مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره ؟

0

مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره می شود؟

۱ – همان طور که برای اداره ی یک گروه به افراد و نقش هایی نیاز داریم،
برای اداره ی یک کشور نیز به حکومت نیازمندیم.
۲ – مهم ترین وظایف حکومت ها عبارت اند از؟
۱ – وضع قوانین و مقرّرات برای اداره ی جامعه
۲ – تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور، مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد شغل، ساختن جادّه، پل و …
۳ – رسیدگی به شکایت ها و حلّ اختلافات مردم
۴ – حفظ امنیت و جلوگیری از کار افرادی که قانون و مقرّرات را رعایت نمی کنند.
۵ – دفاع از کشور در مقابل حمله ی شمن
۳ – حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است.
۴ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی، حکومت سلطنتی پهلوی سرنگون شد.
۵ – حکومت پهلوی ستمگر بود و مردم آن را انتخاب نکرده بودند.
۶ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در روز ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ به پای صندوق های رأی رفتند و بیش از ۹۸ درصد آن ها به حکومت جمهوری اسلامی، رأی (آری) دادند.

۷ – حکومت ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

۸ – جمهوری اسلامی حکومتی است که در آن قوانین اسلامی اجرا می شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.
۹ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران افراد شایسته ای انتخاب کردند تا قانون اساسی کشور را بنویسند.
۱۰ – مهم ترین قانون هر کشور، قانون اساسی آن است. در قانون اساسی، روش اداره ی کشور مشخّص شده است.
۱۱ – برطبق قانون اساسی، رهبری جامعه ی اسلامی ما به عهده ی فقیهی است که از مسائل زمان آگاهی داشته باشد.
۱۲ – رهبر جامعه ی اسلامی باید نمونه ی یک مسلمان کامل باشد.
او باید عالم، عادل و شجاع باشد، از دستورهای اسلام پیروی کند و از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد تا بتواند جامعه را به بهترین شکل، هدایت و رهبری کند.
۱۳ – اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) ، بود که انقلاب اسلامی را هدایت کردند و آن را به پیروزی رساندند.
۱۴ – پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ ، حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شدند و رهبری کشور اسلامی ما را به دست گرفتند.
۱۵ – حکومت برای آنکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به سه قوّه تقسیم شده است و هر قوّه مسئولیت هایی به عهده دارد.
۱۶ – مقام رهبری بر همه ی فعّالیت هایی که قوای سه گانه انجام می دهند، نظارت دارد و آن ها را هدایت می کند.

۱۷ – قوای سه گانه شامل قوّه ی مقنّنه، قوّه ی مجریه و قوّه ی قضاییه می باشند.

۱۸ – برای اداره ی یک کشور و تصمیم گیری درباره ی فعّالیت ها مختلف نیز مقرّرات و قوانینی لازم است.
۱۹ – قوّه ی مقننه از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است.
۲۰ – در کشور ما قوّه ی مقنّنه وظیفه ی قانون گذاری را به عهده دارد.
۲۱ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار با رأی مردم انتخاب می شوند.
۲۲ – وظیفه ی قوّه ی مجریه، اجرای قوانین و تأمین وسایل وفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور است.
۲۳ – قوّه ی مجریه همان دولت است.
۲۴ – دولت از رئیس جمهور و هیئت وزیران تشکیل شده است.
۲۵ – رئیس جمهور هر چهارسال یک بار با رأی مردم انتخاب می شود.
۲۶ – دولت کارهای مختلفی انجام می دهد؛ از جمله:
۱ – ساختن جادّه، پل و بیمارستان
۲ – کمک به کشاورزی و صنایع
۳ – صادرات و واردات
۴ – روابط با کشورهای خارجی
۵ – حفظ امنیت مردم
۶ – فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان مردم
۲۷ – قوّه ی قضاییه از رئیس قوّه ی قضاییه و دادسراها، دادگاه ها و … تشکیل شده است.
۲۸ – قوّه ی قضاییه برا اجرای درست قوانین نظارت می کند؛ یعنی اگر در جایی قانون رعایت نشود و تخلّفی صورت بگیرد، به آن رسیدگی می کند.
۲۹ – قوّه ی قضاییه همچنین از طریق دادگاه ها به اختلاف ها و شکایت های مردم رسیدگی می کند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.