مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های چهارم ابتدایی

0
برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۲.۸۴ مگابایت
 بخش دوم۱.۵۶ مگابایت
 بخش سوم۱.۵۱ مگابایت
 بخش چهارم۱.۶۴ مگابایت
 بخش پنجم۱.۵ مگابایت
 بخش ششم۱.۴۱ مگابایت
 بخش هفتم۱.۳۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی(چهارم)۶.۳۸ مگابایت

کتاب فارسی خوانداری چهارم ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۸۱۸.۳۵ کیلوبایت
 بخش دوم۱.۶۷ مگابایت
 بخش سوم۱.۷ مگابایت
 بخش چهارم۱.۵۳ مگابایت
 بخش پنجم۳۵۱.۰۷ کیلوبایت
 بخش ششم۱.۴۴ مگابایت
 بخش هفتم۱.۵۸ مگابایت
 بخش هشتم۲.۶۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فارسی(چهارم)۱۰.۸ مگابای

کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۹۳۴.۵۷ کیلوبایت
 بخش اول۱.۵۶ مگابایت
 بخش دوم۲.۰۱ مگابایت
 بخش سوم۱.۵۹ مگابایت
 بخش چهارم۸۰۸.۶۶ کیلوبایت
 بخش پنجم۲.۰۵ مگابایت
 بخش ششم۲.۱۳ مگابایت
 بخش هفتم۱.۸۹ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 نگارش فارسی(چهارم)۹.۴۱ مگابایت

کتاب علوم چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۸۸۰.۳۲ کیلوبایت
 بخش اول۸۵۷.۲۷ کیلوبایت
 بخش دوم۱.۵۸ مگابایت
 بخش سوم۱.۳ مگابایت
 بخش چهارم۱.۰۵ مگابایت
 بخش پنجم۱.۱۷ مگابایت
 بخش ششم۱.۵۳ مگابایت
 بخش هفتم۱.۱۴ مگابایت
 بخش هشتم۱.۳۱ مگابایت
 بخش نهم۳.۳۳ مگابایت
 بخش دهم۱.۰۴ مگابایت
 بخش یازدهم۱.۰۳ مگابایت
 بخش دوازدهم۱.۰۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 علوم تجربی(چهارم)۱۱.۰۸ مگابایت

کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۱.۱ مگابایت
 بخش اول۱۳.۷۳ مگابایت
 بخش دوم۱.۷۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 مطالعات اجتماعی(چهارم)۱۵.۵۶ مگابایت

کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 هدیه های آسمان(چهارم)۱۳.۹۴ مگابایت

کتاب قرآن چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۲.۱۸ مگابایت
 بخش اول۳.۱۳ مگابایت
 بخش دوم۴.۳۱ مگابایت
 بخش سوم۵.۱۳ مگابایت
 بخش چهارم۵.۵۸ مگابایت
 بخش پنجم۶.۱۲ مگابایت
 بخش ششم۷.۳۴ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 آموزش قرآن (چهارم)۲۱.۱۶ مگابایت

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.