مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی آمار

0

صفحه عنوانی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

روش آموزش صفحه عنوانی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی :

هدف آشنایی دانش آموزان با انواع نمودارها برای تحلیل و تفسیر اطلاعات است.

از دانش آموزان می خواهیم با روش داستان گویی و تعریف خاطرات و عملکرد یک روز خود از صبح تا شب بگویند

و بیان کنند برای هر یک از فعالیت های شبانه روزی خود چقدر زمان اختصاص می دهند.

تمام عملکرد خود را توصیف نمایند حتی روی یک دایره رنگ بزنند

و بعد ارجاع می دهیم که همین را می توان روی نمودار ستونی نشان داد.

اشاره به آمار و اطلاعات نقشه های هوایی کرده و گزارش عملکرد یک هواشناس را بیان می کنیم

و نحوهٔ جمع آوری اطلاعات و نمایش آن ها را توضیح می دهیم.

سرشماری فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی سرشماری فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

 • سرشماری با چوب خط
 • تبدیل نماد چوب خط به آمار و ارقام
 • جمع آوری اطلاعات

مهارت ها سرشماری فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

 • سرشماری با چوب خط
 • تبدیل نماد چوب خط به آمار و ارقام
 • به دست آوردن جامعه آماری

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری

معلم از دانش آموزان می خواهد که سرشماری کنند و مشخص نمایند هر یک در چه فصلی از سال بدنیا آمده اند؟

با چوب خط نشان دهند و تحلیل و تفسیر کنند در کدام فصل بیشترین متولدین و در کدام فصل کمترین متولدین را دارند

در صفحه ۱۲۸ جامعه آماری، عدد مجموع را به دست آورند،

در صفحه ۱۲۹ نماد چوب خط ها را تبدیل به عدد می کنند

همچنین با تقریب زدن مشخص می کنند که در هفته چند ساعت کار کرده اند.

در صفحه ۱۳۰ ، با آمارگیری و سرشماری نماینده را مشخص می کنند

و تعداد رأی ها را با چوب خط نشان می دهند، یا تعداد کتاب های کتابخانه را با توجه به موضوعات آن ها سرشماری می کنند و آمار می گیرند.

نمودار ستونی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی نمودار ستونی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی:

 • دانش آموزان باید بتوانند اطلاعاتی را که آمارگیری کرده اند روی نمودار نشان دهند.
 • نمودار ستونی را تفسیر کنند. اعداد زوج و فرد را الگویابی عددی نمایند.
 • تقریب بزنند و روی نمودار ستونی نشان دهند
 • نمودارها را مقایسه کنند.

مهارتها نمودار ستونی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی:

 • مهارت سرشماری،
 • مهارت تقریب زدن،
 • مهارت نمایش داده ها روی نمودار ستونی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری نمودار ستونی فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

دانش آموزان در کلاس اول با نمودار ستونی آشنا شده اند

معلم می خواهد که تمرینات و فعالیت ها را انجام داده و خانه ها را روی نمودار ستونی رنگ بزنند و سپس تعریف و تفسیر کلامی کنند.

معلم می خواهد با رسم کردن نمودارهای ستونی نمایش بهتری از اطلاعات داشته باشند و با یکدیگر مقایسه کنند.

با الگویابی عددی، عددهای فرد و زوج را ادامه دهند.

در صفحه ۱۳۲ با اندازه گیری قد و وزن، آن را روی نمودار ستونی نمایش می دهند.

در صفحه ۱۳۳ با صورت تصویری برای ضرب آماده می شوند.

حلّ مسئله فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی حلّ مسئله فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

 • دانش آموزان باید بتوانند مسئله خود را با راهبرد نمادین سازی حل کنند.
 • دانش آموزان باید بتوانند مسئله را به صورت یک عبارت ریاضی بنویسند.
 • یک عبارت فارسی را به نماد ریاضی تبدیل نمایند.
 • از ماشین تابع استفاده کرده و جمع و تفریق نمایند
 • بتوانند دسته بندی کنند و برای ضرب آماده شوند.

مهارتها حلّ مسئله فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی:

مهارت حل مسئله با روش نمادین سازی

روش عملی در فعالیت های یاددهی یادگیری حلّ مسئله فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

معلم از دانش آموز، می خواهد مسئله را بخواند و تعریف کلامی کند. سپس برای مسئله یک رابطهٔ ریاضی بنویسد و مسئله راحل کند.

دانش آموز باید برای بهتر فهمیدن مسئله ها، برای آن ها یک تساوی بنویسد و به جای عددهایی که نمی شناسد، از یک جای خالی استفاده کند،

به این ترتیب موضوع و راه حل مسئله مشخص می شود.

نمودار تصویری فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی نمودار تصویری فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

دانش آموز بتواند اطلاعات و ارقام را به واحد تصویری تبدیل نماید. بتواند تقریب بزند و روی نمودار تصویری نمایش دهد.

مهارت ها نمودار تصویری فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

 • تقریب زدن
 • نشان دادن اطلاعات روی نمودار به صورت تصویری
 • تفسیر اطلاعات از روی نمودار تصویری

روش عمل در فعالیت های یاددهی یادگیری نمودار تصویری فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

دانش آموزان ابتدا اعداد دو رقمی را تقریب بزنند، سپس عدد تقریبی به دست آمده را با نمودار تصویری به نمایش می گذارند

مثلاً هر ۱۰ دانش آموز را نماد و سمبل تصویر یک  تصویرک قرار می دهند، و روی تصویر و نمودار نشان می دهند،

آنان باید بتوانندتصویرک ها را تفسیر کنند.

کار در کلاس و تمرین ص ۱۳۸ نیز به همین عنوان عمل می شود یک بار تقریب می زنند و تصویر می کشند

بار دیگر تصویر را به عدد و رقم تبدیل می کنند و تعداد آمار آن را به دست می آورند.

مثلاً در تمرین ۱ ص ۱۳۸ خیابان سعیدی ۵۰ درخت دارد با ۵ تا برگ نشان می دهد

چون هر ۱۰ درخت را با برگ نشان می دهد و ۶۵ چون ۶ درخت کامل بابرگ کامل  و برگ نصفه می کشد.

در مورد سؤال ۲ کتاب های کتابخانه را باتقریب نشان داده است

هر ۱۰۰ کتاب را با یک سمبل کتاب نشان می دهند و نمودار را تفسیر می کنند

کتاب شعر ۱۰۰ کتاب، کتاب سرگرمی ۱۰۰ کتاب، کتاب درسی ۳۰۰ ، کتاب های مذهبی ۴۰۰ ، کتاب علمی ۳۰۰ و کتاب داستانی ۵۰۰ جلد است و به آمار کتاب های کتابخانه می رسد.

انتخاب نمودار فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

پیامدهای آموزشی انتخاب نمودار فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

 1. دانش آموزان باید بتوانند نمودار را انتخاب کنند.
 2. اطلاعات را روی نمودار نمایش دهند.
 3. از روی نمودار، اطلاعات را تفسیر کنند.
 4. نمودارها را مقایسه کنند
 5. .آمادگی برای نمودار دایره ای

مهارتها انتخاب نمودار فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی:

 • رسم نمودار،
 • برقراری رابطه احتمال با نمودار،
 • الگویابی،
 • مقایسه نمودارها

روش عملی در مهارت های یاددهی یادگیری انتخاب نمودار فصل هشت ریاضی دوم ابتدایی

معلم از دانش آموزان می خواهد مثل تمرینات صفحات قبل، کارهای یک روز خود را توضیح دهند، تعریف کنند،

سپس تعریف و توصیف خود را نمایش دهند بر روی نواری رنگ بزنند که هر کار را در چند ساعت انجام داده اند.

سپس روی نمودار ستونی نمایش دهند، از روی نمودار اطلاعات را تفسیر کنند. سپس تمرین فعالیت را انجام دهند،

در ص ۱۴۰ یک صفحه چرخنده مانند کتاب درست کنند بچرخانند

هر بار که از حرکت ایستاد روی نوار رنگ بزنند و بعد نوار را تفسیر کنند

از روی رنگ ها بگویند عقربه صفحه روی کدام رنگ بیشترایستاده است؟

سپس روی نمودار ستونی بکشند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.