171  کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١  – درک عدد ۱۰۰ با جدول ارزش مکانی.
٢ –  آشنایی با عدد ۱۰۰ و جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰
٣ –  درک مدت زمان انجام چند فعالیت و مقایسه آن ها.

تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه
صفحه 171 تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه

اهداف صفحه 172  ریاضی اول ابتدایی 

١ –  تمرین نوشتن عددهای پشت سر هم با شروع یا پایان های متفاوت.
٢ –  تمرین نوشتن عددهای مضارب ۵ و ۱۰ با شروع های مختلف بدون شکل.
٣  – تمرین عددنویسی با توجه به دستورالعمل.

اهداف صفحه 173 ریاضی اول دبستان 

١ –  شمارش 9 تا 9 تا به کمک شکل.
٢-  حل مسئله با استفاده از رسم شکل یا چوب خط.

 تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه
صفحه 173 تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه

اهداف صفحه 174  ریاضی اول ابتدایی 

١ – تشخیص اطلاعات اضافی یا اطلاعات ناکافی یک مسئله.
٢ –  درک مفهوم الگویابی و دیدن نمایش آن دریک ساعت و ادامه دادن الگو.

اهداف صفحه 175  کتاب ریاضی اول دبستان 

١-  توانایی طراحی فرش با استفاده از ابزارها و کلیه آموخته ها.
٢ –  پرورش خلاقیت و ابتکار دانش آموزان.

 تم 25 ریاضی اول ابتدایی آینه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.