مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

فارسی دوم

درس شانزده فارسی دوم ابتدایی

متن درس شانزده فارسی دوم ابتدایی: 1 تأکید بر اینکه زندگی اولیهٔ موج در آسمان بوده و پس از طی مراحلی خاص (چرخهٔ آب) به زمین فرود آمده است. 2 به طور ضمنی به…

درس پانزده فارسی دوم ابتدایی

متن درس پانزده فارسی دوم ابتدایی 1 آشنایی با نوروز یعنی روز اول فروردین، نخستین روز سال نو و آغاز فصل سر سبزی و زیبایی طبیعت است.2 نوروز یکی از قدیمی ترین…

درس چهارده فارسی دوم ابتدایی

متن درس چهارده فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به پرچم سه رنگ ایران به عنوان سمبل آزادی و استقلال و سربلندی کشور ایران 2 تقویت حسّ میهن دوستی و…

درس سیزده فارسی دوم ابتدایی

متن درس سیزده فارسی دوم ابتدایی 1 جلب توجه دانش آموزان به کشور ایران و جاهای دیدنی آن مانند مناظر طبیعی، آثار باستانی، زیارتگاه ها و... می باشد. 2 تقویت حسّ…

درس دوازده فارسی دوم ابتدایی

متن درس دوازده فارسی دوم ابتدایی  1 جلب توجه دانش آموزان به شاعر بزرگ ایران،فردوسی مد نظر بوده است. این متن فرصتی را در اختیار قرار می دهد تا دانش آموزان با…

درس ده فارسی دوم ابتدایی

متن درس ده فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به ویژگی های هنرمند و شاخه های گوناگون هنر مانند نقاشی سفالگری، قالی بافی، عکاسی.... 2 همچنین به توصیف…

درس نه فارسی دوم ابتدایی

متن درس نه فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به درخشان بودن محیط که نشانهٔ پاکی این اماکن است. 2 جلب توجه دانش آموزان به روابط صمیمانه و عاطفی مادر و…

درس هشت فارسی دوم ابتدایی

 متن درس هشت فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به مفهوم دعا و این که دعا سخن گفتن با خداوند است و یاری خواستن از او. 2 در این درس به روابط صمیمانهٔ…

درس شش فارسی دوم ابتدایی

متن درس شش فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به اهمیت داشتن هدف، پشتکار و دانش اندوزی در همهٔ مراحل زندگی 2 توجه به اهمیت زمان ومدیریت آن 3 توجه به…

درس پنج فارسی دوم ابتدایی

متن درس پنج درس پنج فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به مسائل اخلاقی از قبیل راست گویی و درست کاری2 توجه نمودن به نصایح و راهنمایی های دیگران3…