مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش هدیه های آسمان دوم ابتدایی

0

۱. بخش خداشناسی از کتاب هدیه های آسمان دوم ابتدایی

این بخش در پایهٔ دوم برای دستیابی دانش آموزان به  اهداف زیر تدوین شده است:

۱ آشنایی با مهربانی خدا از طریق نعمت های او
۲ ایجاد احساس علاقه و محبت به خداوند
۳ تشکر و سپاس گزاری از خدا
۴ آشنایی با دعا به عنوان راه گفت وگو با خدا

بنابراین دانش آموز پایه دوم ابتدایی به نمونه هایی از مهربانی و محبت در زندگی روزمره و محیط پیرامون خود توجه نموده

همه این نعمت ها را از جانب خدا دانسته و به تشکر و قدردانی و محبت به خداوند علاقه مند شده

می آموزد که دعا راه سخن گفتن با خدابرای بیان خواسته های خود و دیگران می باشد

این مباحث در کتاب درسی دانش آموز از طریق درس های اول (هدیه های خدا) درسدوم (پرندگان چه می گویند) درس سوم (خاطرهٔ ماه) درس چهارم (مهربان تر از مادر) در کودک حاصل می شود.

۲.بخش پیامبری

این بخش در پایهٔ دوم برای دستیابی دانش آموزان به اهداف  زیر تعیین شده است:

۱ آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی و احساس احترام به آن ها
۲ تمایل به آشنایی بی شتر، پیامبران بزرگ الهی
۳ آگاهی از مهربانی پیامبر اسلام ص نسبت به کودکان
۴ احساس علاقه و احترام نسبت به پیامبر اسلام (ص)

بنابراین دانش آموز پایهٔ دوم ابتدایی ضمن آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی و وظیفهٔ آن ها در قبال انسان ها طرح ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اسلام ص با کودکان به دور از هر گونه مفهوم انتزاعی نظیر وحی و عصمت و معجزه دربارهٔ شخصیت ارزندهٔ آن ها گفت وگو می کند

با شرکت در مراسم جشن و اعیاد، به احترام گذاشتن به اولیای دین علاقه مند می گردد.

این مباحث در کتاب هدیه های آسمان پایهٔ دوم از طریق درس ششم (پیامبران خدا) و درس هفتم (مهمان کوچک) حاصل می گردد.

البته درس هشتم (جشن میلاد) که در بخش مراسم اسلامی قرار دارد نیز می تواند به عنوان عاملی انگیزشی و مؤثر مفید واقع شود.

۳.بخش آشنایی با امامان

این بخش در پایهٔ دوم برای دستیابی دانش آموزان به اهداف زیر تدوین شده است:

۱ آشنایی با اسامی اهل بیت پیامبر ص
۲ تمایل به آشنایی بی شتر با اهل بیت پیامبر ص و ارتباط ایشان با یکدیگر
۳ آشنایی با امامان اول، دوم و سوم از طریق داستا نهایی در مورد زندگی و اخلاق و رفتار نیکوی امامان ع
۴ احساس علاقه و ادای احترام نسبت به ائمهٔ اطهار ع به ویژه امامان اول، دوم و سوم
۵ تمایل به الگو گرفتن از ائمهٔ معصومین ع در زندگی

بنابراین دانش آموز پایهٔ دوم ابتدایی ضمن آشنایی با نام اهل بیت پیامبر آگاهی از ارتباط آن ها با یکدیگر از طریق داستان هایی واقعی از زندگی آن ها با رفتار و برخورد آن ها آشنا شده ضمن ایجاد علاقه مندی تمایل به الگو گرفتن از آن ها را در زندگی پیدا خواهد کرد.

این مباحث در کتاب هدیه های آسمان پایهٔ دوم از طریق درس نهم (خانوادهٔ مهربان)درس دهم (اهل بیت پیامبر)درس دوازدهم(پدر مهربان) درس سیزدهم (بهترین دوست) درس چهاردهم (دعای باران)حاصل می گردد.

البته درس نوزدهم (جشن بزرگ) که در بخش مراسم اسلامی قرار دارد، امام دوازدهم، امام زمان عج را به دانش آموزان معرفی می نماید.

۴.بخش آداب و اخلاق اسلامی

دانش آموز در این بخش برای رسیدن به اهداف زیر تلاش می کند:

۱ آشنایی با برخی آداب سلام کردن، پاکیزگی، خوردن و آشامیدن
۲ تمایل و تلاش برای رعایت آداب سلام کردن، پاکیزگی و خوردن و آشامیدن
۳ آشنایی با آثار و نتایج خوب راست گفتن و پرهیز از دروغ گویی
۴ تمایل و تلاش برای رعایت راستگویی در گفتار و کردار

دانش آموز در پایهٔ دوم ابتدایی در این بخش ضمن آشنایی با سلام به عنوان یک ادب اسلامی به هنگام برخورد با دیگران آشنا می شود

و همچنین دربارهٔ پاکیزگی و رعایت آن در محیط های عمومی نکاتی را می آموزد.

او می آموزد که خوردن و آشامیدن آدابی دارد و با این آداب آشنا می شود

در پایان ضمن آشنایی با نتایج خوب، راستگویی می آموزد که باید بین صدق و کذب یکی را انتخاب کند

راستگویی از ویژگی های یک انسان مسلمان است.

مباحث این بخش در کتاب، در درس پانزدهم (بچه ها سلام)، درس شانزدهم (طبیعت زیبا)، درس هجدهم (راز خوشبختی) و درس بیستم (در کنار سفره) قرار گرفته است.

۵.بخش احکام

این بخش برای دستیابی دانش آموزان به اهداف زیر تدریس شده است:

۱ آشنایی اجمالی با طرز وضو گرفتن و ادای یک نماز دو رکعتی
۲ احساس علاقه و ادای یک نماز دو رکعتی به شیوهٔ صحیح
۳ آشنایی با اذان و توجه به آن به عنوان اعلام وقت نماز و مقدمهٔ آن
۴ آشنایی و بیان اوقات اذان و رکعات نماز در هر نوبت

دانش آموزان در این پایه با وضو گرفتن و ادای یک نماز دو رکعتی به شیوهٔ صحیح آشنا می شوند

که باید با برنامه ای تدریجی با مراحل وضو و نماز دو رکعتی و اذان آشنا شوند که ممکن است تا پایان سال به منظور آموزش کامل ادامه داشته باشد.

مباحث این بخش از کتاب در درس پنجم (وضو می گیرم)، درس یازدهم (نماز بخوانیم) و درس هفدهم (وقت نماز) قرار گرفته است.

۶.بخش مراسم اسلامی از کتاب هدیه های آسمان دوم ابتدایی

این بخش برای دستیابی دانش آموزان به  اهداف زیر تدوین شده است:

۱ آشنایی با مراسم میلاد نبی اکرم ص و نیمه شعبان میلاد امام زمان عج
۲ تقویت علاقه و اشتیاق به شرکت در مراسم مذهبی
۳ مشارکت در برگزاری مراسم مذهبی

در این بخش از طریق طرح مطالبی چون جشن تولد و مشارکت آن ها در برنامه ریزی و برپایی جشن ها احساس علاقه و محبت آن ها نسبت به این اعیاد تقویت می شود.

مباحث این بخش در درس هشتم (جشن میلاد) و درس نوزدهم (جشن بزرگ) قرار گرفته است.

درس هابی هدیه های آسمان دوم ابتدایی

درس اول: هدیه های خدا
درس دوم: پرندگان چه می گویند؟
درس سوم: خاطرهٔ ماه
درس چهارم: مهربان تر از مادر
درس پنجم: وضو می گیرم
درس ششم: پیامبران خدا
درس هفتم: مهمان کوچک
درس هشتم: جشن میلاد
درس نهم: اهل بیت پیامبر
درس دهم: خانوادهٔ مهربان
درس یازدهم: نماز بخوانیم
درس دوازدهم: پدر مهربان
درس سیزدهم: بهترین دوست
درس چهاردهم: دعای باران
درس پانزدهم: بچه ها سلام
درس شانزدهم: طبیعت زیبا
درس هفدهم: وقت نماز
درس هجدهم: راز خوشبختی
درس نوزدهم: جشن بزرگ
درس بیستم: در کنار سفره

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.