مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

سوم ابتدایی

آموزش ریاضی سوم ابتدایی با داستان

1.آموزش میلی متر سانتی متر ، متر و کیلومتر ریاضی سوم با داستان توی یکی از روزهای گرم تابستون?...زیر زمین شهر اعداد آقا کرمه حسابی مشعول کاره? اون میخواد یک…

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی

آموزش ساعت ریاضی سوم ابتدایی به صورت محاوره ای بچه های عزیزم یک شبانه روز 24 ساعته یعنی 1شب و 1روز حالا بگین ساعت چنده؟اقا ساعت 9 هست . 9کی؟!اقا 9صبح…

آموزش تقسیم ریاضی سوم ابتدایی

مفهوم نقسیم را طی مراحل مختلف به دانش آموزان آموزش می دهیم.الف. مفهوم اول تقسیم ۱۲ تکه چوب را به شاگردان نشان می دهیم از یکی می خواهیم ان ها را به دسته های…

آموزش عدد هزار ریاضی سوم ابتدایی

هدف آموزش عدد هزار  ریاضی سوم ابتدایی معرفی عدد هزار و مضارب آن 1 آموزش و معرفی عدد هزار به 3 روش یکی یکی – ده تا ده تا- صد تاصدتا 2 رسم کردن مکعب هزار 3…