مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش قران چهارم ابتدایی با جزییات کامل

0

مراحل آموزش قرآن چهارم ابتدایی

الف روخوانی و قرائت

١ پیش خوانی:

از دانش آموزان هر میز بخواهید طیّ چند دقیقه آیات درس را به آرامی برای یکدیگر بخوانند.

٢ روخوانی آیات درس:

هر دانش آموز یک جمله یا حدود یک سطر از آیات درس را می خواند،

اگر دانش آموزی اشتباه خواند، بلافاصله اشتباه او را تصحیح نمی کنیم؛

بلکه فرصت می دهیم تا خود، اشکال خویش را رفع کند.

در این مرحله هر دانش آموز با توجه به توانایی خود، آیات را با قرائت یا به صورت ساده و شمرده  یا حتی بخش بخش می خواند.

در این قسمت آن چه اهمیت دارد، آشنایی دانش آموزان با آیات درس و تلاش برای خواندن آن هاست.

سعی شود در این قسمت، هر دانش آموز یک سطر از آیات را بخواند.

رفع اشکالات روخوانی قرآن چهارم ابتدایی

درصورتی که تعدادی از دانش آموزان در خواندن برخی از کلمه ها و ترکیب ها مشکل داشتند،

این گونه کلمات یاترکیب ها را روی تخته بنویسید و با نشان دادن صحیح حروف و حرکات

از دانش آموزان بخواهید، آن کلمه را به صورت دسته جمعی و بخش بخش بخوانند تا در خواندن آن ها تسلط لازم را پیدا کنند.

٣ پخش قرائت، استماع و جمع خوانی:

آموزگار در صورت در اختیار داشتن امکانات لازم، قرائت آیات درس را پخش می کند

و از دانش آموزان می خواهد هر جمله را بار اوّل گوش کنند و بار دوم همراه با نوار بخوانند.

دانش آموزان همراه قرائت نوار، متن آیات را نشان می دهند و خط می برند،

به این ترتیب گوش دانش آموز آیات را می شنود، چشم او آیات را می بیند و زبان او آیات را تلفظ می کند.

تذکر ۱: آموزگار باید هنگام پخش قرائت، بر خط بردن و خواندن دانش آموزان نظارت کند.
تذکر ۲: بهتر است از دانش آموزان بخواهید که در زمان هم خوانی با نوار، صدای خود را خیلی بلند نکنند تا بتوانند صدای قرائت الگو را خوب بشنوند.

٤ فردخوانی قرائت آیات درس:

از دانش آموزان بخواهید هر کدام یک سطر را به صورت انفرادی بخوانند.

آن ها را تشویق کنید مانند نوار بخوانند، ولی بر آن ها سخت نگیرید؛

دانش آموزی که آیات را به صورت معمولی می خواندنیز مورد تشویق قرار می گیرد.

چنان چه برخی از دانش آموزان در خواندن کلماتی مشکل داشتند به شیوه ی رفع اشکال روخوانی عمل کنید.

 پیام قرآنی کتاب  قرآن چهارم ابتدایی

هدف از ارائه ی پیام های قرآنی کسب مهارت تفکّر در آیات قرآن کریم است.

مراحل آموزش پیام های قرآنی به شرح زیر است:

١ روخوانی پیام قرآنی و ترجمه ی آن: پیام قرآنی توسّط چند دانش آموز مسلّط تر خوانده می شود

و هرباربقیه ی دانش آموزان به قرائت دسته جمعی تکرار می کنند، سپس یکی از دانش آموزان ترجمه ی پیام را می خواند.

٢ بیان مفهوم پیام: آموزگار به کمک تصاویر مربوط به پیام، به روش پرسش و پاسخ و با مشارکت دانش آموزان، آن ها را با مفهوم پیام آشنا می کند.

برای درک بهتر پیام، از دانش آموزان می خواهیم مصادیق و نمونه های دیگری از مفهوم پیام را بیان کنند.

٣ از دانش آموزان می خواهیم که عبارت پیام قرآنی را در آیات درس بیابند و از روی آن بخوانند.
تبصره: می توانید دانش آموزان را تشویق کنید تا درباره ی پیام قرآنی، به صورت گروهی یا فردی کارهای هنری مانند نقاشی، خوشنویسی و… انجام دهند.

گاهی پیام قرآنی، دارای کلمات و ترکیباتی است که باید معنا شود.

از دانش آموزان می خواهیم که با استفاده از ترجمه ی آیات درس و پیام قرآنی، معنای کلمات یا عباراتی را که مشخص شده است، پیدا کنند.

در صورتی که این کلمات، هم خانواده ی آشنا و رایج در زبان فارسی دارند، از دانش آموزان بخواهید آن ها را بیان کنند.

این کار هم شوق انگیز است و هم موجب افزایش توانایی دانش آموزان در درک معنای لغات مشترک قرآنی و فارسی می شود.

پیشنهاد: خوب است دانش آموزان در شروع زنگ اول، همزمان با ورود معلم به کلاس، پیام قرآنی را به صورت دسته جمعی بخوانند.

 داستان

داستان را به شیوه ی قصه گویی و به زبان ساده، به کمک تصاویر برای دانش آموزان تعریف کنید و از بیان مطالب زائد و غیرمستند بپرهیزید.

در صورت وجود وقت از دانش آموزان بخواهید که هر یک چند سطر از داستان را از روی کتاب بخوانند.

 قاعده:

قاعده ی مربوط به درس را به اختصار توضیح دهید و از توضیحات اضافی بپرهیزید.

هیچ نیازینیست که دانش آموزان مفهوم قاعده را به ذهن بسپارند؛

زیرا کسب مهارت عملی در به کار بردن این قواعد اهمیت دارد.

از این رو، در ارزش یابی نباید از مفهوم و تعریف قواعد هیچ گونه پرسشی به عمل آید.

 قرائت عبارات جدید قرآنی:

در جلسه ی دوم هر درس، تعدادی از عبارات قرآنی آمده است که معمولاً نکاتی مربوط به قاعده ی آن درس دارد.

دانش آموزان، این عبارات را با رعایت قاعده ی موردنظر می خوانند.

در ضمن، این عبارات نیز ترجمه شده است تا دانش آموزان با مفاهیم اولیه ی قرآنی نیز آشنا شوند.

هم چنین ترجمه ی این عبارات،دانش آموزان را برای فعالیت «کار در کلاس » نیز آماده می کند.

کار در کلاس کتاب قرآن چهارم ابتدایی

به منظور ایجاد علاقه ی بیش تر در دانش آموزان به قرآن و فراهم آوردن زمینه ی درک و فهم تدریجی عبارات ساده و کوتاه قرآن،

در هر درس بخشی به عنوان «کار در کلاس » در نظر گرفته شده است.

این بخش به روش یادگیری مشارکتی و به صورت گروهی توسط دانش آموزان انجام می شود.

معلم پاسخ را از یک گروه می پرسد؛اگر پاسخ نادرست بود، گروه دیگر جواب می دهد تا به طور غیرمستقیم دانش آموزان به نادرستی پاسخ اوّل پی ببرند.

انجام تمرین های «کار در کلاس » الزامی است، ولی فراگیری مطالب این بخش توسط دانش آموزان می تواند

به عنوانفعالیت های آزاد خارج از کلاس در ارزش یابی مستمر دانش آموزان منظور شود؛

ولی عدم یادگیری آن ها نباید در ارزش یابی مستمر و پایانی منجر به کسر نمره ای از دانش آموزان گردد.

انس با قرآن در خانه

این بخش برای تکلیف و تمرین در خانه است.

در زمان مناسب، انجام این تکلیف را به دانش آموزان تذکر دهید، و در جلسه ی پایانی هر درس، این تکلیف را بازدید و بررسی کنید.

توجه شود تمرین های این بخش، نمونه سؤال نیست تا معلم شبیه آن ها را در ارزش یابی ها به ویژه ارزش یابی پایانی از دانش آموزان بپرسد؛

بلکه هدف از این بخش، کسب مهارت در به کار بردن قواعد و تمرین بیش تر است.

توصیه هایی به والدین دانش آموزان

۱ همان طور که همه ی ما خواندن نماز و گرفتن روزه را به صورت عملی از پدر و مادر خود آموخته ایم،

کودکان مانیز خواندن قرآن و نماز را از ما می آموزند.

از شما پدر و مادر عزیز انتظار می رود که با خواندن روزانه ی قرآن کریم، الگوی شایسته ای برای کودک خود باشید.

۲ از فرزندتان بخواهید آن چه را از قرآن در مدرسه آموخته است برای شما بازگو کند.

از او بخواهید آیات و عبارات قرآنی هر درس را از روی کتاب نشان دهد و به صورت شمرده برای شما بخواند.

دقت کنید، شما نباید آیات و عبارات قرآنی را برای او بخوانید تا او به تقلید از شما بخواند

اگر فرزند شما در خواندن کلمات،اشتباهی داشت،

از او بخواهید که دوباره آن را با دقت بخواند تا خود به اشتباهش پی ببرد و آن را اصلاح کند.

۳ در هر درس، یکی از عبارات زیبا، کوتاه و حکمت آمیز قرآن به نام پیام قرآنی آمده است.

حفظ پیام های قرآنی و ترجمه ی آن ها نیز الزامی نیست؛

ولی اگر فرزند شما به حفظ این پیام ها علاقه مند است، او را به این کار تشویق کنید

۴ از فرزندتان بخواهید داستان های کتاب را که برای ایجاد انس و علاقه ی بیش تر به قرآن و فهم و درک مفاهیم آن است،

از روی کتاب برای شما بخواند و به کمک تصاویر برای شما تعریف کند.

۵ برخی از آیات دروس به طور نسبتاً ساده ترجمه شده است. این ترجمه ها برای مطالعه ی آزاد است و دانش آموزان موظف نیستند ترجمه ی این آیات درس آمده است، حفظ کنند در صورتی که فرزند شما به یادگیری این مطالب علاقه نشان داد، یاری و تشویق او بسیار مفید است.

پیام‌ قرآنی کل کتاب قرآن چهارم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.