مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

ریاضی سوم

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی به صورت محاوره ای بچه های عزیزم یک شبانه روز 24 ساعته یعنی 1شب و 1روز حالا بگین ساعت چنده؟اقا ساعت 9 هست . 9کی؟!اقا 9صبح افرین چه موقع زنگ خونه میخوره؟!…

آموزش تقسیم ریاضی سوم ابتدایی

مفهوم نقسیم را طی مراحل مختلف به دانش آموزان آموزش می دهیم.الف. مفهوم اول تقسیم ۱۲ تکه چوب را به شاگردان نشان می دهیم از یکی می خواهیم ان ها را به دسته های ۳تایی تقسیم کند ان گاه…