مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

هدیه ها ششم

درس دهم هدیه ششم ابتدایی آداب زندگی

توضیحات درس دهم هدیه ششم ابتدایی آداب زندگی هدف از درس هایی که مربوط به بحث آداب می شوند، توجه دادن دانش آموزان به مجموعه ای از ارزش ها و رفتارهای درست و…

درس نهم هدیه ششم ابتدایی جهان دیگر

توضیحات درس نهم هدیه ششم ابتدایی جهان دیگر دانش آموزان در سال های قبل با مفاهیمی مانند قیامت، بهشت، جهنم و... آشنا شدند.این درس با استناد به داستانی از…

درس هفتم هدیه ششم ابتدایی دست دوست

توضیحات درس هفتم هدیه ششم ابتدایی دست دوست داستان درس، شرح واقعهٔ ملاقات علامهٔ حلی با امام زمان عج است. ایشان در ابتدای ملاقات، نمی دانسته با چه کسیهمراه و…

درس ششم هدیه ششم ابتدایی سیمای خوبان

توضیحات درس ششم هدیه ششم ابتدایی سیمای خوبان این درس ضمن اشاره به اصل امامت به عنوان یکی از اصول دین و مرور مطالب طرح شده درباره امامان ع در سال های گذشته، درس…