مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره ؟

2

مطالعات پنجم ابتدایی درس دهم کشور ما چگونه اداره می شود؟

۱ – همان طور که برای اداره ی یک گروه به افراد و نقش هایی نیاز داریم،
برای اداره ی یک کشور نیز به حکومت نیازمندیم.
۲ – مهم ترین وظایف حکومت ها عبارت اند از؟
۱ – وضع قوانین و مقرّرات برای اداره ی جامعه
۲ – تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور، مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد شغل، ساختن جادّه، پل و …
۳ – رسیدگی به شکایت ها و حلّ اختلافات مردم
۴ – حفظ امنیت و جلوگیری از کار افرادی که قانون و مقرّرات را رعایت نمی کنند.
۵ – دفاع از کشور در مقابل حمله ی شمن
۳ – حکومت کشور ما جمهوری اسلامی است.
۴ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی، حکومت سلطنتی پهلوی سرنگون شد.
۵ – حکومت پهلوی ستمگر بود و مردم آن را انتخاب نکرده بودند.
۶ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در روز ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ به پای صندوق های رأی رفتند و بیش از ۹۸ درصد آن ها به حکومت جمهوری اسلامی، رأی (آری) دادند.

۷ – حکومت ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

۸ – جمهوری اسلامی حکومتی است که در آن قوانین اسلامی اجرا می شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.
۹ – پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم ایران افراد شایسته ای انتخاب کردند تا قانون اساسی کشور را بنویسند.
۱۰ – مهم ترین قانون هر کشور، قانون اساسی آن است. در قانون اساسی، روش اداره ی کشور مشخّص شده است.
۱۱ – برطبق قانون اساسی، رهبری جامعه ی اسلامی ما به عهده ی فقیهی است که از مسائل زمان آگاهی داشته باشد.
۱۲ – رهبر جامعه ی اسلامی باید نمونه ی یک مسلمان کامل باشد.
او باید عالم، عادل و شجاع باشد، از دستورهای اسلام پیروی کند و از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد تا بتواند جامعه را به بهترین شکل، هدایت و رهبری کند.
۱۳ – اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) ، بود که انقلاب اسلامی را هدایت کردند و آن را به پیروزی رساندند.
۱۴ – پس از رحلت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۸ ، حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران انتخاب شدند و رهبری کشور اسلامی ما را به دست گرفتند.
۱۵ – حکومت برای آنکه بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، به سه قوّه تقسیم شده است و هر قوّه مسئولیت هایی به عهده دارد.
۱۶ – مقام رهبری بر همه ی فعّالیت هایی که قوای سه گانه انجام می دهند، نظارت دارد و آن ها را هدایت می کند.

۱۷ – قوای سه گانه شامل قوّه ی مقنّنه، قوّه ی مجریه و قوّه ی قضاییه می باشند.

۱۸ – برای اداره ی یک کشور و تصمیم گیری درباره ی فعّالیت ها مختلف نیز مقرّرات و قوانینی لازم است.
۱۹ – قوّه ی مقننه از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است.
۲۰ – در کشور ما قوّه ی مقنّنه وظیفه ی قانون گذاری را به عهده دارد.
۲۱ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار با رأی مردم انتخاب می شوند.
۲۲ – وظیفه ی قوّه ی مجریه، اجرای قوانین و تأمین وسایل وفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور است.
۲۳ – قوّه ی مجریه همان دولت است.
۲۴ – دولت از رئیس جمهور و هیئت وزیران تشکیل شده است.
۲۵ – رئیس جمهور هر چهارسال یک بار با رأی مردم انتخاب می شود.
۲۶ – دولت کارهای مختلفی انجام می دهد؛ از جمله:
۱ – ساختن جادّه، پل و بیمارستان
۲ – کمک به کشاورزی و صنایع
۳ – صادرات و واردات
۴ – روابط با کشورهای خارجی
۵ – حفظ امنیت مردم
۶ – فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان مردم
۲۷ – قوّه ی قضاییه از رئیس قوّه ی قضاییه و دادسراها، دادگاه ها و … تشکیل شده است.
۲۸ – قوّه ی قضاییه برا اجرای درست قوانین نظارت می کند؛ یعنی اگر در جایی قانون رعایت نشود و تخلّفی صورت بگیرد، به آن رسیدگی می کند.
۲۹ – قوّه ی قضاییه همچنین از طریق دادگاه ها به اختلاف ها و شکایت های مردم رسیدگی می کند.

2 دیدگاه ها
  1. ندونی بهتره می گوید

    بد نبود ولی خیلی زیاد بود فکر نمیکردم یک ساعت طول بکشه?

  2. سحر زنگنه می گوید

    بد نبود ولی خیلی زیاد بود فکر نمیکردم یک ساعت طول بکشه?

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.