مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

هدیه های آسمانی ششم ابتدایی درس اول یکتا

0

توضیحات درس اول هدیه های آسمانی ششم ابتدایی یکتا

در سال های گذشته، دانش آموزان در دروس توحیدی با مهربانی، بخشندگی، دانایی و توانایی و یگانگی خداوند آشنا شدند.

در پایه ششم ضمن مرور یکتایی و بی همتایی خداوند در صفات مطرح شده در پایه های قبل، با اصل توحید آشنا می شوند.

کتاب جامع ششم سری EQ

کتاب جامع ششم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;
مشاهده

یکتا، آخرین درس از مجموعه درس های بخش خداشناسی در دوره ابتدایی است.

این درس در قالب یک متن مناجات گونه به منظور جلب توجه دانش آموزان به زیبایی های طبیعت و محیط پیرامون ایشان،

از زبان یک کودک هم سن و سال ایشان بیانشده است

و با مرور برخی از نعمت های خداوند و بیان نمونه هایی از صفات الهی،
انتظار دارد حس امیدواری نسبت به خداوند در دانش آموزان تقویت شود.

دانش آموزان در این درس صفات الهی و بی همتایی او را در این صفات در قالب مناجات و شعر نیز مرور می کنند.

در ادامه با استناد به آیات قرآن و تشویق دانش آموزان به نگارش یک متن نیایش گونه این مضامین تثبیت و تعمیق می شود.

 

اهداف درس اول هدیه های آسمانی ششم ابتدایی یکتا

  1. آشنایی با اصل توحید به عنوان اولین اصل دین
  2. آشنایی با مصادیقی از توحید مثل داناترین دانایان، تواناترین توانایان، مهربان ترین مهربانان و بخشنده ترین بخشندگان
  3. توانایی ستایش خداوند با ادای برخی عبارات و جملات
  4. درک شایستگی خداوند برای پرستش و ابراز علاقه و محبت نسبت به خدای یگانه
  5. توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی
اصل توحید
یکتایی
بی همتایی
ستایش خداوند

پیشنهادهایی برای تدریس درس اول هدیه های آسمانی ششم ابتدایی یکتا

می توانید کلاس خود را با پخش فیلمی از زیبایی های زندگی و خلقت و گفت وگوی با دانش آموزان دربارهٔ تلقی آنها نسبت به زندگی و زیبایی های آن، شروع کنید.

می توانید کلاس خود را با فعالیت«تدبرکنیم» و پخش قرائت سوره توحید که دانش آموزان روزی چند بار آن را در  نماز می خوانند، آغاز نمایید

با توجه به ترجمه آیات به مرور صفات الهی که در این سوره بیان شده است، بپردازید.

این فعالیت در پایان نیز می تواند به جمع بندی مباحث مربوط به مفهوم توحید کمک کند.

برای شروع مناسب درس می توانید از متن درس آغاز کنید.

متن را به گونه ای بخوانید که دانش آموزان را چنان با خود همراه سازد

که آنان نیز خود را در برابر زیبایی های زندگی و خالق زیبایی ها ببینند.

سپس از آنها بخواهید تا صفاتی را که در سال های گذشته در مورد خدا یاد گرفته اند، پیدا نموده و برای دوستان خود بیان نمایند.

مسیر آموزش باید با مرور صفات خداوند و با تکیه بر یگانگی و بی همتایی او در مهربانی، بخشندگی، دانایی و توانایی به ستایش خدا منجر شود. شروع کنید.

 

همخوانی کنیم

تدریس خود را می توانید مستقیماً با فعالیت«همخوانی کنیم » شروع کنید
زبان شعر خدا با ایجاد فضایی شاد و پرنشاط  به خودی خود زبان مناسبی برای شروع تدریس به شمار می آید.

زبان شعر، این امکان را به آموزگار می دهد که دانش آموزان را با احساسات خود همراه ساخته و در آنان روح لطافت و ظرافت و دقت را بدمد.

شما  لازم است به ایجاد یک تصویر ذهنی زیبا از محتوای شعر، در ذهن کودکان کمک کنید.

در این شعر از طریق یادآوری نعمت های خداوند و اینکه ما هرچه داریم از او است

زمینهٔ مناسبی برای طرح موضوعات بعدی فراهم می شود.

در این شعر علاوه بر تأکید بر زیبایی های زندگی به موضوعی اشاره می کند

که در واقع شروعی است برای بیان مفهوم یکتایی و بی همتایی خدا و شروعی برای تفکر مؤثر در دانش آموزان.

مناسب است از دانش آموزان بخواهید درک خود را از معنا و مفهوم کلی شعر در قالب یک نوشته کوتاه یا به صورت شفاهی به کلاس ارائه دهند.

 

همخوانی کنیم خدا
همخوانی کنیم خدا

نکاتی دربارۀ شعر و نحوۀ خواندن آن

زبان شعر با زبان نثر متفاوت است. پس باید به هنگام خواندن، بر روی وزن و آهنگ آن توجه و دقت بیشتری شود.

بد خواندن شعر، تأثیر نامناسب بر روی شنوندهٔ آن، به خصوص اگر کودک باشد، به جای خواهد گذاشت.

لذا سعی کنید دانش آموزان احساس، زیبایی و موسیقی شعر را به گونه ای دلپذیر به دیگران انتقال دهند.

تأکید بر روی کلمات، سکوت های مناسب و به جا، نشان دادن بار معنوی، عاطفی و حسی کلمات در این انتقال مؤثر است.

به عنوان مثال لحن مناسب در ابیات دوم به بعد بر مضمون یگانگی در تدبیر خداوند تکیه می کند
و دانش آموز به این نکته واقف می شود که به امر خدا است که ابر و آفتاب و…. اثر می گذارند

و اگر مدبر واحدی بر جهان حاکم نبود این نظم و هماهنگی نیز وجود نداشت.
کلمات و لغات مشکل شعر را، با کمک خود بچه ها، برایشان توضیح دهید،

اما لازم نیست تمام شعر را خط به خط معناکنید.
از دانش آموزان بخواهید لحن خود را مناسب با مضمون شعر تغییر دهند و به آن حس و حال ببخشند.

کامل کنید

در فعالیت کامل کنید دانش آموزان را هدایت کنید تا ضمن مرور بر صفات خدا و با تکیه بر یگانگی و بی همتایی او در مهربانی، بخشندگی، دانایی و توانایی،
احساس علاقه مندی و ستایش در آنها شکوفا گردد  و این احساس را با قلم جاری نمایند.

این فعالیت ابزار خوبی است برای آنکه شما بتوانید زبان بچه ها را برای گفت وگو با خدا باز کنید و آنها به راحتی و بی واسطه، با پروردگار خود با زبان خود سخن بگویند

پس در این فعالیت فقط و فقط آنها را آزاِد آزاد بگذارید تا با بهره گیری از احساس و درونمایه خویش هرچه می خواهند بنویسند.

 نیایش

در قسمت«نیایش»دانش آموز پس از آشنایی با اصل توحید و بی همتایی خدا در اوصاف و کمالات،
ضمن بیان احساس در قالب نیایش به جمع بندی مطالب ارائه شده می پردازد.

برای انجام هرچه بهتر و مناسب تر این فعالیت، بهترین شیوه، حضور در طبیعت است
به خصوص اگر در اطراف مدرسه، محیط های طبیعی وجود داشته باشد.

در چنین موقعیتی، شما بهتر از هر وقت دیگری می توانید بچه ها را به تفکر و اندیشه دراین باره فرا بخوانید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.