مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

0 ۲,۷۰۷

اهداف آموزش قرآن در پایه ى سوم ابتدایى

۱ آیات کتاب درسی و آیات قرآن کریم را به کمک خط آموزشی به صورت آرام و شمرده می خواند.
٢ قواعد اصلی روخوانی قرآن را هنگام خواندن آیات و عبارات قرآنی رعایت می کند.
۳ به خواندن روزانه ی قرآن کریم علاقه نشان می دهد.
۴ عبارات و اذکار نماز را به صورت آهنگین یا روان می خواند.
۵ مفهوم پیام های قرآنی کتاب را به زبان ساده بیان می کند.
۶ معنای برخی از کلمات آشنا و ساده ی قرآن را می داند.
٧ با داستان های قرآنی کتاب آشنا می شود.
٨ به شنیدن قرائت زیبای قرآن، زیبا خواندن آن و حفظ برخی از آیات و پیام های قرآنی کتاب علاقه مند است.

آموزش قرائت نماز

این فصل به آموزش قرائت نماز می پردازد تا دانش آموزان توانایی لازم را در خواندن صحیح اذکار نماز به دست آورند.
این آموزش طی چهار هفته ی مهرماه و در هر هفته به میزان دو ساعت انجام می شود.
در این فصل علاوه بر اذکار نماز، ترجمه ی آن ها نیز ارائه شده است.
به این ترتیب، دانش آموزان به طور ضمنی با معنای اذکار نماز نیز آشنا می شوند.
از این رو بدون سخت گیری و اجبار، دانش آموزان را تشویق کنید تا به تدریج معنای اذکار نماز را نیز بیاموزند.
گفتنی است فعالیت یاددهی یادگیری اذکار نماز در این فصل، ناظر به کسب توانایی صحیح خواندن این اذکار از روی کتاب است و دانش آموزان با تشویق آموزگار و انجام فعالیت های پیش بینی شده در فصل سوم کتاب، به تدریج تا پایان سال تحصیلی اذکار نماز، به ویژه اذکار واجب آن را حفظ خواهند کرد.
هدف اصلی این فصل، آموزش صحیح خوانی عبارات اذان و اقامه و اذکار نماز است.

اهداف آموزش نماز

١ توانایی خواندن عبارات، اذان و اقامه و اذکار نماز
٢ آشنایی با معنای عبارات اذان و اقامه و اذکار نماز
٣ آشنایی با پیام قرآن درباره ی صلوات فرستادن بر پیامبر (ص)
۴ علاقه به خواندن صحیح و زیبای نماز
وسایل آموزشی:
١ کتاب درسی
٢ لوحه های آموزش نماز
٣ نوار صوتی آموزش نماز
۴ ضبط صوت

اذان و اقامه فصل اول آموزش نماز قرآن سوم دبستان

اذان و اقامه فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
اذان و اقامه فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

سوره ى حمد فصل اول آموزش نماز کتاب قرآن سوم دبستان

سوره ى حمد فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
سوره ى حمد فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

سوره ى توحید فصل اول آموزش نماز قرآن سوم دبستان

سوره ى توحید فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
سوره ى توحید فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

قنوت و رکوع فصل اول آموزش نماز کتاب قرآن سوم ابتدایی

قنوت و رکوع فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
قنوت و رکوع فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

قیام و سجده فصل اول آموزش نماز کتاب قرآن سوم ابتدایی

قیام و سجده فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
قیام و سجده فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

تسبیحات اربعه فصل اول آموزش نماز کتاب قرآن سوم ابتدایی

تسبیحات اربعه فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
تسبیحات اربعه فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

تشهد نماز  فصل اول آموزش نماز قرآن سوم دبستان

تشهد نماز  فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
تشهد نماز  فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

سلام نماز  فصل اول آموزش نماز قرآن سوم دبستان

سلام نماز  فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی
سلام نماز  فصل اول آموزش نماز قرآن سوم ابتدایی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.