مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

0 ۳,۱۴۳

فرش
مفاهیم:
تقارن های افقی و عمودی؛ الگویابی در حاشیه فرش ها؛ الگوهای هندسی در طراحی فرش
مهارت ها:
کشف الگوهای هندسی به کار رفته در طراحی فرش ها؛ طراحی کردن یک فرش توسط دانش آموز
نگرش ها:
١ گاهی کاری با زحمت زیادی انجام می گیرد ولی راحتی بعد از انجام آن کار باعث می شود آن سختی را بپذیریم.
٢ در هر چیزی که ساخته دست بشر است باید زیبایی و سادگی را در دستور کار قرار داد.
تأثیرات شناختی:
١ حرکت از جزء به کل در الگوسازی تصویر
٢ طراحی الگوهای هندسی
٣ حرکت اشکال هندسی و تبدیل آنها به یکدیگر
تم شناختی:
فرهنگ: در مورد ارتباط فرهنگ اسلامی ایرانی با فرش و سایر صنایع دستی ایران نکاتی را که به نظرتان می رسد به دانش آموزان گوشزد کنید.

ارتباط تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش با صفحات بخش:

١ تعداد گل های شبیه به هم در فرش را باکمک تقارن بشمارید. قسمتی که مشخص نیست را هم در محاسبه وارد کنید.
٢ با کمک شابلون روی فرش الگویی رنگی و متقارن رسم کنید.
٣ برای این تصویر یک داستان بسازید.
۴ با کمک تصویر چند مسئله جمع وتفریق بسازید.
۵ اگر برای بافتن نصف فرش ۲۰ دسته پشم رنگی به کار رفته باشد، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم رنگی به کار خواهد رفت.
۶ اگر برای بافتن نصف فرش از ۲۰ دسته پشم رنگی ۱۲ دسته به رنگ قرمز باشند، برای بافتن کل فرش چند دسته پشم قرمز لازم است؟

اهداف صفحه 163  کتاب ریاضی اول ابتدایی 

١ شمارش رو به عقب ۶ تا ۶ تا، با استفاده از رسم شکل یا محور اعداد
٢ راهبرد زیر مسئله و حل مسئله های چندمرحله ای

اهداف صفحه 164  ریاضی اول دبستان 

١ تمرین خواندن ساعت دقیق
٢ تشخیص اینکه زمان از یک ساعت مشخص گذشته است یا خیر و بیان دقیق تر زمان
٣ درک صحیح از پیوستگی زمان و بیان تقریبی ساعت

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه 164 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

اهداف صفحه 165  ریاضی اول ابتدایی 

١ طراحی الگو توسط دانش آموزان
٢ درک تقارن نسبت به محور افقی و عمودی و کامل کردن شکل
٣ نوشتن با حروف اعداد تا ۹۹
۴ خلاقیت در طراحی یک شکل متقارن

اهداف صفحه 166  کتاب ریاضی اول دبستان 

١ تشخیص اشکال هندسی همراه با نام آنها
٢ توانایی نوشتن نام اشکال هندسی
٣ پرورش خلاقیت با طراحی یک شکل با استفاده از ابزار شابلون و رسم شکل های هندسی

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه 166 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

اهداف صفحه 167  ریاضی اول ابتدایی 

١ حل مسئله با استفاده از چوب خط یا رسم شکل
٢ توانایی نوشتن عبارت جمع یا تفریق در هنگام حل مسئله
٣ تمرین پیدا کردن پاسخ جمع و تفریق عبارتها با کمک چوب خط یا شکل

اهداف صفحه 168  ریاضی اول ابتدایی 

١ تمرین راهبرد زیر مسئله
٢ تشخیص زیرمسئله ها در یک مسئله دو مرحله ای
٣ تمرین نوشتن عبارت های جمع و تفریق و جلونویسی
۴ تمرین تشخیص سبکی یا سنگینی اجسام و مقایسه آنها

 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش
صفحه 168 تم 24 ریاضی اول ابتدایی فرش

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.