مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان
صفحه بایگانی دسته

فارسی دوم

درس هفده فارسی دوم ابتدایی

متن درس هفده فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به طبیعت بهاری و زیبایی های آن و خالق این همه زیبایی 2 پرورش روحیهٔ جستجوگری و کنجکاوی و مشاهدهٔ دقیق نسبت به محیط اطراف خود 3 پرورش…

درس شانزده فارسی دوم ابتدایی

متن درس شانزده فارسی دوم ابتدایی: 1 تأکید بر اینکه زندگی اولیهٔ موج در آسمان بوده و پس از طی مراحلی خاص (چرخهٔ آب) به زمین فرود آمده است. 2 به طور ضمنی به چگونگی تشکیل باران اشاره شده است.…

درس پانزده فارسی دوم ابتدایی

متن درس پانزده فارسی دوم ابتدایی 1 آشنایی با نوروز یعنی روز اول فروردین، نخستین روز سال نو و آغاز فصل سر سبزی و زیبایی طبیعت است.2 نوروز یکی از قدیمی ترین اعیاد ملی ایرانیان می باشد.…

درس چهارده فارسی دوم ابتدایی

متن درس چهارده فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به پرچم سه رنگ ایران به عنوان سمبل آزادی و استقلال و سربلندی کشور ایران 2 تقویت حسّ میهن دوستی و احترام به پرچم به عنوان نشانهٔ…

درس سیزده فارسی دوم ابتدایی

متن درس سیزده فارسی دوم ابتدایی 1 جلب توجه دانش آموزان به کشور ایران و جاهای دیدنی آن مانند مناظر طبیعی، آثار باستانی، زیارتگاه ها و... می باشد. 2 تقویت حسّ وطن دوستی و عشق ورزیدن به ایران…

درس دوازده فارسی دوم ابتدایی

متن درس دوازده فارسی دوم ابتدایی  1 جلب توجه دانش آموزان به شاعر بزرگ ایران،فردوسی مد نظر بوده است. این متن فرصتی را در اختیار قرار می دهد تا دانش آموزان با متون و اشعار شعرای بزرگ و میراث…

درس ده فارسی دوم ابتدایی

متن درس ده فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به ویژگی های هنرمند و شاخه های گوناگون هنر مانند نقاشی سفالگری، قالی بافی، عکاسی.... 2 همچنین به توصیف ویژگی های یک هنرمند از قبیل…

درس نه فارسی دوم ابتدایی

متن درس نه فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به درخشان بودن محیط که نشانهٔ پاکی این اماکن است. 2 جلب توجه دانش آموزان به روابط صمیمانه و عاطفی مادر و فرزند و نقش الگویی مادر در…

درس هشت فارسی دوم ابتدایی

 متن درس هشت فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به مفهوم دعا و این که دعا سخن گفتن با خداوند است و یاری خواستن از او. 2 در این درس به روابط صمیمانهٔ مادر با فرزند به عنوان اولین…

درس شش فارسی دوم ابتدایی

متن درس شش فارسی دوم ابتدایی: 1 جلب توجه دانش آموزان به اهمیت داشتن هدف، پشتکار و دانش اندوزی در همهٔ مراحل زندگی 2 توجه به اهمیت زمان ومدیریت آن 3 توجه به اهمیت تفکر پیش از انجام هر کاری…