مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل سوم انس با قرآن سوم ابتدایی

0

اهداف آموزش قرآن در فصل سوم

١ توانايی خواندن آيات درس به صورت شمرده و آرام
٢ آشنايی با مفهوم برخی از پيام های قرآن کريم
٣ آشنايی با برخی از داستان های قرآن کريم
٤ آشنايی با احاديث و روايات ائمه ی اطهار عليهم السلام درباره ی انس با قرآن کريم
٥ تقويت علاقه و مهارت خواندن نماز
٦ تقويت علاقه به خواندن روزانه ی قرآن کريم

محتوای اين فصل دانش آموزان را در رسيدن به اهداف آموزش قرآن در پاي هی سوم، ياری می کند.

اين محتوا در هريک از ، دروس اين فصل که برای يک هفته درنظر گرفته شده انس با قرآن کريم نام گذاری شده و از قسمت های زير تشکيل شده است.
الف) فرازی از قرآن کريم: آيات درس بخش اصلی محتوای هر درس (انس با قرآن کريم) را تشکيل می دهد.

اين آيات برای تقويت مهارت دانش آموزان در خواندن قرآن کريم آمده است.
ب) پيام قرآنی: پيام قرآنی، آيه يا عبارتی کوتاه و زيبا از قرآن است که دارای پيامی والا و ارزشمند متناسب با کودکان درباره ی موضوعات اعتقادی، اخلاقی، تربيتی، اجتماعی و … است؛ مانند:

وَ بالۡواِلدَيۡنِ احۡسانًا بقره، ٨٣

پيام قرآنی استفاده شده در کتاب درسی معمولاً دارای ويژگی های زير است:
١ موضوع آن برای دانش آموزان قابل درک است.
٢ کوتاه و پرمعناست.
٣ دانش آموزان می توانند مثال ها و نمونه های عملی از زندگی روزمره ی خود برای پيام ها بيان کنند.

يکی از اهداف مهم دوره ی ابتدايی، تقويت زمينه های تربيتی و پرورشی کودکان است؛

از اين رو آموزش پيام های قرآنی يکی از مناسب ترين راه های انس دانش آموزان با مفاهيم ارزنده ی تربيتی و اخلاقی قرآن کريم می باشد.

پيام قرآنی درس، يادگيری قرآن را معنادار می کند و دانش آموزان را به دريافت معنای آيات قرآن علاقه مند می سازد.

ج) داستانهای قرآنی: يکی از رو شهای جذاب ارائه ی مطالب، بيان آ نها به شيوه ی داستان است. داستانهای قرآنی می توانند

به طور غيرمستقيم، زمينه ی مناسبی را برای تقويت ايمان کودکان به خدا، عالم غيب و آشنايی با پيامبران و اوّليای الهی، جبهه ی حق و باطل و … فراهم آورد.

د) انس با قرآن در خانه: پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در طول زندگی پربار خود همواره با قرآن کريم انس داشته و مسلمانان را نيز براين امر سفارش کرده اند نقش الگويی ايشان از يک سو و احاديث و روايات فراوان درباره ی انس با قرآن کريم از سوی ديگر، می تواند به عنوان يک روش تأثيرگذار در زمينه ی آموزش قرآن، بستر مناسبی را برای تحقق اهداف موردنظر فراهم آورد. به همين منظور بخشی را تحت عنوان قطره اما دريا درنظر گرفته ايم.

نکات انس با قرآن کريم ( ١ )

 پيام قرآنی

« رَبِّ اجۡعَلۡنی مُقيمَ الصَّلاِة »
پروردگارا، مرا از نمازگزاران قرارده.

پيامبر اعظم صلّى الله عليه و آله فرمودند:

. خانه های خود را با خواندن قرآن نورانی کنيد

گامی به سوی درک معنای آيات قرآن کريم


به کمک آموخته های قبلی و توضيحات زير، سور هی حمد و پنج آيه ی اوّل سوره ی بقره را ترجمه کنيد.
١ معنای کلمات جديد
ماِلک: صاحب                                     يَوِم الّدين: روز قيامت
نَعبُدُ: عبادت می کنيم                          نَستَعينُ: کمک می خواهيم
اِهدِ: هدايت کن                                  اَنعَمتَ: نعمت دادی
غَير: غير، جز                                       مَغضوب: غضب شده
ضالّينَ: گمراهان                                    رَيب: شک و ترديد
هُدًی: هدايت                                         يُؤِمنونَ: ايمان دادند
يُقيمونَ: برپا می دارند                            مِمّا = من + ما: از آن چه
يُنِفقونَ: انفاق می کند                            اُنِزلَ: نازل شد
يوِقنونَ: يقين دادند                                 مُفِلحونَ: رستگارا

پيام قرآنی
؛« فَمَنۡ عَفا وَ اَصۡلَحَ، فَاَجۡرُه و عَلَی اللِّٰه »
هرکس دوستش را ببخشد و با او آشتی کند، خدا به او پاداش می دهد.

آيات ٣٥ تا ٤١ سوره ى ابراهيم
آيات ٣٥ تا ٤١ سوره ى ابراهيم

داستان چشمه ی زمزم

آيات ٢١ تا ٢٧ سوره ى اسراء
آيات ٢١ تا ٢٧ سوره ى اسراء

پيام قرآنی
« وَ بِالۡوالِدَيۡنِ اِحۡساناً »
به پدر و مادر خود نيکی کنيد.

امام رضا عليه السّلام فرمودند:

بدون وضو به آيات قرآن دست نزنيد

آيات ١٣ تا ٢٨ سوره ى طه
آيات ١٣ تا ٢٨ سوره ى طه

پيام قرآنی
« وَاللّٰهُ لا يُحِبُّ الظّالِمينَ »
خدا ستمگران را دوست ندارد.

هرکس قرآن بخواند، يک دعای او در نزد خدا،

دير يا زود قبول می شود

داستان پيامبری حضرت موسی عليه السلام

امام صادق عليه السّلام فرمودند:

خانه ای که در آن قرآن خوانده می شود، برکاتش زياد می گردد

فَاسۡتَبِقُوا الۡخَيۡراتِ

سعی کنيد کارهای خوب را زودتر از ديگران انجام دهيد.

آيات ١١٤ تا ١٢٢ سوره طه
آيات ١١٤ تا ١٢٢ سوره طه

امام على عليه السّلام فرمودند:

در قرآن، بهار دل ها و چشمه های دانش است

وَ قُلۡ رَبّ زِدۡنی عِلۡماً
پروردگارا، علم و دانش مرا زياد کن.

رسول گرامى اسلام صلّى الله عليه و آله فرمودند

قرآن را بخوانيد و از آن کمک بگيريد

داستان به سوی مبارزه ی بزرگ 

پيام قرآنی
؛« وَ افۡعَلُوا الۡخَيۡرَ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحونَ »
کار خوب انجام دهيد تا موفّق و پيروز شويد.

داستان به سوی مبارزه ی بزرگ 
داستان به سوی مبارزه ی بزرگ

پيام قرآنی
؛« فَمَنۡ يَعۡمَلۡ مِثۡقالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَرَه و »
هرکس ذّره ای خوبی کند، نتيجه ی کارش را می بيند.
؛« و مَنۡ يَعۡمَلۡ مِثۡقالَ ذَرَّةٍ شَ را يَرَه و »
و هرکس ذّره ای بدی کند، نتيجه ی کارش را می بيند.

 آموزش کامل قرآن سوم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.