مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

چه طور ریاضی به دانش آموزان ابتدایی آموزش دهیم؟

0

زمانی تاکید کتابهای درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بود
در رویکرد جدید ضمن توجه به این هدف تاکید اصلی بر پرورش قوه تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است

بنابر این توجه داشته باشید که کتاب های درسی جدید تغییر کرده است
دانش آموزان نیز ، دانش آموزان گذشته نیستند

یعنی دوضلع آموزش تغییر یافته است
و تغییر نگرش و روش همکاران محترم به عنوان ضلع سوم مثلث آموزش ضروریست

دیدگاه مولفین کتاب های ریاضی 

علاقه مندی
لذت آفرین
شادی بخش
تنوع راه حل و مهارت حل مسئله
پس به دنبال راه حل خاص یا فرمول نباشید
اصولا در ریاضیات نباید چیزی را حفظ کرد بلکه باید راه رسیدن به آن را باید آموخت

دانش آموزان را در مباحث شرکت دهید متکلم وحده بودن سالهاست در سیستم های آموزشی دنیا منسوخ شده است
اجازه دهید دانش آموزان بحث کنند دلیل بیاورند

مباحثه را یاد بگیرند
اشتباه کنند و با کمک هم پی به اشتباهاتشان ببرند
مدیریت کنید

به بحث های آنها جهت و سمت و سو دهید
به آنها عشق بورزید زندگی را به بچه ها هدیه دهید
اجازه دهید یاد بگیرند اظهار نظر کنند

تا خود متوجه احتمالا اشتباه خود ویا قدرت استدلال دوستان خود شوند

ابتدای کار اندکی سخت است می دانم اما با گذشت زمان همه چیز درست خواهد کرد

سیستم آموزشی زمانی بهره وری را افزایش و بهبود خواهد داد که دانش آموزان را پرسشگر و جسور و اخلاق مدار پرورش دهد

بنابراین ضمن پاسخ به یک سوال او زمینه را برای ایجاد سؤالات بیشتر در ذهن او فراهم خواهیم کرد و یک. ” الگوی ” پرسش و پاسخ را طراحی خواهیم کرد

که ظاهرا هیچ جمله عمومی ندارد و به “فرمول”خاصی ختم نمی شود چنین سیستمی را” پویا “نام خواهیم نهاد

در چنین شرایطی است که دانش آموزان یاد خواهند گرفت و بازی خواهند کرد و رشد به این مسئله توجه کنید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.