مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های چهارم ابتدایی

0
برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

کتاب ریاضی چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول 2.84 مگابایت
 بخش دوم 1.56 مگابایت
 بخش سوم 1.51 مگابایت
 بخش چهارم 1.64 مگابایت
 بخش پنجم 1.5 مگابایت
 بخش ششم 1.41 مگابایت
 بخش هفتم 1.31 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 ریاضی(چهارم) 6.38 مگابایت

کتاب فارسی خوانداری چهارم ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 بخش اول 818.35 کیلوبایت
 بخش دوم 1.67 مگابایت
 بخش سوم 1.7 مگابایت
 بخش چهارم 1.53 مگابایت
 بخش پنجم 351.07 کیلوبایت
 بخش ششم 1.44 مگابایت
 بخش هفتم 1.58 مگابایت
 بخش هشتم 2.67 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 فارسی(چهارم) 10.8 مگابای

کتاب نگارش فارسی چهارم ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 934.57 کیلوبایت
 بخش اول 1.56 مگابایت
 بخش دوم 2.01 مگابایت
 بخش سوم 1.59 مگابایت
 بخش چهارم 808.66 کیلوبایت
 بخش پنجم 2.05 مگابایت
 بخش ششم 2.13 مگابایت
 بخش هفتم 1.89 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 نگارش فارسی(چهارم) 9.41 مگابایت

کتاب علوم چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 880.32 کیلوبایت
 بخش اول 857.27 کیلوبایت
 بخش دوم 1.58 مگابایت
 بخش سوم 1.3 مگابایت
 بخش چهارم 1.05 مگابایت
 بخش پنجم 1.17 مگابایت
 بخش ششم 1.53 مگابایت
 بخش هفتم 1.14 مگابایت
 بخش هشتم 1.31 مگابایت
 بخش نهم 3.33 مگابایت
 بخش دهم 1.04 مگابایت
 بخش یازدهم 1.03 مگابایت
 بخش دوازدهم 1.01 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 علوم تجربی(چهارم) 11.08 مگابایت

کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 1.1 مگابایت
 بخش اول 13.73 مگابایت
 بخش دوم 1.74 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 مطالعات اجتماعی(چهارم) 15.56 مگابایت

کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 هدیه های آسمان(چهارم) 13.94 مگابایت

کتاب قرآن چهارم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمه حجم
 مقدمه 2.18 مگابایت
 بخش اول 3.13 مگابایت
 بخش دوم 4.31 مگابایت
 بخش سوم 5.13 مگابایت
 بخش چهارم 5.58 مگابایت
 بخش پنجم 6.12 مگابایت
 بخش ششم 7.34 مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمه حجم
 آموزش قرآن (چهارم) 21.16 مگابایت

 

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.