مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات درس به درس هدیه های آسمانی سوم

43

درس اول هدیه سوم ابتدایی

۱ به نظر شما مهمترین عضو بدن کدام است؟ چرا؟
جواب: همهی اعضای بدن مهم هستند، زیرا هر عضو کار خاصی را انجام میدهد و برای انسان مفید است.
-۲ در این دو آیه به چه نعمتهایی اشاره شده است«ألَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَیْنَیْنِ وَ لِساناً وَ شَفَتَیْنِ»؟
آیا ما به انسان دو چشم و   زبان ودو لب ندادیم
جواب: دو چشم- زبان – دولب

-۳ یکی از اعضای صورت را در نظر بگیرید. اگر آن عضو در صورت شما نبود، چه اتفاقی میافتاد؟
جواب: دهان ودندان * اگر ما انسانها دهان نداشتیم نمیتوانستیم حرف بزنیم یا اگر در دهان ما زبان و دندان وجود
نداشت قادر به خوردن و آشامیدن نبودیم و مزههای غذاها را نمیتوانستیم تشخیص دهیم.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
 • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

۴ بهترین راه تشکر از خدا، استفادهی ……………………………… از نعمتهای اوست.
جواب: درست

۵ چند نمونه از نعمتهای خداوند را نام ببرید.
جواب: فرزند صالح- پدر ومادر- زمین – آسمان.

۶ چه موقع باید به فکر نعمتهای خدا باشیم؟
جواب: همیشه

آموزش درس ۱ هدیه سوم ابتدایی

درس دوم هدیه سوم ابتدایی

۱ یکی از لحظه ها برای دعا کردن …………………………..
جواب: هنگام بارش باران است.

۲ برای چه کسانی باید دعا کنیم؟
جواب: برای پدر و مادر، خواهر و برادر، معلم، همه ی خویشاوندان و همسایگان و ….

۳ چرا باید شکرگزار خدا باشیم؟
جواب: چون نعمتهای فراوانی برای ما آفریده است.

۴ به نظر شما بارش باران چه فایده هایی دارد؟
جواب: آب زمین را تامین میکند. کشاورزان زمین خود را آبیاری میکنند. هوا سالم و پاکیزه می شود.

۵ چگونه میتوانیم شکرگزار نعمتهای خدا باشیم؟
جواب: از نعمتهای خداوند درست استفاده کنیم و از اسراف کردن بپرهیزیم. نماز بخوانیم

آموزش درس ۲ هدیه سوم ابتدایی

درس سوم هدیه سوم ابتدایی

۱ با شنیدن این کلمات به یاد چه موضوعی در زندگی پیامبر اسلام می افتید؟ عبدالله، یتیم، صحرا، آمنه، امین

جواب: عبدالله: نام پدر پیامبر ص؛ یتیم: پیامبر قبل از به دنیا آمدن، پدرشان را از دست دادند و در شش سالگی نیز مادرشاان از دنیا رفت؛

صحرا: پیامبر ۴ سال اول زندگی خود را در صحرا بودند؛

آمنه: نام مادر پیامبرص؛ امین:
پیامبر ما به علت راستگویی و درستکاری به محمدامین معروف بودند.

۲ آیه ی« فَاللهُ خَیْرٌ حَافِظاً وَ هُوَ أرْحَمُ الرَّاحِمِینَ »ا کدام سخن پیامبر در داستان ارتباط دارد؟

جواب: من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ میکند.

۴ جملههای درست و نادرست را مشخص کنید:
الف( پیامبر همیشه با همهی مردم مهربان بود. جواب: درست
پیامبر(ص) کودکی خود را در شهر گذراند. جواب: نادرست

۵ نام دایهی پیامبر (ص) …………………………………… بود. جواب: حلیمه

۶ پیامبر (ص) از همان کودکی به …………………………… اعتقاد داشت. جواب: خداوند یکتا

۷ چرا دایهی پیامبر (ص) نمی گذاشت او با برادرانش به صحرا برود؟
جواب: چون گرمای صحرا بسیار سوزان بود و خطر مرگ و نیش مار و عقرب وجود داشت.

۸ حضرت محمد (ص) هنگام بازکردن گردن بند به دایه اش چه گفت؟
جواب: از این گردنبند هیچ کاری بر نمیآید. من کسی را دارم که همیشه و در همه جا با من است. او مرا از خطرها حفظ میکنند.

۹ پیامبر ۴ سال اول زندگی خود را ………………………… بودند. جواب: صحرا

۱۰ چرا به پیامبر محمد امین می گفتند؟
جواب: پیامبر ما به علت راستگویی و درستکاری به محمد امین معروف بودند.

آموزش درس ۳ هدیه سوم ابتدایی

درس چهارم هدیه سوم ابتدایی

-۱ جمله های درست و نادرست را مشخص کنید:
الف-حضرت ابراهیم (ع) در برابر نمرود سجده نکرد. جواب: درست
ب- حضرت ابراهیم (ع) از خشم نمرود ترسید. جواب: نادرست

۲ نمرود پادشاه بت پرست سرزمین …………………………. بود.

۳ چرا ابراهیم(ع) از خشم نمرود ترسید.
جواب: چون خدای یگانه ما را آفریده، به ما جان بخشیده و تمام نعمتها را در اختیار ما قرار داده است.

۴ نام چهاردهمین سوره قرآن چیست؟
جواب: سوره ی ابراهیم

۵ عمودی حضرت ابراهیم چه نام داشت؟ شغل او چه بود؟
جواب: آزر، بت می ساخت.

۶ چرا نمرود از کارهای حضرت ابراهیم(ع) خشمگین میشد؟
جواب: استواری حضرت ابراهیم (ع) سجده نکردن او در برابر نمرود شکست نمرود توسط ایشان

۷ چرا حضرت ابراهیم (ع) در برابر نمرود سجده نکرد؟
جواب: چون انسان فقط باید در برابر خدا سجده کند.

-۸ دو مورد از ویژگی های حضرت ابراهیم(ع) را بیان کنید.
جواب: از نوجوانی تنها خدای یگانه را می پرستید. هیچگاه در برابر نمرود سجده نکرد.

آموزش درس ۴ هدیه سوم ابتدایی

درس پنجم هدیه سوم ابتدایی

۱ محرما ماه ……………………… ؟ جواب: عزای امام حسین (ع)  است.

۲ وقتی آب مینوشم به یاد تشنگان کربلا چه میگوییم؟
جواب: سلام بر امام حسین (ع) و یاران او.

۳ نام سورهای از قرن به نام پیامبری که کشتی ساخت؟ جواب: نوح

۴ سورهای از قرآن به نام آخرین پیامبرخدا؟ جواب: محمد

۵ نام سورهای که قرآن به نام پیامبر بت شکن؟ جواب: ابراهیم

۶ سورهای از قرآن به نام حادثه ای که زمین را می لرزاند؟ جواب: زلزال

۷ چگونه میتوانیم به برگزاری مراسم عزاداری در مسجد محله یا مدرسه کمک کنیم؟

جواب:

۱- در آماده کردن مسجد کمک کنم وپرچم ها و پارچه های سیاه را به در و دیوار نصب کنم.
-۲ از عزاداران امام حسین(ع) پذیرایی کنم.
-۳ با کمک دوستانم دسته را منظم کنم.

-۸ ما با انجام دادن چه کارهایی می توانیم پیرو امام حسین (ع) باشیم؟
جواب: امام حسین ع برای زنده نگه داشتن اسلام قیام کردند، پس ما باید به دستورات دین عمل کنیم،

همیشه نمازمان را بخوانیم و زیر بار ظلم نرویم.

۹ چرا در محرم لباس سیاه به تن میکنیم؟
جواب: چون میخواهیم برای امام حسین (ع)  عزاداری کنیم تا نام و یاد او و یارانش را زنده نگه داریم.

-۱۰ یک سخن از امام حسین (ع) درباره ی نماز بنویسید.
جواب: من نماز را خیلی دوست دارم.

-۱۱ از ماه محرم و واقعه ی کربلا چه درسی میگیریم؟
جواب: که شجاعانه در برابر ظالمان بایستیم و تا پای جان برای خدا با ستمکاران مبارزه کنیم.

-۱۲ به نظر من یزید با کشتن امام حسین ع ………………………….
جواب: یاد و خاطرهی امام حسین ع را برای همیشه زنده نگه داشت و چهره ی زشت خود را برای همه آشکار کرد.

آموزش درس ۵ هدیه سوم ابتدایی

درس ششم هدیه سوم ابتدایی

۱ روز تولد حضرت زینب س را روز پرستار نامیدهاند. چرا؟

جواب: چون حضرت زینب پم از واقعهی کربلا از کودکان و زنان و بیماران پرستاری میکردند و از آنان در برابر آزار و اذیت سپاهیان یزید محافظت میکردند.

۲ از ویژگیهای حضرت زینب س شجاعت را توضیح بدهید.

جواب: ساخنرانی حضارت زینب س در کای یزید: با صدای بلند می گوید: یزید فکر میکنی چون به ما سختگیری کردی ما را مانند اسیران به این جا آوردی ما خوار شدیم و تو عزیز شدی

۳ از ویژگیهای حضرت زینب س فداکاری را توضیح بدهید.
جواب: شبها بیدار میماند و بچه ها را در آغوش میگیرد و اشک چشمان آنها را با دستان زخمیاش پاک میکند و آن قدر آنها را نوازش میکند تا بخوابند.

۴ از ویژگی های حضرت زینب ص فداکاری را توضیح بدهید.
جواب: بعد از این که بچه ها خوابشان میبرد در گوشهای به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول میشد.

۵ نمونه هایی از صبر حضرت زینب سلام الله علیها را بیان کنید.
جواب: صبر در واقعهی کربلا و از دست دادن عزیزانش، صبر در مقابل آزار و اذیت یزید؛ صبر در مراقبت و نگهداری از کودکان و بیماران

۶ نام اعضای خانوادهی حضرت زینب س را بیان کنید:
جواب پسر برادر: قاسم ع

* پدر: حضرت علی ع * پدربزرگ: حضرت محمد ص * مادر: حضرت فاطمه س
* مادربزرگ حضرت خدیجه س * برادران: حضرت حسن و حضرت حسین ع

۷ روز تولد حضرت زینب س را روز …………………………. می نامند. جواب: پرستار

۸ پس از حادثه ی کربلا حضرت زینب س  چه کردند؟
جواب: حضرت زینب س از کودکان پرستاری کردند و با سخنرانی در کاخ یزید او را خوار و ذلیل کردند.

۹ بعد از سخنرانی حضرت زینب س چه اتفاقی در کاخ یزید افتاد؟
جواب: مردم با ترس و وحشت به یکدیگر نگاه می کردند دیگر کسای به فرزندان و یاران امام حسین ع نگاه نمی کردند و نمی خندیدند.

آموزش درس ۶ هدیه سوم ابتدایی

درس هفتم هدیه سوم ابتدایی

۱ اگر من به جای اویم بودم چه میکردم؟
جواب: من هم به قولی که به پدر و مادرم داده بودم عمل میکردم زیرا احترام به پدر ومادر واجب است.

۲ وقتی به پدر و مادر قول میدهم باید چه بکنم؟
جواب: به قولم عمل کنم تا آنها از من راضی و خشنود باشند.

۳ چگونه به پدر و مادر خود نیکی میکنیم؟
جواب: درکارها به پدرو مادرم کمک میکنم. به حرفهای آنها گوش میدهم. همیشه به آنها احترام میگذارم.

۴ خواندن نماز در آنجا و به صورت جماعت پاداش زیادی دارد: ……………………………… جواب: مسجد

۵ زندگی همهی موجودات زنده به آن بستگی دارد: ……………………………. جواب: آب

۶ در قنوت نماز میخوانیم ………………………… جواب: دعا

۷ درماه رمضان میگیریم ……………………….. جواب: روزه

۸ پیامبری که آتش برایش گلستان شد …………………………… جواب: حضرت ابراهیم ع

۹ ستون دین است که هر روز ۱۵ بار میخوانیم ……………………… جواب: نماز

۱۰ پیامبر خدا ص فرمود: بهشت زیر پای ………………………….. است. جواب: مادران

۱۱ چرا پیامبر ص فرمود :«خداوند اویم را خیلی دوست دارد»؟

جواب: چون اویم به مادرش احترام می گذاشت

آموزش درس ۷هدیه سوم ابتدایی

درس هشتم هدیه سوم ابتدایی

۱ عبادت یعنی چیست؟ مثال بزنید.
جواب: عبادت یعنی انجام کارهای خوب وشاایساته ای که خداوند به ما دستور داده است. مانند اینکه: نماز بخوانیم،

همیشه راستگو باشیم، به بزرگترها به خصوص پدر و مادر احترام بگذاریم. همیشه با ظلم و ظالمان مبارزه کنیم.

۲ وقتی به سن تکلیف میرسیم خدا برای کارهای ما دستوراتی مشخص کرده است. نام این دستورات را بیان کنید:
جواب: واجب و حرام

۳ واجب را تعریف کنید. مثال بزنید.
جواب: کارهایی که حتماً باید انجام دهیم. مثال: نماز؛ نیکی به پدر و مادر

۴ حرام را تعریف کنید. مثال بزنید.
جواب: کارهایی که نباید انجام دهیم. مثال: تهمت زدن- دروغ گفتن

۵ جمله های درست و نادرست را مشخص کن:
الف( دختران در نه سالگی به سن تکلیف میرسند. جواب: درست
ب( خانم مدیر از فاطمه خواست نامه را برای بچهها بخواند جواب: نادرست

۶ شیوه ی درست انجام دستورات خدا را …………………………………… به شما میآموزد. جواب: مرجع تقلید

۷ ……………………………… برای دانش آموزان نامه نوشته بودند. جواب: فرشتگان خدا

۸ امام جماعت برای خواندن نماز جماعت در کجا میایستد؟ جواب: جلوتر از بقیه

۹ چرا نمازخانهی مدرسه را تزیین کرده بودند؟ جواب: چون جشن تکلیف دختران کلاس سوم بود.

آموزش درس ۸ هدیه سوم ابتدایی

درس نهم هدیه سوم ابتدایی

۱ پیامبر ص درباره ی کسی که خود را برای خدا آراسته و خوشبو میکند چه فرمودند؟
جواب: خداوند کسی را که برای گفت وگو با او خود را و خوشبو کند دوست دارد.

۲ هنگام نماز خواندن چه کارهایی انجام می دهیم؟
جواب: لباس پاکیزه می پوشیم، وضو میگیریم، موهای خود را شانه زده و به خود عطر میزنیم و سعی میکنیم نماز
را در مسجد و به جماعت بخوانیم.

۳ ما مسلمانان هر روز چند نوبت نماز میخوانیم؟ نام ببرید.
جواب: ۵ نوبت؛ صبح؛ ظهر؛ عصر؛ مغرب؛ عشاء

۴ چند نماز رکعتی داریم؟ نام ببرید.
جواب: ۳ نماز؛ ظهر؛ عصر؛ عشاء

۵ کدام نماز دو رکعتی است؟ جواب: صبح

۶ نماز سه رکعتی چه نام دارد؟ جواب: مغرب

۷ اگر بدن یا لباس ما به چیزهایی مثل ادرار و خون آلود باشد چگونه آن را تمیز میکنیم؟ آیا نماز خواند با این لباس صحیح است؟ جواب : باید آن را با آب بشوییم. * خیر

۸ اگر کسی که خیلی او را دوست دارید شما را صدا بزند چه میکنید؟
جواب: به سمت او میرویم تا ببینیم با من چه کاری دارد.

۹ هنگامی که صدای زیبای اذان را میشنویم چه میکنیم؟
جواب: وضو میگیریم و به نماز می ایستیم.

۱۰ چرا باید در نماز پاکیزه باشیم؟
جواب: زیرا نماز خواندن گفت و گو با خداسات. و خداوند کسای را که برای گفت و گو با او خود را آراسته و خوشبو کند دوست دارد.

۱۱ ما مسلمانان در هر روز …………………………………. رکعت نماز واجب می خوانیم. جواب: ۱۷ رکعت

آموزش درس ۹ هدیه سوم ابتدایی

درس دهم هدیه سوم ابتدایی

۱ فایدههای روزه گرفتن را بیان کنید:
جواب: روزه گرفتن برای سلامتی مفید است. همچنین موجب تقویت ایمان میشود. زیرا در این ماه تمرین میکنیم
که همیشه به یاد خدا باشیم.

۲ نام دختر پیامبر چیست؟ جواب: حضرت فاطمه س

۳ گلی که نشانهی شهیدان است چیست؟ جواب: لاله

۴ یک وعدهی غذایی که در ماه رمضان قبل از اذان صبح میخوریم چه نام دارد؟ جواب: سحری

۵ وقتی خورشید …………………………… میکند، وقت نماز صبح به پایان میرسد. جواب: طلوع

۶ پیامبری که در کودکی به چاه انداخته شد چه نام داشت؟ جواب: یوسف

۷ ظهر جمعه در همه ی شهرها به صورت جماعت خوانده میشود؟ جواب: نمازجمعه

۸ کدام ورزش روزه را باطل میکند؟ چرا؟
جواب: شنا کردن، زیرا فرود بردن سر در زیر آب روزه را باطل میکند.

۹ روزه گرفتن بر مسلمانان ………………………………….. است. جواب: واجب

۱۰ با خواندن ……………………….. و ……………………………. با خدا سخن میگوییم. جواب: نماز- قرآن

۱۱ امام خمینی )ره(: ما باید ………………………………… را آزاد کنیم. فلسطین

۱۲ بر چه کسانی روزه گرفتن واجب نیست؟

جواب: بیماران و کسانی که توانایی روزه گرفتن در ماه رمضان را ندارند.

آموزش درس ۱۰هدیه سوم ابتدایی

درس یازدهم هدیه سوم ابتدایی

-۱ عید پایان ماه رمضان چه نام دارد؟ جواب: عید فطر

۲ چرا مسلمانان در روز عید فطر خوش حال هستند؟
جواب: زیرا آنها توانسته اند ماه رمضان را با موفقیت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.

۳ مسلمانان روز عید فطر چه کارهایی انجام میدهند؟
جواب: نماز عید میخوانند. به دیدن بزرگترها می روند و به آنها تبریک میگویند و جشن میگیرند.

۴ نماز عید چگونه برگزار میشود؟
جواب: نماز عید به جماعت و در مصلی برگزار میشود.

۵ امام علی (ع) دربارهی روز عید فطر چه میفرمایند؟
جواب: این روز را خدا برای شما عید قرار داده است. در این روز بسیار دعا کنید.

۶ سه دعا از بهترین دعاهایی که دوست دارید در روز عید فطر از خدا بخواهید را بیان کنید:

جواب: ۱- قبول طاعات و عبارات همه ی مسلمانان جهان؛ ۲- اتحاد و وحدت همهی مساالمانان؛ ۳- تندرستی و سلامتی خانواده و همه ی مسلمانان

۷ عید فطر، عید …………………………. است. جواب: بزرگ مسلمانان

۸ چرا مسلمانان هر سال روز عید فطر را جشن میگیرند و این روز را به یکدیگر تبریک میگویند؟
جواب: چون عید فطر عید بزرگ مسالمانان اسات و مسلمانان پم از یک ماه عبادت و روزه داری و طلب بخشش از درگاه خداوند به پایان ماه رمضان رسیده اند.

آموزش درس ۱۱هدیه سوم ابتدایی

درس دوازدهم هدیه سوم ابتدایی

۱ چرا آن ۳ نفر تصمیم گرفته بودند به صدای قرآن خواندن پیامبر گوش دهند؟
جواب: چون از دیگران شنیده بوند اگر یک بار به سخنان )قرآن( گوش کنی، شیفتهی آن میشوی.

۲ چرا آن مرد متوجه گذشت زمان نبود؟
جواب: چون شنیدن آیات قرآن برای او دلنشین بود.

-۳ چرا آن مرد روزهای دیگر هم برای شنیدن آیات قرآن به خانهی پیامبر رفتند؟
جواب: آنها حقیقتی بزرگ را در آیات قرآن یافته بودند.

۴ من هم دوست دارم ………………………….. .
جواب: قرآن بخوانم و از دستورات قرآن پیروی کنم.

۵ چرا آن ۳ نفرف قول خود را فراموش کردند؟
جواب: چون شنیدن آیات قرآن برای آنها جذاب و دلنشین بود.

۶ از پیامها و دستورات قرآنی چه نکاتی یاد میگیریم؟

جواب: ۱- با پدرو مادر خود به نیکی رفتار کنم. ۲- به دیگران محبت کنم. ۳- از اشاتباهات دوستانم بگذرم و آن ها
را ببخشم. ۴- نعمتهای خدا را شکر کنم.

۷ چرا باید آیات قرآن را بخوانیم و بفهمیم؟
جواب: زیرا راه درست فکرکردن را به ما می آموزد و ما را به راه راست هدایت کند

۸ در روز چند بار سورههای قرآن را در نماز میخوانم؟
جواب: در روز ۲۱ بار  ۴بار در نماز صاابح؛ ۴بار درنماز ظهر؛ ۴بار در نماز عصر؛ ۴ بار در نماز مغرب؛ ۴ بار در نماز عشاء

آموزش درس ۱۲هدیه سوم ابتدایی

درس سیزدهم هدیه سوم ابتدایی

-۱ چرا باید حجاب داشته باشیم؟
جواب: چون خدای مهربان به ما دسااتورداده اساات که وقتی به ساان تکلیف رساایدید در برابر نامحرمان خودتان را بپوشانید و با حجاب داشته باشید.

-۲ کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟
جواب: محرم: عمو، برادر، خاله، عمه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، خواهر.
نامحرم: پسردایی، پسرعمو، پسرخاله، پسرعمه، شوهرخواهر.

آموزش درس ۱۳هدیه سوم ابتدایی

درس چهاردهم هدیه سوم ابتدایی

۱ یکی از هدیه های بزرگی که خدا به پیامبرش داد………………………………….. بود.
جواب: حضرت فاطمه س

۲ چرا پیامبر ص به حضرت فاطمه س اُم أبیها میگفتند؟
جواب: چون حضرت فاطمه س خیلی به پدر احترام میگذاشت و مانند یک مادر برای پیامبر دلسوز بود.
۳ ذکر تسبیحات حضرت زهرا س چیست؟
جواب: ۳۴ مرتبه الله اکبر؛ ۳۳ مرتبه الحمدلله؛ ۳۳ مرتبه سبحان الله

۴ پیامبر دربارهی حضرت فاطمه )س( چه فرمودند؟
جواب: فرمودند: خداوند فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را دوست داشته باشند نیز دوست دارد.

۵ به نظر شما حضرت فاطمه برای پدرش چگونه دختری بود که پیامبر خدا او را این قدر دوست داشت؟
جواب: بهترین و شایسته ترین دختر، مومن و دانشمند، دختری دلسوز و مهربان، صبور و با حوصله بود.

۶ ام ابیها یعنی …………………………….. که لقب حضرت فاطمه )س( است.
جواب: مادر پدرش

آموزش درس ۱۴هدیه سوم ابتدایی

درس پانزدهم هدیه سوم ابتدایی

۱ بهتر است کمک کردن به دیگران چگونه باشد؟
جواب: بهتر است به طور پنهانی باشد و هیچ کم متوجه آن نشود.

۲ جاهای خالی را پرکن:
نام امام چهارم …………………….. است. نام پدر ایشان ………………………… است.

چندمین امام ما شیعیان است. ……………….
آرامگاه ایشان در ………………. است. نام کتابی که دعاهای ایشان در آن جمعآوری شده است…………………………… است.
جواب: علی ابن الحسین؛ امام حسین (ع) ؛ چهارمین؛ صحیفه ی سجادیه

۳ لقبهای امام چهارم علی بن الحسین (ع) را بنویسید.
جواب: سجاد- زین العابدین.

۴ سجاد به چه معنی است؟
جواب: کسی که زیاد سجده میکند.

۵ زینالعابدین به چه معنی است؟
جواب: زینت عبادت کنندگان

آموزش درس ۱۵هدیه سوم ابتدایی

درس شانزدهم هدیه سوم ابتدایی

۱ بهترین راه تشکر از کسی که به شما علم می آموزد، چیست؟
جواب: به علمی که آموخته ایم علم کنیم و به دیگران نیز بیاموزیم و همیشه از او تشکر کنیم و به او احترام بگذاریم.

۲ خوب است هر یک از موارد زیر را از چه کسی بپرسیم؟
جواب: وقتی بیمار شدیم و میخواهیم بدانیم چه غذاهایی را نباید بخوریم = پزشک
برای حل کردن یک مسئله در درس ریاضی با مشکل روبرو شدیم= معلم
میخواهیم بدانیم که چه کارهایی را نباید در نماز انجام دهیم= عالمان دینی

۳ اگر چیزی را که نمیدانیم، از ناآگاهان بپرسیم، چه مشکلاتی برای ما پیش می آید؟
جواب: دچار اشتباه و ممکن است به خطا برویم و کار نادرست انجام دهیم.

۴ چرا به امام پنجم«باقرالعلوم »یگویند؟
جواب: چون امام محمد باقر(ع) بسیار عالم و دانشمند بودند و شاگردان زیادی تربیت کردند

۵ باقرالعلوم به چه معناست؟
جواب: یعنی شکافندهی علوم

۶ نام پدرامام محمد باقر(ع) …………………………… است. جواب: امام سجاد (ع)

۷ از خصوصیات امام محمد باقر(ع) ……………………………. است. جواب: بسیارعالم و دانشمند بودن

۸ چرا امام محمد باقر (ع)  را به شهادت رساندند؟
جواب: چون با حاکمان ستمگر مبارزه می کردند.

آموزش درس ۱۶هدیه سوم ابتدایی

درس هفدهم هدیه سوم ابتدایی

۱ از نظر امام صادق ع نشانه های مومنان چیست؟
جواب: راستگویی؛ امانتداری؛ وفای به عهد دیدار خویشاوندان ؛ مهربانی با نیازمندان

۲ دوست دارم من هم رفتاری مانند امام صادق (ع) داشته باشم بنابراین:
به نیازمندان جواب: کمک کنم
با کوچکتر از خودم: جواب: با مهربانی و گذشت رفتار کنم.
دوستانم را : جواب: دوست داشته باشم و از خطاهای آنان بگذرم.

۳ جاهای خالی را پرکن.
نام ششمین امام ………………………. است. فرزند امام ……………………….. است. تشویق کننده به …………………… است.
جواب: جعفر صادق ع؛ محمد باقر ع؛ علم آموزی

۴ چند تن از امامان ما، در قبرستان بقیع دفن شدهاند؟ نام آنها را بنویسید.
جواب: ۴ امام. امام حسن (ع) ؛ امام سجاد (ع) ؛ امام محمد باقر(ع) ؛ امام جعفرصادق(ع)

۵ چرا باید با نیازمندان به مهربانی رفتار کنیم؟
جواب: زیرا امام صادق ع فرمودند مهربانی با نیازمندان از نشانه های مومنان است.

۶ – ۲نمونه از خصوصیات امام جعفر صادق (ع) را بازگو کن.

جواب: ایشان همیشه لباس ساده و تمیز می پوشیدند. به نیازمندان کمک می کردند.

آموزش درس ۱۷هدیه سوم ابتدایی

درس هجدهم هدیه سوم ابتدایی

۱ نظم یعنی چه؟
جواب: هر چیزی را سرجایش قرار دهیم.

۲ چرا باید در کارهایمان نظم داشته باشیم؟
جواب: چون اگر در کارهایمان نظم داشته باشیم کارهایمان را به موقع و به خوبی انجام می دهیم.

۳ امام علی (ع) دربارهی رعایت کردن نظم چه میفرمایند؟
جواب: سفارش میکنم مراقب رفتارتان باشید و نظم را در کارهایتان رعایت کنید.

۴ چگونه میتوانیم مدرسهای مرتب و منظم داشته باشیم؟
جواب: روی زمین آشغال نریزیم، به نیمکت ها و میزها آسیب نرسانیم. در کلاس را محکم نکوبیم. روی دیوارها و نیمکت ها چیزی ننویسیم.

۵ نمونه هایی از نظم در کارهای روزانه خودت را بیان کن.
جواب: کتابهایم را به طور منظم در کتابخانه قرار میدهم. به موقع غذا میخورم .به موقع تلویزیون تماشا می کنم و می خوابم.

آموزش درس۱۸هدیه سوم ابتدایی

درس نوزدهم هدیه سوم ابتدایی

۱ به نظر شما انجام چه کارهایی باعث میشود در دنیا و آخرت خوشبخت شویم؟
جواب: انجام تکالیف دینی، احترام به بزرگترها به خصوص پدر و مادر کمک به دیگران.

۲ این حدیث از رسول خدا (ص) است«اَلدُّنیا مَزرَعهُ الاخره »معنی آن را بیان کنید؟
جواب: دنیا مزرعه ی آخرت است.

۳ دوست دارم قبل از انجام هر کار به نتیجهی آن فکر کنم زیرا:
جواب: باید نتیجه کارم خوب باشد تا درجهان آخرت وارد بهشت شوم.

۴ به نظر شما چه شباهتی میان کارهای ما در این دنیا و کار یک کشاورز در مزرعه وجود دارد؟
جواب: کشاورز هرچه را که در زمین خود بکارد همان را نیز برداشت می کند. ما هم در این دنیا هر عملی را انجام دهیم چه بد باشد چه خوب در جهان آخرت نتیجه اش را خواهیم دید.

۵ نتیجه کار خوب یا بد را چه موقع می بینیم؟
جواب: در این دنیا و جهان آخرت

۶ خداوند چه هدیه ای به کسانی که کارهای خوب انجام می دهند، می دهد؟
جواب: بهشت، مردم در بهشت به همه ی آروزهایشان می رسند.

آموزش درس ۱۹ هدیه سوم ابتدایی

درس بیستم هدیه سوم ابتدایی

۱ با انجام دادن چه کارهایی به بهشت می رویم؟
جواب: راستگویی، امانتداری؛ نماز خواندن وفای به عهد، احترام به بزرگترها و انجام دستورات خداوند ما را به بهشت وارد می کند.

۲ چه کارهای ما را به جهنم نزدیک می کند؟
جواب: کارهایی مثل تهمت زدن؛ دروغ گفتن؛ دزدی کردن؛ بی احترامی به بزرگترها و ترک نماز ما را به سوی جهنم نزدیک می کند.

۳ کسانی که اعمال بد انجام دهند وارد ……………………………. می شوند.
جواب: جهنم

۴ بهشت چه ویژگی هایی دارد؟
جواب: بهشت باغ همیشه بهار است. باغی که خداوند در قرآن به انسانهای نیکوکار وعده داده است.

در آن هیچ غم و غصه ای وجود ندارد. هیچ کم پیر و بیمار نمی شوند و مومنان در آن زندگی جاویدان دارند.

۵ چه کسانی وارد بهشت می شوند؟
جواب: کسانی که به خدای یکتا ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده اند.

آموزش درس ۲۰ هدیه سوم ابتدایی

43 دیدگاه ها
 1. آوا می گوید

  به نظر من واقعا سایت عالیه من دخترم که ۹ سالشه از توی همین سایت سوال ها با جواب هاشو خوند چون امتحان داشت فرداش همشو بینقص جواب داد. واقعا سایت خوبیه

  1. آرشا گیمر می گوید

   این بهترینه عالی

 2. سارا می گوید

  عالیه

  1. آوا می گوید

   آره حرف نداره

 3. سارا می گوید

  شما اسمتون رو میگید؟ ما میتونیم با هم دوست های خوبی باشیم

 4. آوا می گوید

  بله حتما چرا که نه من همموافقم باهمدوست باشیم همین جاهم چت کنیم

 5. السا می گوید

  عالی بود ?

 6. السا می گوید

  سوالات رو عالی میگفت

 7. علی می گوید

  علیه سوالاتش لز کسی که این سایت رادرست کرده ممنونم

 8. علی می گوید

  علیه سوالاتش ممنون

 9. Altin می گوید

  عااااالی بود???

 10. Altin می گوید

  لطفا برای کلاس هفتم هم اینجوری نمونه سوال با جواب بزارید❤ممنون❤

 11. آستا می گوید

  سلام آستا هستم

  سوالات عالی هستم مانند سوال های خانم معلم

 12. عبدالرضا منصوری می گوید

  با سلام و تشکر از مدیران محترم سایت واقعاً سوالات بسیار دقیق طراحی گردیده است و نقش بسزایی در یادگیری و جوابدهی دانش آموزان در امتحانات دارد

  1. باران رمضانی می گوید

   عالی

 13. Asal می گوید

  عالی بود ????❤️❤️

 14. سمیرا می گوید

  عالی من واقعا راضی ام پسرم تمام امتحاناش ازهمین سایت میده بدون کم‌وکاست

 15. سنا می گوید

  عالیییییییییییییییییییییییی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی هست?????????;-)

 16. پریا می گوید

  سلام این سایت عالی نمی‌دونم چطور تعریف کنم??⁦??⁩⁦??⁩⁦??⁩عالی عالی عالی ⁦??⁩⁦??⁩⁦??⁩⁦??⁩⁦??⁩

 17. امیر علی درویشی می گوید

  بابا این سایت نیست این جهان درس عالی بود

 18. آراد می گوید

  واقعا اجهان دری

 19. اصغر می گوید

  ممنون

 20. Goli می گوید

  این سایت خیلی عالیبییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبییییییییی هست

 21. goli1355tavakol@gmail.com می گوید

  این سایت خیلی عالیبییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبییییییییی هست

 22. محمد می گوید

  تشکر از شما
  نمونه سوال ها به دردم خورد?

 23. امیرعلی قربانی می گوید

  خیلی غلط داره

 24. پویا می گوید

  خوبه عالی ۰۹۱۴

 25. امیر علی کشاورز می گوید

  عالیییییییییییییییییی ????

 26. نیکا تقی زاده می گوید

  عالی نمی دونم چطوری بگم

 27. Nika می گوید

  مرسى ممنونم واقعا خيلى خوبه

 28. ثمین بهنام می گوید

  فقط دو تا درس آخری خوب بود.

 29. رومینا می گوید

  عالی فقط بعضی از جاهاش غلط داره لطفا برسی کنید ممنون ولی برنامه سوال های خوبی داره?????????

 30. پارسا می گوید

  خیلی عالی بود من که راضی بودم

 31. ماجده می گوید

  این بهترین سایت برای یادگیری و آموزش
  عععععععععااااااااااااالللللللللللییییییییییییی
  ❤️❤️????

 32. سوگند قاسمی می گوید

  عالی بود دختر من به خوبی امتحانش داد و دختر من همه سوالات هدیه را در آزمون خیلی خوب داد ممنون از شما ???

 33. صدف می گوید

  عالی بود ممنونم???

 34. پارسا می گوید

  خوب بود برا امتحانم

 35. هلنا هیودی ???????? می گوید

  خیلی خیلی خیلی خیلی ممنونم عالی بود مرسی ????????????????????

 36. هلنا هیودی ???????? می گوید

  خیلی خیلی خیلی خیلی ممنونم عالی بود مرسی ????????????????????

 37. مهدی قراچه داغی می گوید

  عالی

 38. مهدی قراچه داغی می گوید

  بد نیست

 39. پانیسا کاویار می گوید

  خیلی عالی بود به نظر من امتحان رو هم بغلش بزارید
  خیلی عالی
  ممنونم????????????????

 40. پانیسا کاویار می گوید

  خیلی عالی بود به نظر من امتحان رو هم بغلش بزارید
  خیلی عالی
  ممنونم????????????????

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.