مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره ؟

0

مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره می شود؟

1 – همان طور که برای اداره ی یک گروه به افراد و نقش هایی نیاز داریم،
برای اداره ی یک کشور نیز به حکومت نیازمندیم.
2 – مهم ترین وظایف حکومت ها عبارت اند از؟
1 – وضع قوانین و مقرّرات برای اداره ی جامعه
2 – تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور، مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد شغل، ساختن جادّه، پل و …
3 – رسیدگی به شکایت ها و حلّ اختلافات مردم
4 – حفظ امنیت و جلوگیری از کار افرادی که قانون و مقرّرات را رعایت نمی کنند.
5 – دفاع از کشور در مقابل حمله ی شمن
3 – حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است.
4 – پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به رهبری امام خمینی، حکومت سلطنتی پهلوی سرنگون شد.
5 – حکومت پهلوی ستمگر بود و مردم آن را انتخاب نکرده بودند.
6 – پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در روز 11 فروردین 1358 به پای صندوق های رأی رفتند و بیش از 98 درصد آن ها به حکومت جمهوری اسلامی، رأی (آری) دادند.

7 – حکومت ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

8 – جمهوری اسلامی حکومتی است که در آن قوانین اسلامی اجرا می شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.
9 – پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران افراد شایسته ای انتخاب کردند تا قانون اساسی کشور را بنویسند.
10 – مهم ترین قانون هر کشور، قانون اساسی آن است. در قانون اساسی، روش اداره ی کشور مشخّص شده است.
11 – برطبق قانون اساسی، رهبری جامعه ی اسلامی ما به عهده ی فقیهی است که از مسائل زمان آگاهی داشته باشد.
12 – رهبر جامعه ی اسلامی باید نمونه ی یک مسلمان کامل باشد.
او باید عالم، عادل و شجاع باشد، از دستورهای اسلام پیروی کند و از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد تا بتواند جامعه را به بهترین شکل، هدایت و رهبری کند.
13 – اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) ، بود که انقلاب اسلامی را هدایت کردند و آن را به پیروزی رساندند.
14 – پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال 1368 ، حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شدند و رهبری کشور اسلامی ما را به دست گرفتند.
15 – حکومت برای آنکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به سه قوّه تقسیم شده است و هر قوّه مسئولیت هایی به عهده دارد.
16 – مقام رهبری بر همه ی فعّالیت هایی که قوای سه گانه انجام می دهند، نظارت دارد و آن ها را هدایت می کند.

17 – قوای سه گانه شامل قوّه ی مقنّنه، قوّه ی مجریه و قوّه ی قضاییه می باشند.

18 – برای اداره ی یک کشور و تصمیم گیری درباره ی فعّالیت ها مختلف نیز مقرّرات و قوانینی لازم است.
19 – قوّه ی مقننه از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است.
20 – در کشور ما قوّه ی مقنّنه وظیفه ی قانون گذاری را به عهده دارد.
21 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار با رأی مردم انتخاب می شوند.
22 – وظیفه ی قوّه ی مجریه، اجرای قوانین و تأمین وسایل وفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور است.
23 – قوّه ی مجریه همان دولت است.
24 – دولت از رئیس جمهور و هیئت وزیران تشکیل شده است.
25 – رئیس جمهور هر چهارسال یک بار با رأی مردم انتخاب می شود.
26 – دولت کارهای مختلفی انجام می دهد؛ از جمله:
1 – ساختن جادّه، پل و بیمارستان
2 – کمک به کشاورزی و صنایع
3 – صادرات و واردات
4 – روابط با کشورهای خارجی
5 – حفظ امنیت مردم
6 – فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان مردم
27 – قوّه ی قضاییه از رئیس قوّه ی قضاییه و دادسراها، دادگاه ها و … تشکیل شده است.
28 – قوّه ی قضاییه برا اجرای درست قوانین نظارت می کند؛ یعنی اگر در جایی قانون رعایت نشود و تخلّفی صورت بگیرد، به آن رسیدگی می کند.
29 – قوّه ی قضاییه همچنین از طریق دادگاه ها به اختلاف ها و شکایت های مردم رسیدگی می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.