مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

0 ۱,۴۴۴

تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد
مفاهیم: جلو، عقب؛ وسط، کنار، بین؛ حرکت صف با حفظ نظم آن؛ جلو، پشت
مهار ت: رعایت نظم صف سینه زنی؛ پذیرایی از عزاداران؛ آداب حمل پرچم؛ آداب تماشا کردن عزاداری.
نگرش ها:
١ تشویق به کار گروهی با ایجاد رقابت امکان پذیر است.
٢ بازی ها و فعالیت هایی که توانایی بیشتر کار گروه را به نمایش می گذارند، دانش آموزان را به کار گروهی علاقه مند می کنند.
تأثیرات بر ساختارشناختی:
١ شهود ساختارهای هندسی
٢ شهود ساختارهای عددی
٣ درک مفاهیم معنوی
تم شناختی:
آیین سوگواری: در مورد بزرگداشت و احترام به بزرگان دین نکاتی را که می دانید به دانش آموزان بیاموزید.

ارتباط تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا با صفحات بخش:

١ تعداد انگشتان دست کسانی را که زنجیر به دست دارند، بشمارید.
٢ تعداد انگشتان دست کسانی را که دستشان را روی سینه قرار داده اند، بشمارید.
٣ تعداد انگشتان دست کسانی را که پرچم یا علامت به دست دارند، بشمارید.
۴ با کمک شمارش ۵ تا ۵ تا تعداد برگ های روی درخت را بشمارید.
۵ با کمک جمع چندتایی تعداد شکل های هندسی روی علامت را بشمارید.
۶ پرندگان لوحه چند بال دارند؟ دو تا دو تا بشمارید.
٧ چند چشم باز در لوحه می بینید؟ دو تا دو تا بشمارید.
٨ چند انگشت برای سینه زدن بر روی سینه ها قرار داده شده اند؟ ۵ تا ۵ تا بشمارید.

اهداف صفحه 135 تم 20 کتاب ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

١ درک مفهوم عددهای بیشتر از ۲۰ به کمک شکل و جدول ارزش مکانی
٢ کامل کردن جدول ارزش مکانی با استفاده از شکل و خارج کردن اعداد دو رقمی از جدول
٣ تمرین ادامه دادن الگوی عددی
۴ درک رابطه بین الگوی هندسی و عددی

اهداف صفحه 136 عزاداری عاشورا تم 20 ریاضی اول ابتدایی 

١ تمرین ساخت دسته های ۱۰ تایی و کامل کردن جدول ارزش مکانی و خارج کردن عدد از جدول
٢ درک اعداد از ۲۰ تا ۹۹ با استفاده از جدول ارزش مکانی
٣ ساختن عددهای ۲۰ تا ۹۹ با استفاده از دسته بندی

اهداف صفحه 137 تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

١ توانایی شمارش اشیاء به صورت پشت سر هم نوشتن عدد مربوط به تعداد اشیاء
٢ توانایی بردن عدد داخل جدول ارزش مکانی
٣ توانایی ادامه دادن الگوهای عدد به ترتیب اعداد (یکی یکی ادامه دادن)

اهداف صفحه 138 تم 20 ریاضی اول دبستان عزاداری عاشورا

١ شمارش ۵ تا ۵ تا رو به جلو و عقب به کمک شکل ها
٢ تمرین شمارش ۵ تا ۵ تا به صورت ذهنی بدون کمک شکل
٣ ترسیم اشکال متقارن نسبت به خط عمود

تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا
تم 20 ریاضی اول ابتدایی عزاداری عاشورا

اهداف صفحه 139 تم 20 ریاضی اول ابتدایی 

١ تمرین کامل کردن شکل متقارن با تقارن های افقی و عمودی
٢ درک اعداد ترتیبی و نسبت دادن آن به فعالیت های روزمره زندگی

اهداف صفحه 140 تم 20 کتاب ریاضی اول دبستان عزاداری عاشورا

١ انجام عملیات جمع های چندتایی عددهای ۱۰ تایی یا ۵تایی به صورت ذهنی
٢ تمرین حل مسئله با استفاده از رسم شکل
٣ نوشتن جلونویسی برای پاسخ مسئله

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.