مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

کتاب های ششم ابتدایی

0

برای دریافت هر کتاب روی اسم آن کلیک کنید

کتاب ریاضی ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۷۷۲.۱۶ کیلوبایت
 بخش اول۴.۵۶ مگابایت
 بخش دوم۲.۸۲ مگابایت
 بخش سوم۳.۷۱ مگابایت
 بخش چهارم۶.۰۱ مگابایت
 بخش پنجم۵.۷۸ مگابایت
 بخش ششم۳.۱ مگابایت
 بخش هفتم۲.۱۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 ریاضی(ششم)۲۳.۰۱ مگابای

کتاب فارسی خوانداری ششم ابتدایی(بخوانیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۹۵۶.۲۹ کیلوبایت
 بخش دوم۱.۴۳ مگابایت
 بخش سوم۱.۵۹ مگابایت
 بخش چهارم۱.۴۹ مگابایت
 بخش پنجم۱.۳۷ مگابایت
 بخش ششم۱.۳۷ مگابایت
 بخش هفتم۲.۵۲ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 فارسی(ششم)۷.۵۸ مگابایت

کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی (بنویسیم)

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۸۸۱.۷۴ کیلوبایت
 بخش دوم۱.۷۹ مگابایت
 بخش سوم۱.۸۸ مگابایت
 بخش چهارم۱.۶۲ مگابایت
 بخش پنجم۱.۷۷ مگابایت
 بخش ششم۱.۶۳ مگابایت
 بخش هفتم۲.۱ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 نگارش فارسی(ششم)۸.۶ مگابایت

کتاب علوم ششم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 علوم تجربی(ششم)۷.۸۲ مگابایت

کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۱۱.۰۸ مگابایت
 کاربرگ۱.۶۵ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 مطالعات اجتماعی(ششم)۱۱.۷۷ مگابایت

کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی

فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 هدیه های آسمان( ششم)۱۳.۷۳ مگابایت

کتاب قرآن ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 مقدمه۱.۳ مگابایت
 بخش اول۹۶۶.۴۸ کیلوبایت
 بخش دوم۸۱۸.۷۶ کیلوبایت
 بخش سوم۱.۱۸ مگابایت
 بخش چهارم۸۵۶.۷۳ کیلوبایت
 بخش پنجم۱ مگابایت
 بخش ششم۹۸۸.۳۳ کیلوبایت
 بخش هفتم۱.۰۲ مگابایت
 بخش هشتم۹۶۴.۸۵ کیلوبایت
 بخش نهم۸۳۶.۳۳ کیلوبایت
 بخش دهم۶۱۰.۵ کیلوبایت
 بخش یازدهم۹۸۹.۳۱ کیلوبایت
 بخش دوازدهم۸۶۵.۱۵ کیلوبایت
 بخش سیزدهم۸۹۲.۵۵ کیلوبایت
 بخش چهاردهم۵۹۹.۹۹ کیلوبایت
 بخش پانزدهم۳.۱۲ مگابایت
 بخش شانزدهم۵۸.۱۱ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 آموزش قرآن(ششم)۱۲.۳۴ مگابایت

کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه۹۱۱.۵۱ کیلوبایت
PDF icon بخش اول۳.۷۷ مگابایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
PDF icon کار وفناوری(ششم)۴.۱۹ مگابای

 

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

کتاب تفکر وپژوهش ششم ابتدایی

فایل بخش های کتاب:
ضمیمهحجم
 بخش اول۱.۱۱ مگابایت
 بخش دوم۱.۳۴ مگابایت
 بخش سوم۱.۴ مگابایت
 بخش چهارم۱.۱۸ مگابایت
 بخش پنجم۱.۲۸ مگابایت
 بخش ششم۶۸۸.۸۵ کیلوبایت
 بخش هفتم۶۶۳.۱۴ کیلوبایت
فایل کامل کتاب:
ضمیمهحجم
 تفکر و پژوهش(ششم)۴.۵۲ مگابایت

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.