مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های چهارم ابتدایی

0
برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول2.84 مگابایت
 بخش دوم1.56 مگابایت
 بخش سوم1.51 مگابایت
 بخش چهارم1.64 مگابایت
 بخش پنجم1.5 مگابایت
 بخش ششم1.41 مگابایت
 بخش هفتم1.31 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی(چهارم)6.38 مگابایت

کتاب فارسی خوانداری چهارم ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول818.35 کیلوبایت
 بخش دوم1.67 مگابایت
 بخش سوم1.7 مگابایت
 بخش چهارم1.53 مگابایت
 بخش پنجم351.07 کیلوبایت
 بخش ششم1.44 مگابایت
 بخش هفتم1.58 مگابایت
 بخش هشتم2.67 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فارسی(چهارم)10.8 مگابای

کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه934.57 کیلوبایت
 بخش اول1.56 مگابایت
 بخش دوم2.01 مگابایت
 بخش سوم1.59 مگابایت
 بخش چهارم808.66 کیلوبایت
 بخش پنجم2.05 مگابایت
 بخش ششم2.13 مگابایت
 بخش هفتم1.89 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 نگارش فارسی(چهارم)9.41 مگابایت

کتاب علوم چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه880.32 کیلوبایت
 بخش اول857.27 کیلوبایت
 بخش دوم1.58 مگابایت
 بخش سوم1.3 مگابایت
 بخش چهارم1.05 مگابایت
 بخش پنجم1.17 مگابایت
 بخش ششم1.53 مگابایت
 بخش هفتم1.14 مگابایت
 بخش هشتم1.31 مگابایت
 بخش نهم3.33 مگابایت
 بخش دهم1.04 مگابایت
 بخش یازدهم1.03 مگابایت
 بخش دوازدهم1.01 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 علوم تجربی(چهارم)11.08 مگابایت

کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه1.1 مگابایت
 بخش اول13.73 مگابایت
 بخش دوم1.74 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 مطالعات اجتماعی(چهارم)15.56 مگابایت

کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 هدیه های آسمان(چهارم)13.94 مگابایت

کتاب قرآن چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه2.18 مگابایت
 بخش اول3.13 مگابایت
 بخش دوم4.31 مگابایت
 بخش سوم5.13 مگابایت
 بخش چهارم5.58 مگابایت
 بخش پنجم6.12 مگابایت
 بخش ششم7.34 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 آموزش قرآن (چهارم)21.16 مگابایت

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.