مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

آموزش ریاضی دوم ابتدایی درس به درس

0

کتاب ریاضی دوم ابتدایی

کتاب ریاضی پایه ی دوم در راستای برنامه ی درسی ملّی و در ادامه ی تغییر کتاب درسی پایه ی اوّل تألیف شده است.

در این کتاب نیز تلاش شده است دانش آموزان با روش های نوین آموزشی، به فکر کردن ترغیب شوند در یادگیری نقش فعّال ایفا کنند.

جزوه ریاضی دوم ابتدایی

مشاهده

در عین حال مهارت هایی را بیاموزند که توانایی آن ها را در حلّ مسئله تقویت کند.

نگاه کتاب به ریاضیّات چند جنبه ی متفاوت دارد.

از طرفی ریاضیّات یک هنر است که باید از لحاظ زیبایی شناسی و حقیقت نمایی ارزش های نهفته ی خود را آشکار سازد.

از طرف دیگر در تمام علوم بشری کاربرد و حضوری تعیین کننده دارد.

آموزش ریاضی دوم ابتدایی

آموزش ریاضیّات نه تنها اهرمی مؤثر برای رشد تفکّر است،

بلکه وسیله ای برای تعالی انسان از طریق ساختارهای شناختی و معرفتی اوست که البته بدون تکیه بر معارف الهی و علوم توحیدی میسر نخواهد بود.

درس ریاضیّات باید برای دانش آموزان شادی بخش و لذّت آور باشد

به وسیله ی آن احساس خوبی از توانایی های خود و دیگران به ایشان دست دهد.

به دانش آموزان نشان دهد با همه ی تفاوت ها و اختلاف هایی که دارند، می توانند در کنار هم باشند و برای همدیگر احترام قائل شوند.

دانش آموزان هم مسئولیت بپذیرند و هم به دیگران، وقتی به کمک نیاز دارند، یاری رسانند و برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند.

تفاوت های فردی دانش آموزان و پیشینه ی منحصر به فرد فکری و مهارت های ذهنی ایشان اجازه نمی دهد پیشرفت تحصیلی یکسانی داشته باشند.

ذهن دانش آموزان مانند گل های رنگارنگی اند که از یک آب و خاک و خورشید بهره گرفته اند

امّا با یک دیگر در رنگ و بو تفاوت دارند و دربرابر آموزش های یکسان، مهارت های مختلفی را کسب می کنند.

این تنوع در زمینه های یادگیری دانش آموزان را می توان در سبک های یادگیری و ساختار انسان شناختی آن ها خلاصه کرد.

کتاب ریاضی دوم دارای ساختار زیر است:

١ این کتاب هشت فصل دارد و با تصویری برگرفته از نمونه های کاربردی موضوع آن فصلآغاز می شود.

هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حلّ مسئله است که به آموزش راهبرد حلّ مسئله می پردازد.

در قسمت حلّ مسئله توضیحاتی برای معلّم محترم نوشته شده است تا هدف اصلی آموزش راهبرد تبیین گردد.

همچنین یک واحد مرور فصل و تمرین های ترکیبی و تکمیلی است که با تأکید بر مهارت هایی از جمله مهارت خواندن و نوشتن پایان می یابد.

معماهای مطرح شده در این قسمت برای دانش آموزان علاقمند است.

٢ فرایند آموزش کتاب شامل فعّالیّت هایی جهت آموزش آن مفهوم، کار درکلاس جهت تکمیل یادگیری و رفع اشکالات احتمالی در فضای کلاس درس است.

همچنین تمرین هایی جهت تثبیت یادگیری برای انجام در منزل در نظر گرفته شده است.

توجّه داشته باشید که معمّا و سرگرمی مخصوص فعّالیّت های در خانه جهت تقویت فکری دانش آموزان می باشد.

موارد ذیل از جمله شاخص های مورد توجّه در کتاب ریاضی پایه ی دوم ابتدایی است:

١ بالا بردن توانایی دانش آموزان در حلّ مسئله و آشنا کردن آن ها با راهبردهای حلّ مسئله
٢ توجّه به نقش فعّال دانش آموز در یادگیری مفاهیم ریاضی
٣ توجّه به ارتباط کلامی و عینی و ارتقای توانایی مهارت های نوشتن و خواندن
٤ توجّه به تفاوت های فردی دانش آموزان و سبک های یادگیری آن ها
٥ ارتقای توانایی دانش آموزان در مدل سازی ریاضی
٦ ارائه ی مثال ها و نمونه هایی از کاربرد ریاضی در زندگی روزمره
٧ توجّه به هویّت مذهبی و ملّی و تأثیر فرهنگ در آموزش ریاضی

فصل های کتاب ریاضی دوم دبستان

فصل ١: عدد و رقم
فصل ٢: جمع و تفریق اعداد دو رقمی
فصل ٣: اشکال هندسی
فصل ٤: عددهای سه رقمی
فصل ٥: اندازه گیری ٤٦
فصل ٦: جمع و تفریق اعداد سه رقمی
فصل ٧:کسر و احتمال
فصل ٨: آمار و نمودار

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.