مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

0

هدف کلی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

آشنایی با رقم، اعداد یک رقمی و دو رقمی

اهداف جزئی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

از دانش آموزان انتظار می رود :
الف: با مفهوم رقم آشنا شوند.
ب: با انواع عددهای یک رقمی و دورقمی آشنا شوند.
ج: با چگونگی شمارش رقم های یک عدد آشنا شوند.

د: آشنایی با خواندن و نوشتن اعداد یک رقمی و دورقمی (تا ۹۹)
ذ: آشنایی با جدول ارزش مکانی اعداد

ارائه ی درس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

شکل گیری مفهوم و تشخیص تعداد رقم های یک عدد را می توان با استفاده از الگوی تدریس ساخت گراییE5 آموزش داد

درس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی
درس فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

وقتی به اعداد یا شکل ها در ریاضی نگاه میکنیم متوجه می شویم که بین آنها ارتباطی وجود دارد که با کمی تأمل و دقت میتوانیم ارتباط منطقی و مناسبی در بین آنها حدس بزنیم و الگویی مناسب جهت ادامه ی کار ارائه دهیم. پیدا کردن این الگو در بین اعداد و اشکال نیاز به هوش و تفکر و دقت دارد که این کار خودش خیلی جذاب و دلنشین است و یک ارتباط دوستانه بین ما و اعداد درست می کند.

راه حل: همانطور که می بینید، شکل اول یک دایره و شکل دوم دو ردیف دوتایی و شکل سوم سه ردیف سه تایی و شکل پنجم پنج ردیف پنج تایی است. پس شکل چهارم چهار ردیف چهار تایی است.

برای خواندن اعدادی که تعداد رقمهای بیشتری دارند بهترین کار آن است که ابتدا از سمت راست ،

عدد ها را سه رقم سه رقم جدا کرده و سپس از سمت چپ عدد رقمهای هر طبقه را با مرتبه ی آن می خوانیم.

در یک عدد، رقم یکان در طبقه ی یکی ها کمترین ارزش مکانی را دارد و اولین رقم در سمت چپ بیشترین ارزش مکانی را دارد. هر چه تعداد رقمهای یک عدد بیشتر باشد آن عدد بزرگتر است.

کشور افغانستان ۷۹۶۰۹۵ کیلومتر مربع وسعت دارد.
الف – این عدد را به حروف بنویسید. هفتصد و نود و شش هزار و نود و پنج
ب –  در این عدد کدام رقم کمترین و کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟ ۵ کمترین و ۷ بیشترین
ج – رقمهای ۰ و ۷ در چه ارزش مکانی قرار دارند؟ صفر صدگان و ۷ صدگان هزار
د – رقم یکان هزار آن چه عددی است؟ رقم ۶

الگو ها فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

با دیدن و اندیشیدن می توان الگوهای بین عددها و یا شکلهای هندسی را حدس زد و راه حل منطقی و قابل استدلال برای ادامه ی کار ارائه داد.

دانش آموزان عزیز شما در پایه ی سوم و چهارم نیز با الگوها آشنا شدید و رابطه ی بین مراحل را کشف می کردید و می توانستید مراحل بعدی را پیدا کنید.

اما حالا می خواهیم کمی فراتر برویم و بتوانیم جملات خیلی بزرگتر را پیدا کنیم، یعنی مثلا با دادن چند جمله ی اول یک الگو، جمله ی صدم را پیدا کنیم.

برای همین به جز اینکه فقط رابطه ی بین چند مرحله ی اول مهم باشد، رابطه ی بین هر جمله با شماره ی مرحله نیز اهمیت پیدا می کند.

یکی از روش ها و راهبردهای حل مسئله الگویابی است؛ که با دو روش قابل اجرا می باشد:

الگو ها فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی
الگو ها فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

الف- الگوی عددی

ب- الگوی هندسی
با استفاده از الگویابی می توان بسیاری از مسائل را خیلی ساده تر و در مدت زمان کمتری حل کرد.

نکته ی مهم در الگویابی کشف رابطه ای منطقی و درست بین عددها یا شکل هاست.

نکته

در بسیاری از الگوهایی که بین اعداد و یا اشکال وجود دارند ممکن است با راه حل های مختلفی بتوانیم به جواب برسیم. فقط این را بدانیم که این روش وقتی صحیح است که جواب ها همه یک پاسخ داشته باشند .

عددنویسی ریاضی چهارم ابتدایی

عددنویسی ریاضی چهارم ابتدایی
عددنویسی ریاضی چهارم ابتدایی

عددنویسی و شناخت اعداد

در این قسمت انتظار داریم دانش آموز بتواند اعداد را تا یکان هزار به درستی بخواند و بنویسد و در جدول ارزش مکانی قرار دهد.
برای به حروف نوشتن یک عدد و خواندن آن از بزرگترین طبقه شروع کرده

عدد مربوط به هر طبقه را نوشته سپس نام آن طبقه را می نویسم و با یک «و » به طبقه ی بعد وصل می کنیم فقط نام طبق هی یکی را نمی نویسیم.

در این فصل دانش آموز یاد می گیرد اعداد را با شکل و به وسیله ی چرتکه بخواند و بنویسد؛ و در جدول ارزش مکانی قرار دهد.

گستره نویسی

این قسمت اهمیت زیادی دارد و می تواند زیربنای آموزش عملیات فرآیندی باشد بنابراین با دقت و حوصله باید روی آن کار شود.
در گسترده نویسی با کمک جدول ارزش مکانی نمایش عددها به صورت زیر می باشد:

به طور خلاصه می توان این فصل را در یک نمودار نمایش داد تا یادآوری و به خاطر سپردن به وسیله ی دانش آموز ساده تر باشد.
بهتر است دانش آموزان نکات جدول را به خاطر بسپارند.
بین ارزش مکانی و مرتبه های مختلف:
یک ده تایی برابر با ده تا کیی است.
یک صدتایی برابر با صد تا کیی و ده تا ده تایی است.
یک هزارتایی برابر با هزار تا کیی و ده تا صدتایی است.
یک ده هزارتایی برابر با ده هزار تا کیی و ده تا هزارتایی است.
یک صدهزارتایی برابر با صدهزار تا کیی و ده تا ده هزارتایی است.
حال اگر ده دسته ی ۱۰۰ تایی را کنار هم بگذاریم…
حال اگر ده دسته ی ۱۰۰ هزارتایی را کنار هم بگذاریم …

معرفی میلیون فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

اگر ده دسته ی ۱۰۰ هزارتایی را کنار هم قرار دهیم، عدد میلیون به دست می آید.
میلیون را به این صورت می نویسیم ۱۰۰۰۰۰۰ . اکنون ما می آموزیم یک طبقه ی جدید به جدول ارزش مکانی اضافه کنیم طبقه میلیون.

معرفی میلیون فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی
معرفی میلیون فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

نکات ارزشمند و به یاد ماندنی

برای راحتی در نوشتن و خواندن یک عدد بهتر است عدد را از سمت راست، سه رقم، سه رقم جدا کنیم و بین آنها »،« بگذاریم تا عدد مربوط به هر طبقه جدا و مشخص شود.

۲ رقم با عدد فرق دارد.

رقم یا ارقام عبارتند از:
۰،۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹
– از کنار هم قرار گرفتن ارقام، اعداد ساخته می شوند.

بنابراین هر رقم، به تنهایی یک عدد است ولی هر عدد حتماً یک رقم نیست.
-۳ با ارز شترین رقم هر عدد، اولین رقم سمت چپ آن و کم ارز شترین رقم هر عدد، اولین رقم سمت راست آن می باشد.
-۴ هنگام نوشتن یک عدد با تعداد رقم های مشخص شده، رقم صفر نمی تواند در با ارز شترین مکان قرار بگیرد، چون صفر پشت عدد خوانده نمی شود.

ماشین های ورودی -خروجی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

ماشین هایی که یک ورودی را گرفته و عملیاتی روی آن انجام می دهند و یک خروجی به ما می دهند، ماشین های ورودی- خروجی گفته می شود.
هر ماشین با توجه به کاری که انجام می دهد یک خروجی به ما می دهد.

ماشین ها می توانند کارهای مختلفی انجام دهند از آن جمله جمع، ضرب، تفریق و تقسیم است.
ورودی و خروجی ماشی نها حتماً نباید عدد باشد بلکه ممکن است شکل هم مورد استفاده قرار بگیرد.
گاهی هم خروجی یک ماشین را به ما می دهند و از ما می خواهند ورودی را تعیین کنیم در این حالت جهت ماشین را برعکس می کنیم.

ماشین های ورودی -خروجی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی
ماشین های ورودی -خروجی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری

۱. از چرتکه دومیله ای با مهره های رنگی ، همراه با کارت اعداد برای نمایش اعداد یک رقمی و دورقمی استفاده نمایید.

به طوری که در ابتدا عدد خواسته شده را درست نموده و از دانش آموزان بخواهید عدد را بخوانند و با کارت اعداد تطبیق دهند و بگویند چندرقمی است؟
۲. از دانش آموزان بخواهید سایز کفش یا لباس خودرا گفته آن را یادداشت کرده و بگویند عدد آن چندرقمی است؟
۳. از دانش آموزان بخواهید شماره فوتبالیست موردعلاقه خود را یادداشت نمایند. و بگویند یک رقمی است یا دورقمی؟

نمونه سوال فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی

 

 آموزش ماشین های ورودی و خروجی ریاضی چهارم به صورت ویژه

اهداف:درک ماشین های ورودی و خروجی که با عملیات ضرب و تقسیم کار می کنندو ماشین های ترکیبی از چهار عمل اصلی

آمادگی برای درک مفهوم تناسب و معادله در سال های بعد

ایجاد انگیزه: از دانش آموزان می خواهیم که به وسایل برقی داخل آشپزخانه توجه کنند و بیان کنند که هر کدام چه عملکردی دارند؟ چه چیز وارد دستگاه می شود؟ چه عملیاتی روی ورودی ها صورت میگیرد؟ خروجی ها به شکلی هستند؟

مثال: آب میوه گیری. کار این ماشین جدا کردن آب میوه از میوه ها می باشد. تکه های میوه ورودی این دستگاه هستند و خروجی آن آب میوه می باشد.

تدریس: در کتاب از ماشین محیط یاب مربع و مثلث متساوی الاضلاع استفاده شده است. که مثال بسیار خوبی است.می توانید از ۳ نفر بچه ها بخواهید جلوی کلاس بیایند و یکی از آنها برگه کاغذی را به شکل زیر به دست بگیرد و نفر دوم عددی را به عنوان طول ضلع مربع بگوید و نفر سوم محیط

آن را بیان کند.

فعالیت ها و کار در کلاس ها در کلاس درس انجام می شود و تمرین ها را می توانید به عنوان تکلیف به دانش آموز بدهید ولی حتما تمرین ها در کلاس انجام شوند تا اشکالات دانش آموزان برطرف شوند

برای ماشین های ترکیبی که دو عملیات روی عدد های ورودی انجام می شود می توان مثال ماشین لباسشویی هایی را زد که خشک کن هم دارند. لباس کثیف وارد ماشین می شود و شسته می شود سپس ماشین لباس را آبگیری می کند و خروجی لباس شسته و آبگیری شده است.

 

در مواردی که خروجی ماشین داده شده و ورودی خواسته می شود می توان از بچه ها خواست تا عملیات روی فلش ها را بر عکس کنند و خروجی ماشین مانند ورودی در ماشینهای قبل عمل می کند.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.