مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی فارسی چهارم ابتدایی

5

بچه های گلم شما در کلاس دوم با جمله سازی به طور کامل آشنا شده اید

و در سال سوم بند نویسی را فرا می گیرید و در سال چهارم انشا نویسی را فرا خواهید گرفت.

بند یعنی چند جمله که یک موضوع مشخص دارند و پشت سرهم می آیند .

مراحل مهارت نوشتن یا بند نویسی :

۱-موضوع مناسب انتخاب شود .

۲-موضوع کلی به موضوعات کوچک تر تقسیم شود .

۳-خط اول با کمی فاصله از سر خط نوشته شود.

۴-جمله ی اوّل بند ،جمله ی اصلی است و به آن جمله ی موضوع می گویند .

۵-جمله های بعدی باید تکمیل کننده جمله ی موضوع باشند .

۶- جمله های یک بند باید به هم مربوط باشند و پشت سرهم نوشته شوند.

۷-بند باید کوتاه باشد.

۸- به بند پاراگراف نیز می گویند .

۹-بند باید به حالت نوشتاری نوشته شود نه گفتاری .

۱۰-نشانه های نگارشی باید در متن رعایت شود .

اصول مهارت نوشتن یا بند نویسی :

۱- با کنار هم گذاشتن جمله ها، یک «بند » ساخته می شود.

۲- جمله ها بایدبا هم ارتباط داشته باشند.

۳- به نوشته های کوتاه، که جمله های آن درباره ی یک مطلب است، «بند » می گویند.

۴- جمله های یک بند باید در مورد یک موضوع باشند و باهم ارتباط داشته باشند.اگر این جمله ها با هم ارتباط نداشته باشند، «بند » تولید نمی شود؛

بلكه چند جمله ی پراكنده ایجاد شده است كه به هم ربطی ندارند.

۵- بندساخته شده است باید یک مطلب را بیان می كند؛ بنابراین، خواننده ای كه بندرا می خواند، به راحتی منظورنویسنده را می فهمد.

گام های مهارت نوشتن یا بند نویسی

گام اوّل برای نوشتن بند، انتخاب یک «موضوع مناسب » است.

گام دوم برای نوشتن یک بند، انتخاب موضوعِ مناسب، اهمیّت دارد.

گام سوم تمام جمله های یک بند، باید درباره ی موضوع آن، توضیح دهند.

گام چهارم موضوع، ممكن است كلّی باشد؛ نوشتن در مورد موضوع های كلّی،دشوار است؛

بنابراین می توان آن را به موضوع های كوچک تر، تقسیم كرد.موضوع های كوچک، كار نوشتن را آسان و منظّم تر می كند.

گام پنجم چون بند کوتاه است، نوشتن درباره ی یک موضوع کلّی، در یک بندممکن نیست؛

بنابراین موضوع کلّی به موضوع های کوچک تر تقسیم می شود.

گام ششم انتخاب موضوع کوچک، از پراکندگی مطالبِ بند، جلوگیری می کند.

گام هفتم داشتنِ آگاهی و اطّلاعات بیشتر درباره ی یک موضوع، کارِ بندنویسی را آسان تر می کند.

گام هشتم جمله ی اوّل بند، جمله ی اصلی آن است.

گام نهم جمله های یک بند باید در تکمیلِ جمله ی اوّل بند، نوشته شوند.

گام دهم به جمله ای که د ابتدای بند می آید، «جمله ی موضوع » می گویند.

گام یازدهم جمله ی موضوع، به خواننده کمک می کند تا موضوع را آسان تر بفهمد وپیام را درک کند.

آموزش مهارت نوشتن یا بند نویسی

تمرين هاي نگارش در كتاب مهارت هاي نوشتاري به پرورش مهارت نوشتن مي پردازند.

در صفحه چهارم هر درس فعاليتي با عنوان نگارش گنجانده شده است كه از ابتدا به صورت غير مستقيم به دانش آموزان شيوه ي نوشتن را آموزش مي دهد.

اين فعاليت به انشا و نوشتن خلاق و فعال مي پردازد و در پايان كتاب از دانش آموزان انتظار مي رود كه بتوانند يك بند منسجم و زيبا ، با توجه به فعاليت هاي نگارش، بنويسند.

نگارش، به آموزش بندنويسي مي‌پردازد و به تعميق و تجربه‌هاي يادگيري در اين زمينه اختصاص دارد. در اين بخش موارد زير آموزش داده مي‌شود

مراحل بندنویسی

انتخاب موضوع
محدود كردن دامنه‌ي موضوع
آشنايي با جمله‌ي موضوع
نوشتن بند منسجم

( تعریف بند) :

قبل از تعریف بند ابتدا از ملموس شروع می کنیم .

تعریف جمله : از چند کلمه درست شده است ، که ارتباط صحیح لفظی ومعنایی داشته باشد.

تعریف بند : از چند جمله درست شده است ، که ارتباط صحیح لفظی ومعنایی داشته باشد.

آموزش نوشتن (بند نویسی)

 موضوعی داده می شود :
.۱برای موضوع چندکلمه یا تصویر می دهیم .

. ۲ یک کلمه یا تصویر خالی ؟؟؟

۳ .در مورد هرکدام چند جمله بگویند.

۴ .هر گروه يك تصویر را انتخاب می کنند.

* گفتن و صحبت کردن مقدمه نوشتن

( محدود کردن موضوع )
موضوع + عبارت محدود کننده (نان انواعی دارد ) تمام جملات بعدی باید در همین مورد بیاید .

د) جمله موضوع :
اولین جمله بند که معمولاً با تو رفتگی آغاز می شود . مهمترین جمله بند است که جملات بعدی باید در توضیح آن بیاید .

* در این قسمت جملاتی که به جملات موضوع ربط ندارد شناسایی و حذف وجایگزین می شوند .

برای مشاهده مخالف (متضاد)، هم خانواده و مترداف (هم معنی) کلمات فارسی درس به درس پایه چهارم کلیک کنید

ه ) قضاوت عملکرد :

درس اول:

دانش آموز با توجه به تصاوير جمله بنويسد و آن جمله ها را در كنار هم قرار دهد.

(دادن چندموضوع به صورت غير مستقيم، به كمك تصوير)

در صفحه‌ي نگارش درس اوّل، دانش‌آموز با شکل ظاهری بند که شامل چند جمله است، آشنا می‌شود.

در اين صفحه او به كمك تصاوير، جملاتي را مي‌نويسد كه به هم مرتبط هستند

و در ادامه فقط ياد مي‌گيرد كه چند جمله را كنار هم بنويسد و يك متن كوتاه را توليد كند.

اين متن كوتاه، شبيه يك بند است. در گام اول، هدف تنها آشنايي با بند از نظر شكل ظاهري است

و انتظار بيشتري از دانش‌آموز نداريم. اگر بندي كه نوشته‌اند به لحاظ معنايي منسجم نيست و اشكالاتي دارد، مهم نيست

درس دوم:

يك گام جلوتر رفته و فراگير به كمك سه تصوير به صورت فرايندي درباره ي يك موضوع يك بند مي نويسد.

در فعّالیّت نگارشی این صفحه، دانش‌آموز درباره‌ی موضوع تصاویر جملاتی می‌نویسد که با هم ارتباط دارند و درباره‌ی تصویر توضیح می‌دهند.

به عبارت ديگر در درس گذشته، معيار شناخت بند فقط ساختاري بود اما در اين درس، ملاك معنايي نيز اضافه مي‌شود.

هدف این است که به کمک تصاویر در نوشته‌ی دانش‌آموزان انسجام ایجاد شود و پراکنده‌گویی اتفّاق نیفتد.

درس سوم:

تمرين و مرور دو درس گذشته.در اين صفحه پس از دو جلسه تمرين بندنويسي، تعريف بند ارائه مي‌شود.

درواقع نوع آموزش به گونه‌اي طراحي شده است كه دانش‌آموزان در عمل به اين معني مي‌رسند.

آن‌ها در درس اوّل ملاك ساختاري را آموختند و در درس دوم به ملاك معنايي رهنمون شدند.

حالا در درس سوم جمع‌بندي مي‌كنند كه متن به لحاظ ساختاري از چند جمله تشكيل شده است و به لحاظ معنايي اين جملات مرتبط هستند.

لازم به ذكر است مطالب داخل كادر به هيچ‌وجه براي حفظ كردن نيست و فقط به هدايت و جمع‌بندي ذهني دانش‌آموز كمك مي‌كند.

درس چهارم:

تاكيد بر ارتباط جمله هاي يك بند.در نگارش اين درس، هدف اين است كه دانش‌آموزان بند منسجم را از بند غيرمنسجم تشخيص دهند.

به اين ترتيب با خواندن دو بند بالاي صفحه و برجسته شدن تفاوت آنها، نتيجه‌گيري مباحث قبلي در ذهن دانش‌آموزان تقويت مي‌شود

در عمل متوجه مي‌شوند كه پراكنده‌گويي سبب مي‌شود كه پيام نويسنده به خواننده منتقل نشود.

در ادامه وقتي در پايين صفحه از آنها خواسته مي‌شود كه يك بند بنويسند، توجه مي‌كنند كه نوشته آنها انسجام داشته باشد.

درس پنجم:

انتخاب موضوع توسط ۴ خود دانش آموز بدون كمك گرفتن از تصوير. پس از آشنايي با بند منسجم، بندنويسي به طور جدي‌تر آغاز مي‌گردد.

درواقع گويي مباحث گذشته مقدمه‌اي بر آموزش بندنويسي بوده است. گام اول در بندنويسي داشتن موضوع است.

موضوع نوشته ، ذهن نويسنده را محدود و متمركز مي‌كند و به اين ترتيب او قادر مي‌گردد بند منسجم بنويسد.

داشتن موضوع به عنوان اولين گام در بندنويسي در اين درس برجسته شده است.

البته این نکات احتمالا در سال سوم ابتدایی تدریس شده و برای اطلاعات کامل تر شما در اختیار قرار داده شده است

مخالف (متضاد)، هم خانواده و مترداف (هم معنی) کلمات فارسی درس به درس پایه چهارم

5 دیدگاه ها
 1. الهه رضایی می گوید

  واقعا عالی و کامل بودن.مرسی ????

 2. حسن گل پرور می گوید

  بسیار عالی خوشحال میشم از سایت من (مجله مگونیک) اموزش های انشا نویسی ما دیدن بفرمایید.
  magonic.ir

 3. مریم می گوید

  سلام میشه بگید چطوری سایت بزنیم؟

 4. زمانی می گوید

  واقعا عالی توضیح دادید

 5. نقره می گوید

  خیلی خوب بود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.