مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

مهارت های نوشتاری فارسی دوم ابتدایی

0

 کتاب نگارش فارسی دوم ابتدایی

این کتاب در کنار کتاب فارسی دوم ابتدایی و به موازات آن در کلاس تمرین می شود.
کتاب نگارش اهداف زیر را دنبال می کند:
۱ تمرین های دوره ای جهت یادآوری و تقویت مهار تهای نوشتاری و شناخت نشانه ها
۲ توانمندسازی دانش آموزان در به کارگیری به نجار خط
۳ تقویت درس تنویسی کلمات و جملات شنیده شده
۴ تقویت مهارت به کارگیری علائم سجاوندی در نوشتن، مانند استفادهٔ درست از نقطه، ویرگول، دونقطه و…
۵ توانمندسازی دانش آموزان در اجرای برخی از پاره مهارتهای نگارشی در کتاب نگارش برای ۱۷ درس کتاب فارسی دوم ابتدایی، فعالیت هایی طراحی شده است.
برای هر درس ۵ صفحه تمرین و هر روز حدود ۴ تمرین و فعالیت پیش بینی شده که مجموعاً در کل کتاب نگارش حدود ۳۵۰ فعالیت را در بر می گیرد.
این تعداد تمرین و فعالیت تقریباً با ۱۵۰ الگوی تمرین سازی تهیه شده است.
اصل مهم در ساخت این تمرین ها، تنوع و تازگی، ایجاد رغبت، شادی و نشاط، آموزش گام به گام و مرحل های، تثبیت و تعمیق آموزه ها و … می باشد.

ویژگی کتاب نگارش فارسی دوم ابتدایی

۱ تمامی فعالیت های پراکندهٔ نوشتاری دانش آموزان در یک جا متمرکز و سازماندهی شد
و با رعایت تمامی جوانب و اصول زبان آموزی تنظیم گردید تا این امکان برای خانواده ها، معلم و خود دانش آموز فراهم آید
که سیر پیشرفت خود را در طی سال،روز به روز و هفته به هفته پیش چشم داشته باشند.
معلم می تواند با توجه به این سیر، ارزشیابی مستمر و درستی از فعالیت های نوشتاری دانش آموزان داشته باشد،
روند فعالیت های نوشتاری دانش آموزان را اصلاح، تعدیل و هدایت نماید.
در پایان هر تمرین نیز جدول ارزشیابی رتب های پی شبینی شده است تا معلم را در ارزشیابی های ماهانه و پایانی یاری کرده و آن را سرعت بخشد.
دانش آموزان نیز با نگاهی به سیر پیشرفت خود، شناخت روشنی از خود خواهند داشت.
۲ فعالیت ها و تمری نها براساس درس تنظیم شده است.
۳ تمامی فعالی تها و تمری نهای کتاب نگارش هماهنگی مستقیم و هدفمند و منظم با محتوای کتاب فارسی دارد.
از این رو، دو کتاب، هم زمان تدریس و تمرین می شوند.
۴ تمرین های هر صفحه با خود و با تمری نهای روزهای دیگر هفته، ارتباط منطقی دارند.
۵ هر صفحه با جمله ای که بیانگر«سلام » آغاز می شود و با جمله ای تحسین آمیز یا خداحافظی پایان می یابد
۶ با توجه به تمرین های رونویسی و تمرین های خط تحریری که با برنامه ای منسجم و منظم در طول سال تحصیلی ادامه می یابد
و روندی ملایم، آرام و متناسب با توان دانش آموز دارد، دیگر نیازی به تهیهٔ دفتر مشق و تعیین تکلیف اضافی نیست.
۷ در تمرین های کتاب نگارش از دادن تمرین های سلیقه ای و بدون هدف پیشگیری شود.
البته راه بر معلمان نواندیش و مبتکر بسته نیست
تا آنان خود روند آموزشی را به تناسب موقعیت ها و هدف های درس و توانمندی یا ضعف های موردی دانش آموزان انتخاب کنند.
۸ حفظ و نگه داری کتاب های کار فرصتی فراهم م یآورد تا سیر تحول و رشد ذهنی و زبانی دان شآموزان برای خود و اولیاروشن و مشخص شود.

کتاب کاربرگ املا دوم ابتدایی

جزوه کاربرگ املای دوم درس به درس

مشاهده

 تمرین های هر درس فارسی دوم ابتدایی به طور کلی شامل موارد زیر می باشد:

الف) تمرین های اول هر درس در هر ۴ صفحه، به رونویسی از بخ شهای مختلف متن درس اختصاص دارد.
ب) تمرین های دوم به آموزش املا یاتقویت مهارت املانویسی پرداخته است.
پ)در تمرین های سوم به تقویت آموخت ههای کودک در زمینهٔ واژه آموزی و بیاموز و بگو
ت) تمرین های چهارم هر صفحه مربوط به تقویت مهارت نگارش، جمله سازی و انشانویسی می باشد.
ث) در صفحهٔ پنجم، تمرین اول به تقویت خوش نویسی اختصاص یافته است
این تمرین ها شامل دعاهای ساده برای برقراری ارتباط صمیمانه با خداوند است
تمرین دوم برای تقویت اطلاعات عمومی و سرگرمی طراحی شده است.
 
تمرین ها و فعالیت های کتاب نگارش طبق جدول زمان بندی ارائه شده، در ساعات کلاسی انجام می شود
و معلم می تواند بانظارت بر انجام کار دانش آموزان، راهنمایی های لازم را ارائه نماید.
همچنین معلم گرامی می تواند در صورت نیاز، انجام برخی تمرین ها را برای کار در منزل تعیین نماید.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.