مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات درس به درس هدیه های پنجم ابتدایی با جواب

77

درس ۱ دسته گلی از آسمان هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱-خداوند در قرآن چه موضوعاتی را برای مسلمانان بیان کرده است؟
عبادت، رفتار زیبا، اندیشه ی نیک، گفتار زیبا، مهر و محبت، پرهیزگاری، دیدار خویشان و همسایه داری
۲  – آیه ی«اقم الصلاة لذکری»نشانگر کدام موضوع در قرآن است؟
عبادت
۳ خداوند در آیه ی – ۱۰ سوره ی حجرات می فرمایند:به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران ایمانی خود چون نزاعی شود، صلح دهید و خداترس و پرهیزگار باشید. این آیه کدام موضوعات قرآنی را معرفی میکند؟
مهر و محبت و پرهیزگاری
۴ امام علی ع درباره ی قرآن چه فرموده اند؟
قرآن، دریایی است که هیچگاه خشک نمی شود.
۵ چند سوره از قرآن را نام ببرید که اسم میوه باشد؟
تین ←انجیر
زیتون←زیتون
رمّان ←انار
آموزش درس یک هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۲ تنها او هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟
توانایی و یکتایی خداوند
۲ اگر فاصله ی زمین تا خورشید کم یا زیاد بود، چه اتفاقی میافتاد؟
اگر فاصله ی زمین تا خورشید زیاد بود جانداران به خاطر سرما از بین میرفتند و اگر این فاصله کم بود جانداران از گرمای زیاد میسوختند.
۳ اگر دو یا چند خدا جهان را اداره میکرد، چه اتفاقی می افتاد؟
نظم و هماهنگی جهان به هم میریخت و هر کدام می خواستند به شیوه ی خود جهان را اداره کنند، مثلاً یکی میخواست خورشید را از شرق و دیگری می خواست خورشید را از غرب بیاورد.
۴ خداوند در قرآن درباره ی وجود یک خدا چه می فرماید؟
اگر در آسمان و زمین، غیر از الله خداهای دیگری بود، آسمان و زمین به هم می ریخت.
۵ در کدام قسمت سوره ی توحید به یکتایی خداوند اشاره شده است؟
قل هو الله احد، و لم یکن له کفواً احد
آموزش درس دو هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۳ بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ پیامبر خدا کدام چهار بانو را بهترین زنان جهان معرفی کرده است؟
حضرت زهرا س  ،حضرت خدیجه، حضرت مریم، حضرت آسیه
۲۶ فرشتگان در بیتالمقدس نزد حضرت مریم آمدند و چه مژدهای به ایشان دادند؟
به ایشان مژده دادند که صاحب فرزندی میشوی به نام عیسی مسیح که پیامبر و انسانی بسیار بزرگ است.
۴  –  آیه ی«یا مریمُ اقنتی لربّک و اسجدی و ارکعی مع الراکعین» بیانگر کدامیک از ویژگیهای حضرت مریم  است؟
بیانگر عبادت حضرت مریم در بیت المقدس است.
۵ چه عاملی سبب شد که نجاشی، مسلمانان را به مشرکان تسلیم نکند؟
خواندن آیاتی از سورهی مریم توسط جعفربن ابیطالب و این که نجاشی دانست سخن پیامبر اسلام ص با سخن حضرت حضرت مسیح ع، یکی است.
آموزش درس سه هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

[promotion id=”1016897″ bg_color=”#f0f1f6″ text_color=”#0061b3″ btn_text=”همین حالا کلیک کنید” btn_color=”#555″ btn_bg=”#0061b3″ ]

درس ۴ از نوزاد بپرسید! هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ حضرت عیسی ع در گهواره گفت، خداوند به ایشان چه سفارشی کرده است؟
خداوند به من سفارش کرده است که تا زندهام نماز بخوانم و به نیازمندان کمک کنم، نسبت به مادرم مهربان باشم و ستمکار و زورگو و بد اخلاق نباشم.
۲ سه نمونه از کارهای بزرگ حضرت عیسی ع را بنویسید.
۱ به فرمان خدا بیماران درمان ناپذیر را درمان می کرد.
۲ نابینایان مادرزاد را بینا میکرد.
۳ مردگان را زنده میکرد.
۳ حضرت عیسی ع حدود پانصد و هفتاد سال پیش از  تولد پیامبر ص چه بشارت بزرگی به قوم خود داد؟
ای بنی اسرائیل! من فرستادهی خدا به سوی شما هستم؛و به شما بشارت میدهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد، به نام احمد.
۴ پیامبران اولولعزم چه کسانی هستند؟
بزرگترین پیامبران خدا هستند. آنها پنج نفرند حضرت نوح ع ،حضرت ابراهیم ع ،حضرت موسی ع ،حضرت عیسی ع، حضرت محمد ص
آموزش درس چهار هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۵  گل صد برگ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ پنج نمونه از ویژگیهای اخلاقی پیامبر به طور کلی بنویسید.
خدا را بسیار دوست داشت.
تمیز و آراسته بود.
بسیار باادب بود.
به علم و دانش بسیار اهمیت میداد.
به درختان و حیوانات توجه داشت.
۲ پیامبر ص درباره ی نماز چه فرموده اند؟ –
فرموده اند:« نماز، نور چشم من است».
۳ چه کسانی بر پیامبر و خانوادهاش سلام و درود می فرستند؟
خداوند، فرشتگان و مسلمانان
۴ پیامبر ص هنگام بیرون رفتن از خانه، چگونه خود را آماده می کردند؟ و در این باره چه می فرمودند؟
به آینه نگاه میکردند و موهایشان را شانه میزدند و میفرمودند:
«خدا دوست دارد وقتی به دیدار برادرانمان  میرویم، تمیز و آراسته باشیم».
۵  –  آیه ی«انّ الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایهالذین آمنوا صلّوا علیه و سلموا تسلیما» درباره ی چه  موضوعی است؟
سلام و صلوات خدا، فرشتگان و مؤمنان بر پیامبر اسلام ص
آموزش درس پنج هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۶  مال مردم هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ – آیه ی«ویل للمطففین»اشاره به چه موضوعی دارد؟
کم فروشی
۲ کم فروشی به چه معناست؟
وقتی کسی کالایی را میخواهد، فروشنده باید دقیقاً به همان اندازهی خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشد
یعنی اگر کمتر وزن کند و بگوید به اندازه وزن کرده ام،کم فروشی کرده است.
آموزش درس شش هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۷ رنگین کمان جمعه هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ –  آیه ی«یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصّلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله» به کدام نماز اشاره دارد؟
نماز جمعه
۲ پیامبر ص در مورد روز نظافت و پاکیزگی روز -جمعه چه فرمودهاند؟
می فرماید روز جمعه حمام بروید و غسل جمعه کنید. ناخن هایتان را کوتاه کنید، عطر بزنید و لباسهای تمیز و نو بپوشید
۳ تفاوت بین نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی چیست؟
نماز جمعه دو خطبه و سخنرانی دارد اما نماز دو رکعتی ندارد.
نماز جمعه دو قنوت دارد در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع اما نماز دو رکعتی یک قنوت دارد. در رکعت دوم قبل از رکوع در نماز جمعه حمد و سوره را امام جمعه میخواند و ما گوش می دهیم اما در نماز دو رکعتی که خودمان میخوانیم حمد و سوره را خود میخوانیم.
۴ روز جمعه مخصوص چه کارهایی است؟
۱ شادی با خانواده – ۲ نظافت و پاکیزگی – ۳ عبادت و نماز جمعه ۴ نیکی به دیگران – ۵ زیارت و صلوات – ۶ -دعا برای ظهور امام زمان عج ۷ دیدار با خویشاوندان و عیادت بیماران
۵ چند نوع زیارت داریم؟ نام ببرید.
دو نوع زیارت گاهی از نزدیک انجام میشود و گاهی از دور
۶ نماز جمعه چند قنوت دارد؟ توضیح دهید
دو قنوت  ۱ قنوت در پایان رکعت اول قبل از رکوع و ۱ قنوت در رکعت دوم بعد از رکوع
۷ قنوت در رکعت اوّل نماز جمعه چه وقتی خوانده می شود؟
در پایان رکعت اول قبل از رکوع است.
۸ غسل جمعه چگونه انجام می شود؟ توضیح دهید.
ابتدا نیّت می کنیم، بعد سر و گردن را میشوییم؛ بعدسمت راست بدن و بعد سمت چپ بدن را می شوییم به گونه ای که آب به همه جای بدن برسد.
آموزش درس هفت هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۸ دو نامه هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ امام صادق ع بدترین مردم را چه کسانی دانسته اند و در این رابطه چه فرموده اند؟
فرموده اند:بدترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از شر زبان او در امان نیستند
۲ چند نمونه از کارهایی را که خدا نمی پسندد، بنویسید.
تهمت زدن، دروغ گفتن، دعوا کردن با دیگران، مسخرهکردن، طعنه زدن و ناشکر بودن
آموزش درس هشت هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۹  یک جهان جشن! هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ آخرین حج پیامبر در چه تاریخی بود؟
سال دهم هجری روز هجدهم ماه ذیالحجه
۲ در آخرین سفر حج پیامبر، جبرئیل امین به پیامبر ص چه فرمود؟
ای رسول خدا آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است برای مردم بیان کن که اگر بیان نکنی،رسالتت را انجام ندادهای.
۳ پیامبر ص در آخرین سفر حج خود دست چه کسی را بالا آوردند و چه فرمودند؟
دست حضرت علی ع را بالا بردند و فرمودند: هر کس من رهبر و سرپرست او هستم، این علی، رهبر و سرپرست اوست.
۴ پیامبر ص بعد از اینکه دست حضرت علی ع را بالا برده و او را جانشین خود معرفی کردند، چه دعایی کردند؟
پروردگارا! با دوستان علی دوست باش و با دشمنان او دشمنی کن، پروردگارا! یاران علی را یاری کن و بدخواهان او را خوار گردان.
۵ بعد از معرفی حضرت علی ع به عنوان جانشین پیامبر ص، جبرئیل امین برای پیامبر چه آیهای را هدیه آورده اند؟
امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین جاویدان شما پسندیدم.
۶  – جمله ی «یا ایّها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربّک وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلّغتَ رِسالَتَه» به چه واقعهای اشاره  دارد؟
واقعه ی غدیر خم که در آن حضرت جبرئیل امین از سوی پروردگار به پیامبر فرمودند: ای رسول خدا آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است برای مردم بیانکن که اگر بیان نکنی، رسالتت را انجام ندادهای.
۷ در کدام واقعه، حضرت علی ع بر دوش پیامبر رفتند و بتها را از بالای کعبه پایین انداختند؟
روز فتح مکّه
آموزش درس نه هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۰  در ساحل دجله هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ حرم کدام امامان شیعه در شهر سامرا قرار دارد؟
امام هادی ع و امام حسن عسکری ع
۲ متوکل از چه چیزی در مورد امام هادی ع می ترسید؟ و چه دستوری داد؟
از اتحاد و همدلی ایشان با مردم، دستور داد امام را با زور و اجبار از مدینه به سامرا بیاورند.
۳ این حدیث از چه کسی است؟
به جای اینکه برای عدم موفقیّتهای گذشته حسرت و اندوه بخوری، با داشتن تصمیم و اراده ی قوی آنها راجبران کن امام هادی ع
آموزش درس ۱۰ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۱  سروِ بلند سامرا هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ با توجه به سخن امام حسن عسکری (ع)، بهترین -دوست انسان چه کسی است؟
بهترین دوست تو کسی است که اشتباه تو را فراموش کند و نیکی تو را از یاد نبرد.
۲ عسکر به چه معنایی است؟
به معنای منطقه ی نظامیان
۳ امام حسن عسکری ع امام چندم ما شیعیان است؟ –
یازدهم
۴ حاکمان ستمگر عبّاسی کدام امام معصوم را به بغداد بردند؟
امام کاظم ع
آموزش درس ۱۱ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۲  خورشید پشت ابر هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱-پیامبر خدا ص درباره ی امام مهدی عج چه فرموده اند؟
فرمودند: مهدی از خاندان من و از اهل بیت من است. نام او مثل نام من است. او شبیه ترین مردم به من است از جهت گفتار و رفتار و رخسار
۲- رسول اکرم ص درباره ی امام زمان عج چه مژده ای دادند؟
مژده دادند: او روزی ظهور میکند و دنیا را پر از عدالت خواهد کرد، در حالیکه ظلم و ستم آن را فرا گرفته است.
۳-پیامبر اکرم ص در مورد غیبت امام زمان عج چه فرمودند؟
فرمودند: مردم هنگام غیبت او از هدایتش بهره میبرند؛همانگونه که از خورشید پشت ابر بهره میبرند.
۴- چرا خلفای عباسی همیشه خانهی امامان از جمله امام حسن عسکری ع را زیر نظر داشتند؟
چون همه ی آنها میدانستند که روزی فرزندی از نسلپیامبر ص به دنیا خواهد آمد که امید مظلومان است ودشمن ظالمان، به همین دلیل همیشه خانه ی امامان عزیز را زیر نظر داشتند.
۵- امام حسن عسکری ع هنگام به دنیا آمدن فرزندشان به عمه ی خود، حکیمه خاتون چه گفته بودند؟
گفته بودند؛ عمه جان! به خانهی ما بیا و در کنار نرجس بمان. زیرا امشب جانشین من به دنیا خواهد آمد و خدا تو را با دیدن او شاد خواهد کرد.
۶- معصوم چه کسی است؟
کسی است که هیچ گناهی نمیکند.
۷ از لقب های مشهور امام زمان عج سه مورد را نام ببرید.
مهدی، منصور و ولیعصر
آموزش درس ۱۲ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۳ کوچکهای بزرگ! هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ خداوند در قرآن درباره ی اسراف چه فرمودهاند؟
فرموده اند: اسراف نکنید، زیرا خدا اسرافکاران را دوستندارد.
۲   پیامبر اسلام ص درباره ی اسراف در آب  چه فرموده اند؟
فرموده اند: هرگز آب را اسراف نکنید؛ هر چند در کنار نهر جاری باشد.
آموزش درس ۱۳ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۴  بزرگ مرد تاریخ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ امام خمینی ره درباره اسرائیل چه فرمودند؟
فرمودند: اسرائیل باید از بین برود.
۲ چند مورد از ویژگی های امام خمینی ره را بنویسید.
۱ عالمی دلیر و بزرگ بودند. – ۲ بسیار با ایمان، آگاه و شجاع بودند. ۳ قرآن زیاد میخواندند. – ۴ به نماز اول وقت خیلی اهمیت میدادند. ۵ ورزش را دوست داشتند.
۳خداوند درباره ی خواندن قرآن چه فرموده اند؟
به هر اندازه که میتوانید قرآن بخوانید.
۴ حضرت آیت الله خامنه ای درباره ی امام خمینی ره چه فرمودند؟
عشق به امام خمینی، عشق به همه ی خوبی هاست
۵  فاقرَئوا ما تَیَسّر من القرآن به چه معنی است؟
به هر اندازه که میتوانید، قرآن بخوانید.
۶ همراهی افراد با جنازه از یک مکان تا محلّ دفن چه نام دارد؟
تشییع
۷ امام خمینی ره با سرنگون کردن حکومت شاه، چه چیزهایی را به مردم ایران هدیه داد؟
ایمان، عزت، آزادی و آزادگی
آموزش درس ۱۴ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۵ بهمن همیشه بهار هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ چرا مردم ایران در روز – ۲۲ بهمن به راهپیمایی میروند؟
برای اعلام آمادگی، تا به همهی جهان اعلام کنند که همیشه گوش به فرمان رهبر در صحنه حاضرند.
برای حفظ انقلاب اسلامی
برای حفظ و زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب
۲ چه کسانی برای پیروزی و حفظ انقلاب اسلامی ایران، رنج و زحمت بسیار می کشیدند؟
۱ رهبر کبیر انقلاب امام خمینی ره – ۲ مردم ایران و -مسئولین ۳ شهدای انقلاب –
۳ چند نفر از شهدای بزرگ انقلاب را نام ببرید.
شهید رجایی شهید بهشتی شهید باهنر شهید مطهری شهید مفتح
آموزش درس ۱۵ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۶ روزنامه های دیواری هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ پیامبر اکرم ص دربارهی رسیدگی به اعمال، چه فرموده اند؟
فرموده اند: پیش از این که به حساب شما رسیدگی شودبه حساب خود برسید.
۲ امام علی ع دربارهی حسابرسی در دنیا و قیامت چه فرموده اند؟
فرموده اند: این دنیا، جای انجام دادن کارها است و حسابرسی در آن وجود ندارد؛ اما روز قیامت، روز حسابرسی اعمال است و کار کردن در آن وجود ندارد.
۳نام دیگر یوم الحساب چیست؟
روز قیامت
آموزش درس ۱۶ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

درس ۱۷ اینها و آنها هدیه آسمانی پنجم ابتدایی 

۱ خداوند در قرآن درباره ی جهنم و بدکاران چه فرموده است؟
فرموده است: جهنم جایگاه بدکاران است، به خاطرکارهای زشتی که در دنیا انجام دادهاند.
۲ خداوند چه روزی را میعاد همگان معرفی کرده است؟
روز جدایی نیکوکاران و بدکاران
۳ دو نمونه از ویژگیهای بهشتیان و جهنمیان که در قرآن به آن اشاره شده است را بنویسید.
بهشتیان:
۱ نعمتها و لذتهایشان هیچگاه پایان نمی پذیرد.
۲ هر آنچه دلشان میخواهد برایشان فراهم میشود. –
جهنمیان:
۱ هیچ راه فراری ندارند.  ۲ از آبی بدبو می نوشند و سیراب نمی شوند.
آموزش درس ۱۷ هدیه آسمانی پنجم ابتدایی

77 دیدگاه ها
 1. بردیا رجبی می گوید

  مرسی ممنون

  1. مهدی می گوید

   خیلی خوب و عالی بود

   1. ..... می گوید

    خیلی عالیه حرف نداره

 2. علی می گوید

  سلام

  1. soha kia می گوید

   هر‌ کی از این نمونه سوالات خوشش اومده،
   + تیک کنه و هرکی بدش اومده،
   _ منفی رو بزنه.

   1. محمد رضا می گوید

    کجا

   2. مائده می گوید

    عالی‌بود

    1. بتوچه می گوید

     خیلی خوبه ولی از درس‌خوشم نمیاد

   3. عرشیا خلیل ارجمندی می گوید

    +

 3. AZEL می گوید

  هرکی از این نمونه سوالات خوشش اومد + تیک کنه و هرکی بدش اومد – منفی رو بزنه

  1. ایلیا می گوید

   سلام تو امتحان همینارو میپرسه مطمئن باشم؟

   1. مرسانا می گوید

    بله منم موافقم

 4. AZEL می گوید

  من اولین کسی بودم که تیک کردم و می خواهم نظر دوستان رو بدانم

  1. رقیه می گوید

   پنجم

  2. آروین افشاری می گوید

   عالی ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 5. سها می گوید

  عالی مرسی

 6. مبینا می گوید

  حساسیتی عالی بود بهتر هر سایتی که دیدم بود واقعا کامل بود.:-*

 7. NDRGRL می گوید

  ◇خیلی ممنونم سوالات خیلی بهم کمک کرد◇
  ♡عااااااااااالی♡

  1. محمد رضا می گوید

   بله حتماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 8. مهزاد می گوید

  خیلی خوب بود ❤❤خ

 9. Melina می گوید

  Kheyli khobe vli kamel nista

  1. ستارہ می گوید

   بابا شاخ نویس الان چقد تو باکلاسی داری انگلیسی مینویسی واااااای اصن من میرم زبان الان اینجوری نمینویسم اون وقت تو اینجوری بس کنید ایش

   1. ناشناس می گوید

    ?عالی?
    خدایی کی میگه بده خیلی عالیه تو امتحانا کاملا کمکم کرد مرسی دستتون درد نکنه ?

 10. محمد رضا می گوید

  سلام ممنون ممنون عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی من با این سوالات حتما نمره ی بیست میگیرم عالللللللللیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ممنون از نوشته

  1. محمد رضا می گوید

   ممنون از سایت خوبتون

 11. محمد رضا می گوید

  عالی

  1. MR.ErfanBiziGame3 می گوید

   درست سوال ۳ اشتباه: در واقع زمین به دور خودش میچرخه و خورشید ثابته لطفا اصلاح کنید

 12. رادمان می گوید

  + خیلی عالی بود

 13. رادمان می گوید

  Kheliiiiiiii kobbbbbeeeeeee

 14. سیما می گوید

  عالی بود کل سوالات آزمون من همین بود

 15. سیما می گوید

  عالی بود

 16. سیما می گوید

  بسیار بسیار زیبا و عالی

 17. آیدین می گوید

  سوالات کم بود?????

 18. MAHSA می گوید

  عالی بود ممنون????????

 19. دانیال حبیبی می گوید

  عالی برای امتحان

  1. معراج می گوید

   آره

 20. ملکه الاحزان می گوید

  در چه صورتی پیامبر اکرم رسالتش را به پایان میرساند؟??

  1. نیکان می گوید

   نمیدونم?‍♀️

  2. Nikam می گوید

   تو اینترنت بزن میاد???

 21. حامد جلیلی پور می گوید

  سوالات کم بود
  خوشم نمیود

 22. کیانا می گوید

  خیلی خوب بود ممنون سایتتون

 23. دانیال محمدی می گوید

  عالی عالی ای عالی خیلی حوب بود ای دبستو

 24. اریو مهری می گوید

  سوالات چقدر زیاده کل کتاب هدیه

 25. اریو مهری می گوید

  چقدر سوالات خوبی است و اسان

 26. تاینا حضرتی می گوید

  کاش میشد سوال ها بعضی درس ها هم کمتر بود???☹

 27. علی اقازاده می گوید

  سلام میشه بعضی جواب ها را کمتر و خلاصه تر کنید.??????????????

 28. علی اقازاده می گوید

  خوبه بعضی ها را میشه کوتاه کنید جواب هارا خیلی زیاده

 29. تاینا حضرتی می گوید

  خوبه بعضی ها را میشه کوتاه کنید جواب هارا خیلی زیاده

 30. نیوشا می گوید

  واقعا عالی بود و مامل خیلی ممنونم ازتون

 31. حمیده آژمند می گوید

  سوالاتش زیاد نیست که شما میگید یا ۴تاست یا۶ تاست ۷یا
  ☝️

 32. ATFEPADAhS می گوید

  عالیییییییییی دمتون گرم ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 33. Parsa می گوید

  Alie lotfan javab soal haro kamtar konid

  1. ناشناس می گوید

   عالیههههههههههههههههههه برای امتحااااااان

 34. ناشناس می گوید

  عالیههههههههههههههههههه

 35. آروین افشاری می گوید

  عالی ❤️
  من حتماً با این ها نمره بیست میگیرم ??????????

 36. ..... می گوید

  خیلی عالیه مفید هست این سولات

 37. ستاره پرسپلیس می گوید

  عـــــــــالـــــــــیــــــــه حیف که خیلی کمه????????????

 38. MAN KNIGHT می گوید

  عالی بود درسته که کم بود اما خیلی کامل بود و یک سری سؤالات خلاصه شده ولی بازم از خوبیش کم نمیشه اگه می خواین ۲۰ بشین تو امتحان بیشنهاد می کنم حتما بخونیم ?????

 39. KIAN2130 می گوید

  عالی سوالات اش کم و خوب است و آدم را خسته نمی کند

 40. سلام من معلم پنجم هستم من سوال می خواستم برای آزمون و سوالات شما بسیار عالی بود ممنونم

 41. ZanabTaaTi می گوید

  عالیه خیلی کمه ممنونم

 42. ZanabTaaTi می گوید

  عالیه خیلی کمه ممنونم

 43. ?????? می گوید

  ممنون خیلی عالیه?

 44. ?????? می گوید

  ممنون خیلی خوب بود?

 45. شاهین می گوید

  خیلی سوال ها مهم است حتما بخونید من امتحان دادم خیلی خوب دادم

 46. atefeh می گوید

  عالی، سوالاتی را داره که کلیدی هستش و زیاد طولانی نیست که خسته بشیم ممنونم بابت سایتتون🙏🌹

 47. Parsa می گوید

  خیلی کم بود ????????????

 48. Parsa می گوید

  خیلی کم بود ????????????

 49. ا می گوید

  عالییییییییییییییییییییییییییییییی

 50. ناشناس می گوید

  عالی

 51. شهرزاد تقویمی می گوید

  سلام از نظر من این سوالات خیلی توی امتحان به ما بچه های کلاس پنجمی کمک می کنه.
  من نظر شما ها رو نمی دونن اما من که خیلی خوب تونستم از این سوالات توی امتحان هدیه کمک بگیرم و کمک خیلی خیلی خوبی بود ، من پیشنهاد می کنم که همه ی شما ها از این سوالات استفاده کنید .
  از شما سپاس گذارم .

 52. شهرزاد تقویمی می گوید

  راستی من توی سال چهارم هم از همین سوالات استفاده کردم آن هم توی همه‌ی درس هام و خیلی خوب گرفتم .
  حتی بهتر از دیانا فرج نژاد !!!!!!!
  از شما خیلی ممنونم .
  استون همیشه بالای سر ما باشه انشاالله. 😄😄😄😄😄🌺🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🙏🙏👌👌👌👌👌👌😁😁😁😁😁😁😁

 53. پنجم به پیش می گوید

  راستی من توی سال چهارم هم از همین سوالات استفاده کردم آن هم توی همه‌ی درس هام و خیلی خوب گرفتم .
  از شما خیلی ممنونم .
  سایه تون همیشه بالای سر ما باشه انشاالله. 😄😄😄😄😄🌺🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🙏🙏👌👌👌👌👌👌😁😁😁😁😁😁😁

 54. پارمیسا می گوید

  عالی

 55. معینا می گوید

  سلام خیلی عالی

 56. parsa x 2 می گوید

  سلام ممنون که آنقدر سوال ها خوب هست من فردا امتحان ترم دوم دارم برام دعا کنید خیلی ممنون

 57. D می گوید

  خیلی عالی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.