مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

0 ۱,۲۶۱

تم 21کتاب ریاضی اول ابتدایی کتابخانه به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد .
کتابخانه
مفاهیم:
چپ / راست، جلو / عقب، جلو / پشت، اول تا بیستم، وسط / کنار / بین، تغییر آدرس یک کتاب بعد از برداشتن کتاب های دیگر
مهارت ها:
درس پرسیدن از یکدیگر، مطالعه به طور گروهی یا دونفره، مباحثه در مورد درس، پرسیدن از بزرگترها در مورد نکات مشکل درس
نگرش ها:
۱ باورنکردن هر چه در کتاب ها نوشته شده است.
۲ نگاهی اجمالی به یک کتاب
۳ مقایسه کتاب های مختلف در مورد یک موضوع خاص
تأثیرات شناختی:
۱ فرهنگ نقد
۲ کمک به دیگران و نجات دادن آنها از گمراهی
۳ شناخت ساختارهای ترکیباتی
تم شناختی:
مباحثه: در مورد آداب مباحثه درسی بین دانش آموزان نکاتی را که می دانید به آنها بیاموزید.

ارتباط تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه  با صفحات این بخش:

۱ در هر قفسه با یک جمع چندتایی تعداد کتاب ها را محاسبه کنید.
۲ برای تصویر یک داستان بسازید.
۳ برای تصویر چند مسئله جمع و تفریق بسازید.
۴ تعداد کتاب های هر قفسه را با کمک شمارش چند تا چند تا محاسبه کنید.
۵ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک محور انجام دهید.
۶ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک رسم شکل انجام دهید.
۷ شمارش چندتا چندتای کتاب های هر قفسه را به کمک چو بخط انجام دهید.

اهداف صفحه 142 تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

١ مهارت در بردن اعداد در جدول ارزش مکانی و خارج کردن عدد بدون استفاده از شکل
٢ آشنایی با جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰
٣ درک الگوی عددی شمارش چندتا چندتا با توجه به جدول اعداد ۱ تا ۱۰۰

اهداف صفحه 143 تم 21 ریاضی اول دیستان درس کتابخانه

١ جمع مضارب عدد ۱۰ به صورت ذهنی
٢ توانایی جمع دو یا چند دسته ۵تایی و تبدیل آنها به دسته های ۱۰ تایی
٣ نوشتن مضارب ۱۰ به حروف

تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه
تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

اهداف صفحه 144کتابخانه تم 21 ریاضی اول ابتدایی 

١ پیدا کردن حاصل جمع اعداد با استفاده از چو بخط
٢ حل مسائل کلامی با استفاده از چو بخط

اهداف صفحه 145 تم 21 ریاضی اول دبستان کتابخانه

١ تمرین اندازه گیری طول با واحدهای غیراستاندارد
٢ درک مقایسهٔ اندازه گیری یک طول مشخص یا واحدهای مختلف
٣ درک مفاهیم کوتاه، کوتاه تر و کوتاه ترین، بلند، بلندتر و بلندترین و هم اندازه و به کار بردن آنها

اهداف صفحه 146 تم 21 ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

١ درک الگوی عددی توانایی ادامه دادن آنها
٢ تمرین خواندن ساعت های دقیق
٣ کشف الگوی عددی که در عقربه ساعت شمار وجود دارد.

اهداف صفحه 147 تم 21 کتاب ریاضی اول ابتدایی کتابخانه

١ درک درست از مفهوم زمان و بیان تقریبی آن
٢ درک مفهوم زمان و به کار بردن واژه های بین کمتر و بیشتر برای طول زمان
٣ توانایی مقایسهٔ زمان انجام کارهای گوناگون
۴ توانایی تقریب زدن زمان انجام کارها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.