مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

تم 18 ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی

0 ۱,۳۰۸

تم 18 ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی به صورت کامل ارائه شده است به امید آن که مورد رضایت شما قرار گیرد

مفاهیم:

جلو / پشت، جلو / عقب، ستون/ ردیف، اول تا دهم، وسط / کنار / بین، چپ / راست
مهارت ها:

منتظر شدن برای نوبت، حمل، خرید با کیسه ها، پرداخت بهای اجناس خریداری شده
نگرش ها:
١ هنگام خرید و فروش با شمارش و جمع و تفریق اعداد سروکار داریم.
٢ با بررسی و مقایسه ورودی و خروجی سیستم ها می توان نحوهٔ کار آن را حدس زد.
تأثیرات شناختی:
١ نظم و ترتیب در چیدن اجناس
٢ نوع دوستی
٣ نظرخواستن از دیگران
تم شناختی:
معامله: در مورد آداب معامله و شرایط آن نکاتی را که می دانید به دانش آموزان بیاموزید.

ارتباط تم 18 ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی با صفحات بخش:

١ تعداد مربا ها در قفسه ها، تعداد رب ها، پاکت های شیر و ظرف های شربت را با کمک شمارش چند تا چند محاسبه کنید.

اشیایی را که پشت مادر و فرزند پنهان شده اند را هم بشمارید.
٢ تعداد اجناس بالا رابه کمک چوب خط محاسبه کنید.
٣ تعداد اجناس بالا رابه کمک محور محاسبه کنید.
۴ تعداد اجناس بالا را به کمک رسم شکل محاسبه کنید.
۵ برای اشیایی که دیده می شوند یک جمع چند تایی بنویسید و حاصل را با چوب خط محاسبه کنید.
۶ تعداد مربا ها، شربت ها، پاکت های شیر و ظرف های رب را با هم مقایسه کنید.

اهداف صفحه 121 تم 18کتاب ریاضی اول دبستان خرید از بقالی

١ درک رابطه بین الگو های هندسی و الگو های عددی
٢ درک و تمرین شمردن سه تا، سه تا، با استفاده از شکل و محور
٣ شروع آموزش خواندن ساعت های دقیق

اهداف صفحه 121 تم 18 ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی

١ درک رابطه بین الگوی هندسی و عددی در شمردن 2 تا 2 تا
٢ توانایی شمردن 2 تا 2 روی محور اعداد به کمک شکل ها
٣ درک و مفهوم عدد های فرد و زوج (بدون بردن نام عدد های فرد و زوج)
۴ درک مفهوم اندازه گیری بلندی اشیاء با استفاده از واحد های غیر استاندارد و بیان تقریبی آن

اهداف صفحه 122درس خرید از بقالیتم 18 ریاضی اول ابتدایی 

١ انجام جمع های اساسی با حاصل کمتر از ۲۰ به کمک رسم چوب خط
٢ توانایی تبدیل نماد چوب خط به عدد
٣ تمرین نوشتن نماد و عبارت جمع

تم 18 ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی
تم 18 ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی

اهداف صفحه 123 تم 18 ریاضی اول دبستان خرید از بقالی

١ شمارش ۴ تا ۴ تا با استفاده از شکل، چوب خط، محور و جدول اعداد
٢ درک ارتباط بین الگو های عددی و هندسی
٣ درک قانون یک الگو و توانایی ادامه دادن آن

اهداف صفحه 124 تم 18کتاب ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی

١ ادامه دادن الگو های هندسی با استفاده از شابلون
٢ رسم شکل های قرینه با استفاده از شابلون
٣ مهارت در تکمیل مربع شگفت انگیز۹× 9

اهداف صفحه 125 تم 18 ریاضی اول ابتدایی خرید از بقالی

۱ کسب آمادگی برای حل مسئله با استفاده از رسم شکل
در پیدا کردن جواب جمع های اساسی
۲ تمرین جمع های اساسی و درک آنها با رنگ کردن شکل ها

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.