مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی

49

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱  من به دنیاآمده ام

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 1

۱- چه کارهایی در بیمارستان انجام می دهند تا نوزادان با یکدیگر عوض نشوند؟ 
الف) دور دست آن ها نواري می بندند که روي آن نام خانوادگی ،نام مادر، قد،جنسیت، وزن نوشته اند.
ب) کف پاي نوزاد را جوهري می کنند و روي کاغذ فشار می دهند و اثر کف پاي نوزاد را می گیرند.
۲.توانایی نوزاد دوماهه در دیدن و شنیدن چگونه است ؟
در دو ماهگی درست نمی بیند ولی صداها را خوب می شنود
۳.منظور از محل تولد و محل صدور در شناسنامه چیست ؟
منظور از محل تولد مکانی است که شخص به دنیا آمده است و محل صدور مکانی که شناسنامه صادر و دریافت شده است
 ۴.چرا هنگام بغل کردن نوزاد باید مراقب سرش باشیم ؟
چون نوزاد نمی تواند سرش را نگه دارد.
۵.شناسنامه چه اهمیتی دارد و نشان دهنده ي چه چیزهایی است؟
شناسنامه ي هر کسی نشان می دهد که او کیست . و از کدام خانواده و اهل کدام کشور است  .
۶.چرا باید در نگهداري شناسنامه دقت کنیم ؟
چون براي خیلی کارها مانند ثبت نام در مدرسه ، گرفتن دفترچه ي بهداشتی ، ازدواج و کار از شناسنامه استفاده می کنیم براي همین باید در نگهداري آن دقت کنیم
۷-چه اطلاعاتی در صفحه ي اوّّل شناسنامه ثبت شده است ؟
نام و نام خانوادگی ، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولّّد
(روز / ماه/ سال) شماره ي ملّّی ، محلّ تولّّد ، محلّ صدور شناسنامه

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۲  من بزرگ ترشده ام

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 2

۱.دو مورد از تغییرات بدنتان از زمان تولّدّ تاکنون را نام ببرید؟
وزن ما بیشتر و قدمان بلند تر شده است.
۲.وقتی متولّدّ شدید، به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟
فقط شیر مادر
 ۳.در دوران نوزادي براي این که نیاز شما برطرف شود ، چه می کردید؟
با گریه کردن دیگران را متوجه نیازمان می کردیم.
۴.آیا بازي هاي امروزي شما با دو یا سه سالگی تان فرق دارد؟
بله بازي هایمان بیش تر فکري شده است.
۵. آیا تغییراتی در نیاز هاي شما به وجود آمده است ؟
بله ، همراه با رشدمان در نوع بازي ها و غذایمان تغییر ایجاد شده است و چیز هاي مختلف تیش تري نیاز د اریم.
 ۶.کارهایتان را را از چه کسانی یاد گرفته اید ؟
پدر،مادر، بزرگ ترها و معلّّم
 ۷.آیا می توانید بگویی وقتی که دو یا سه ساله بودید ، چه کارهایی را نمی توانستید انجام دهید ؟
کارهایی که نیاز به مهارت زیاد داشتند ، مثل باز و بسته کردن در اتاق ، زیب لباس ، کفش پوشیدن ، نوشتن و ….

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
 • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۳ آیا ما مثل هم هستیم

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 3
۱ -چه تفاوت هایی بین شما و دوستانتان وجود دارد؟
همه ي ما در شکل و قیافه مانند، رنگ مو، پوست و چشم ، قیافه، قد و هیکل با یکدیگر تفاوت داریم.
۲ -بین شما و دوستانتان چه شباهت هایی وجود دارد؟
همه ي ما به غذا ،آب ، محبّت ومهربانی ، آرامش نیاز داریم و چیز هاي زیبا را دوست داریم.
۳ -چرا دیگران بعضی از کارها را بهتر اما انجام می دهند؟
چون هر یک از ما استعدادها و توانایی هایی داریم که باعث می شود ، بعضی از کارها را بهتر انجام دهیم.
۴ -چرا خداوند ما انسان ها را ، با شباهت ها و تفاوت هاي مختلف آفریده است ؟
براي این که انسان ها بتوانند کارهاي متفاوت و مختلف انجام دهند و براي یکدیگر مفید باشند .
۵ -چرا مسخره کردن دیگران کار نادرستی است ؟
چون مسخره کردن یکی از صفات ناپسند است و دوستی ها را از بین می برد.
۶ -از معلّم خود بپرسید خداوند در قرآن در این باره چه فرموده است ؟
خداوند می فرماید : اي گروه مسخر ه کنندگان ، دیگران را مسخره نکنید شاید آنان که مسخره می شوند ، از شما بهتر باشند.
۷ -اگر همه ي انسان ها مثل هم بودند ، همه یک شکل و یک قیافه داشتند و علاقه ها و توانایی هایشان کاملا شبیه هم بود چه می شد ؟
نمی توانستند یک دیگر را از هم تشخیص بدهند و در شغل هاي مختلف و موقعیّت ها ي مختلف کار کنند
و نیاز هاي یکدیگر را برطرف کنند و زندگی سخت و کسل کننده می شد.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۴ اعضاي خانواده

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 4
١ -خانواده چگونه بوجود می آید ؟
با ازدواج زن و مرد
۲ -تعداد اعضاي خانواده چگونه زیاد می شود ؟
با تولّد فرزندان
۳ -به نظر شما خانواده ي بزرگ چه خوبی هایی دارد؟
در خانواده ي بزرگ اعضاي خانواده به یک دیگر کمک می کنند
در تصمیم گیري ها نظرهاي بیشتري داده می شود
شور و نشاط در این خانواده ها بیشتر است

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۵ خانواده ام رادوست دارم   

۱.اعضاي یک خانواده باید نسبت به هم چگونه رفتار کنند؟
یکدیگر را دوست داشته باشند و با مهربانی با هم رفتار کنند. 
۲وظیفه ي پدر و مادر در خانواده جیست ؟
از فرزندان مراقبت و براي آسایش و تربیت بچه ها تلاش کنند. 
 ۳اعضاي خانواده چگونه محبت خود را نشان می دهند؟
به روش هاي مختلف ّ  مانند گل دادن ،هدیه دادن، و کمک کردن …. به یکدیگر نشان می دهند.
از آن ها تشکر کنند. در کارها به آنها کمک کنند. .و با ادب و درس خوان باشند.
 ۴.چرا همه ي ما دوست داریم در کنار خانواده زندگی کنیم ؟
چون ما ، در خانواده آرامش و امنیت داریم و در آن می توانیم به خوبی رشد کنیم.
 ۵.شما چه چیز ها یا کارهایی را از پدر و مادرتان یاد گرفته اید؟
احترام گذاشتن به دیگران ، نماز
  ۶.شما چگونه محبتان را به پدر و مادر یا کسانی که از شما مراقبت می کنند ، نشان می دهید؟
با احترام گذاشتن و کمک کردن ، هدیه دادن ، گوش کردن به حرف هاي آنها و درس خواندن

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۶ تغییردرخانواده

۱.چگونه تعداد اعضاي یک خانواده تغییر می کند؟
با تولّّد هر بچه تعداد اعضاي خانواده تغیر می کند و بیشتر می شود.
 ۲.خانواده هاي جدید چگونه بوجود می آیند؟
با بزرگ شدن فرزندان و ازدواج آنها
 ۳.چگونه پدر و مادر صاحب نوه می شوند؟
با ازدواج فرزندان وبچه دار شدن آنها
 ۴.وظیفه ما در مقابل پدر و مادرمان یا پدر بزرگ و مادربزرگ که پیر شده اند چیست ؟  
باید به آنان احترام بگذاریم و با محبت و مهربانی از آن ها مراقبت کنیم.
 ۵.به غیر از تغییر اتی که در درس گفته شد چه تغییرات دیگري ممکن است در یک خانواده به وجود بیاید؟
الف )یکی از اعضاي خانواده از دنیا برود.
ب) فرد دیگري به خانواده اضافه شود.
ج) پدر و مادر طلاق بگیرند.
د) بعضی از اعضاي خانواده براي تحصیل یا کار به شهر دیگري بروند

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۷ ازبزرگ ترهاقدردانی کنیم

۱.چگونه از مادر بزرگ ها و پدر بزرگها قدر دانی کنیم ؟
با احترام گذاشتن و نگه داري از آنها و گوش دادن به صحبت هاي آنان
 ۲.خداوند در قرآن در باره ي پدر و مادر چه سفارشی می کند؟
به پدر ومادر خود نیکی کنید و هنگامی که پیر شدند با نرمی و مهربانی با آن هاصحبت کنید. 
۳.منظور مادر بزرگ از این که به نوه اش می گفت : تو دست منی ، تو پاي منی ، تو گوش منی و … چه بود؟  
این که مادر بزرگ کارهایش را به کمک نوه اش انجام می داد. 
 ۴.چرا خدا به مادر بزرگ نوه ي خوب و مهربانی هدیه داده بود؟
چون زمانی که مادر بزرگ دختري کوچک بود . به مادر بزرگش کمک می کرده و او هم ، در حقّشّ دعا کرده است.   
 ۵.به نظر شما اعضاي خانواده ي حمید ، در باره ي بردن مادر بزرگ به سفر، چه تصمیمی بگیرند ؟ چرا؟
تصمیم بگیرند که مادر بزرگ را همراه خود به سفر ببرند . چون مادر بزرگ دوست دارد همراه خانواده از سفر لذّّت ببرد.
 ۶.چرا باید به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها و افراد سالمند احترام بگذاریم و از آن ها قدر دانی کنیم ؟
چون آنان تمام عمرشان را براي مراقبت و تربیت فرزندانشان صرف کرده اند و براي موفقیت آن ها تلاش کرده اند.
 ۷.پیام قرآنی در باره ي پدر و مادر بنویسید؟
و قل لهما قولا کریما   » با پدر و مادر خود به نیکی سخن بگو»  

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۸ چراباهم همکاري می کنیم

۱.چگونه بچه ها در اردوي تفریحی با هم همکاري کردند؟
کارها را بین خودشان تقسیم کردند و هر یک وظیفه اي را به عهده گرفت.
 اگر قرار باشد همه کارها را یک یا دو نفر انجام دهند چه می شود؟
آن ها خسته می شوند و کارها به کندي انجام می گیرد.
 اگر شما برادر یا خواهر کوچکتر دارید بگویید در چه کارهایی به او کمک می کنید؟
به او چیز هاي جدید یاد می دهم. او را در پوشیدن کفش ،لباس، غذا خوردن و مرتّّب کردن وسایل کمک می کنم.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۹ مقررات خانه ي ما

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 9
 ۱.مقرّّرات یعنی چه ؟
مقرّّرات یعنی این که چه کارهایی انجام بدهیم چه کارهایی انجام ندهیم.
۳.معمولا چه مقرّّراتی در همه ي خانواده ها مشتر ك است ؟
احترام گذاشتن به یکدیگر، به موقع انجام دادن تکالیف، مرّّتب کردن وسایل شخصی
 ۴.اگر اعضاي خانواده هر یک از این مقرّّرات را رعایت نکنند چه اتّّفاقی می افتد؟
در خانه بی نظمی ایجاد می شود و آرامش خانواده از بین می رود.
۵.رعایت مقرّّرات چه فایده اي دارد؟
باعث آرامش خانواده و ایجاد نظم می شودونیزکارها با سرعت و دقّّت انجام می گیرد.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۰ نیازهاي خانواده چگونه تامین می شود؟

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 10
۱.خانواده ها کالاهاي مورد نیاز خود را از کجا تهیه می کنند؟
از مغازه ها و فروشگاهها
 ۲.مردم چگونه نیاز هایشان را تامین می کنند؟
از راه کار کردن ،پول به دست می آورند و با آن نیاز هاي خود را تامین می کنند.
۳.درآمدچیست؟
به پولی که از راه کار کردن به دست می آید »درآمد« می گویند.
۴.پدر و مادر چگونه نیاز هاي خانواده را تامین می کنند؟
 پدر بیرون از خانه کار کی کند و براي اعضاي خانواده وسایل زندگی تهیه می کندو مادر هم در خانه کار می کند. 
 ۵.شغل زنان در شهرها و روستاها چه تفاوتی دارند؟
در شهرها زنان در اداره ها کارخانه مدرسه یا بیمارستان ها کار می کنند.
ولی در روستاها زنان در دوشیدن شیر دام ها ، قالی بافی یا کشاورزي گمک می کنند.
 ۶.چرا افراد باید شغل هاي مختلف داشته باشند؟
براي اینکه همه ي نیازهاي مردم در جامعه تامین شود.
۷.اگر همه یک شغل داشته باشند، چه اتّّفاقی می افتد؟
فقط یکی از نیازهاي مردم جامعه تامین می شود . بنابر این مردم دچار مشکل می شود.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۱  منابع

۱.منابع طبیعی چیست ؟
آب ،خاك، گیاهان ، جانوران، نفت ،و فلزات می گویند.که در طبیعت وجود دارد.
۲.از نفت چه چیز هایی ساخته می شود؟
ظروف یکبار مصرف ،لاستیک خودرو ، مواد شوینده،رنگ،نخ مصنوعی،پاك کن و وسایل پلاستیکی
 ۳.مراحل تولید پارچه را بنویسید ؟
ابتدا از گیاه پنبه یا پشم گوسفند در کار خانه ي ریسندگی نخ پشمی یا پنبه اي تولید می کنند سپس در کارخانه ي بافندگی از نخ پشمی و پنبه اي پارچه تولید می کنند.
  ۴.براي کشاورزي چه چیز نیاز است ؟
آب، خاك وموادمعدنی، نورخورشید
۵.به جز گیاه پنبه و پشم گوسفند از چه چیز هایی دیگري نخ تولید می کنند؟
ابریشم و مواد نفتی

 ۶.لباس ما از چه چیز درست شده است ؟

از نخ
 ۷.غذاي ما از چه راههایی به دست می آید؟
کشاورزي و دامپروري
 ۸.براي دامپروري به چه چیز هایی نیاز است ؟
آب خاك و گیاهان
۹چرا باید از منابع طبیعی خوب استفاده کنیم ؟
چون تمام شدنی هستند، در ضمن استخراج این منابع پر هزینه است.
 ۱۰.غذا لباس و وسایل زندگی ما از چه چیزي بدست می آیند؟
منابع طبیعی
۱۱.فلزات چگونه بدست می آیند؟
فلزات به صورت سنگ از زیز زمین استخراج می شوند.
۱۲.مداد از چه چیزي بدست می آید؟
چوب درختان و زغال
۱۳.قاشق و چنگال و کلید از چه چیزي بدست می آید؟
از فلزات ( سنگ آهن)

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۲ درست مصرف کنیم

۱.صرفه جویی یعنی چه ؟
یعنی استفاده درست از منابع   
۲.براي درست مصرف کردن از منابع چه کارهایی می توانیم انجام دهیم ؟
صرفه جویی کنیم ، از موادو وسایل دور ریختنی چیزهاي جدید بسازیم وسایل قدیمی که قابل استفاده هستند را دوباره استفاده کنیم.
 ۳.زیاده روي در مصرف را چه می گویند؟
اسراف
 ۴.اسراف یعنی چه ؟
استفاده نادرست و بیش از اندازه از تعمت هاي خدا.
 ۵.پس انداز کردن یعنی چه ؟
یعنی مقداري از هر چیزي ، مثل پول را براي مواقع ضروري ذخیره کنیم.
۶.چگونه می توان از منابع طبیعی محافظت کرد؟
منابع را درست و به اندازه مصرف کنیم.
۷.چرا وقتی غذا می خوریم از خداوند تشکر می کنیم ؟
چون همه ي این نعمت ها را خداي مهربان به ما بخشیده است.   
۸.چند نمونه از اسراف را نام ببرید؟
زیاده روي در مصرف مواد غذایی ، در مصرف برق ، گاز و آب و نمونه هاي بسیار دیگر
 ۹.چرا باید از منابع طبیعی درست استفاده کنیم ؟
چون استخراج منابع طبیعی بسیار پر هزینه است ،
چون منابع طبیعی تمام شدنی هستند ،
چون استخراج مواد از منابع طبیعی بسیار پر زحمت است

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۳ بازیافت

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 13
۱.باز یافت چیست ؟
از موادي که قبلا استفاده شده کرده ایم دوباره چیز جدیدي بسازیم براي مثال قوطی هاي فلزي استفاده شده را در کوره حرارت می دهند و ذوب می کنند و از آن کالاي جدیدي می سازند.
 ۲.پدر و مادر چگونه می توانند از مصرف زیاد منابع طبیعی جلوگیري کنند؟
حداکثر استفاده را از منابع داشته باشند و اسراف نکنند.
۳.چگونه از کاغذهاي دور ریخته شده دوباره استفاده می شود؟
کاغذهاي دور ریخته شده را با دستگاه مخصوص خمیر می کنند و دوباره از آن کاغذ درست می کنند.
۴.ما چه کمکی در رابطه با باز یافت می توانیم انجام دهیم ؟
زباله هاي بازیافتی خشک را با زباله هاي دیگر مخلوط نکنیم تا آلوده نشود.
۵.بهترین توصیه براي حفظ منابع طبیعی کدام است ؟
درست و اصولی وبه اندازه مصرف کنیم.
۶.چه نوع زباله هایی را می توان بازیافت کرد؟
زباله هاي خشک مانند بطري هاي خالی ، کاغذ باطله ف کارتون خالی ، وسایل فلزي ، شیشه هاي خالی.
۷.زباله چیست ؟
به موادي که مانند پوست میوه ، باقیمانده مواد غذایی ، کاغذ جعبه مقوایی ، چیز هاي کهنه و شکسته شده و چیز هایی که دور می ریزیم.
۸.چرا جمع شدن زباله براي سلامتی ما ضرر دارد و خطر ناك است ؟
چون باعث آلودگی محیط زیست شده و همچنی باعث انتقال بیماري و تولید میکروب می شود.
۹.دو روش بهداشتی دفع زباله را نام ببرید ؟
سوزاندن و دفن کردن.
۱۰.براي بیرون گذاشتن زباله چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟
باید زباله ها را داخل کیسه در بسته قرار دهیم ،
زباله هاي تر و خشک و حتی نان خشک را مخلوط نکنیم ،
سر ساعت مشخص شده به محل جمع آوري زباله ها ببریم.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۴ خانه ام رادوست دارم

۱.کارکردهاي مختلف خانه را ذکر کنید؟
خانه محل امن است در خانه استراحت می کنیم و می خوابیم ، دور هم جمع می شویم و گفت و گو می کنیم و خدا را عبادت می کنیم و مشکلات خود را باهم فکري حل می کنیم و در کارها باهم مشورت می کنیم.
۲.چرا همه ي ما به خانه نیاز داریم ؟
چون برخی از نیازها در خانه بر طرف می شود.
۳.خانه کدام نیاز ما را بر طرف می کند؟
نیاز به محبت و مهربانی دیگران ، رفع گرسنگی ، همدلی و باهم بودن ، امنیت ، آرامش ، تکیه گاه غم و ناراحتی ، گفت و گو خوابیدن ، استراحت ، عبادت ، خوابیدن ، شکر گزاري و دیدن برنامه تلویزیون
۴.چرا اعضاي خانواده دور هم جمع می شوند؟
باهم گفت و گو کنند و مشکلات هم را بر طرف کنند.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۵ خانه هاباهم تفاوت دارند

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 15
۱.چرا شکل خانه هاي ایران با همدیگر فرق دارد؟
چون مردم در مکان هاي مختلف با آب و هواي متفاوت زندگی می کنند.
۲.معمولا در خانه هاي حیاط دار چند خانواده زندگی می کند؟
یک خانواده
۳.در شهرهاي بزرگ نیاز مردم به خانه چگونه برطرف شده است ؟
با آپارتمان
۴.چرا عشایر در چادر زندگی می کنند؟
براي این که بتوانند هنگام کو چ به راحتی خانه هاي خود را جابه جا کنند.
۵.عشایر چه کسانی هستند و در کجا زندگی می کنند؟
عشایر مردمی هستند که شعل آن ها دامپروري است و براي یافتن چراگاه براي دام ها به طور مرتّّب از یک منطقه به منطقه ي دیگر کوچ می کنند و در چادر زندگی می کنند.
۶.چرا در مناطق پر باران سقف خانه ها را شیب دار می سازند؟
براي اینکه آب باران به راحتی از روي سقف به زمین بریزد و باعث خرابی خانه نشود.
۷.انواع خانه ها را در ایران نام ببرید؟
خانه هاي حیاط دار ، خانه هاي آپارتمانی ، عشایري، روستایی ، خانه هاي گنبدي ناحیه ي گرم ، خانه هاي شیب دار جاهاي پرباران و خانه هاي سنگی
۸.چرا در خانه هاي مناطق گرم از بادگیر استفاده می شود؟
براي خنک کردن هواي خانه ها
۹-مردم کدام مناطق سقف خانه ها را گنبدي می سازند؟ 
مردم ساکن در مناطق گرم

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۶ خانه هاي شماچه شکلی است؟

۱- خانه هاي قدیمی وخانه هاي جدیدچه تفاوت هایی باهم دارند؟ 
خانه هاي قدیمی حیاطی بزرگ داشتند که دروسط آن حوض بزرگی وجود داشت
دراطراف آن حوض هم باغچه بود.
این خانه هاچندین اتاق داشتندکه اکثراتاق ها به حیاط پنجره داشتند.
خانه هاي قدیمی گاز کشی وبرق کشی نبود
بعضاحمام هم نداشت.جمعیت زیادي دراین خانه هاساکن بودند.
۲- خانه هاي ما توسط چه کسانی ساخته شده است ؟
مهندس نقشه کش،معمار،بنا،کارگر،لوله  کش،گچ کار،برق کش،مهندس ناظرو….
۳.بنا و کارگرها کدام کارهاي خانه ي ما را انجام داده اند؟
ساختن خانه اعم ازدیوارچینی،اتاق ها،گچ کاري وکاشی کاري و…………
۴.چرادرورودي خانه هاي قدیمی راهروي بود؟
براي اینکه وقتی کسی واردخانه می شودودرب حیاط رابازمیکندداخل حیاط واتاق هادیده نشودوبه چشم رهگذران نیاید.
۵.نقشه ساختمان وخانه راچه کسی رسم می کند؟
مهندس ساختمانی
۶.بزرگترین و کوچکترین مکان در اکثر خانه ها چه جاهاي هستند؟
معمولا سرویس هاي بهداشتی کوچکترواتاق پذیراي(مهمان خانه) بزرگترازجاهاي دیگرهستند

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۷ ازخانه محافظت کنیم

۱.وظیفه ي ماموران آتش نشانی چیست؟
کمک کردن وامدادرسانی به مردمی که باحادثه روبروشده اند،اعم ازآتش سوزي،سقوط درچاه یا گودال،گیرکردن درآسانسور و ………
۲.مراحل کارآتش نشان ها را بنویسید .
الف)دریافت اطلاعات ازراه هاي مختلف اعم از:تماس تلفنی،رایانه،دوربین هاي نصب شده درمناطق مختلف و…..
ب)آماده شدن آتش نشان هابراي حضوردرمکان وقوع حادته(پوشیدن لباس وهمراه داشتن لوازم )
ج) حرکت کردن به طرف محل حادثه باماشین هاي آتش نشانی داراي امکانات اطفاحریق
د) خاموش کردن آتش یابرطرف کردن  مشکلی که پیش آمده وکمک به مصدومین حادثه
۳……………………….. موجب بروز اکثرحادثه ها است .
جواب : رعایت نکردن نکات ایمنی
۴.شعله ي بخاري ولوازم گازسوزبایدبه چه رنگ باشد؟
آبی
۵.اگرشعله ي لوازم گازسوز ما زرد رنگ باشدچه اتفاقی می افتد؟
اگرشعله بجاي اینکه به رنگ آبی باشد،زرذرنگ بودنشانه ي این است که بدسوزي صورت می گیرد و گازهاي سمی تولیدمی شود.
۶.زمانی که میخواهیم بخاري نصب کنیم چه مواردایمنی رابایدرعایت کنیم ؟
الف )دودکش مناسب داشته باشیم
ب)بالاي پشت بام روي دودکش ،کلاهک بگذاریم.
ج)شیلنگ گازرابررسی کنیم که نشتی گاز نداشته ویاسوراخ نباشد

۷.استفاده ازترقه وموادآتش زاچه خطراتی دارد؟

الف)موجب بروزآتش سوزي وانفجارمی شود .
ب)موجب سوختگی یاصدمه دیدن می گردد .
ج)انواع خسارات مالی وجانی راممکن است بباربیاورد.
۸- اگرهنگامی که واردخانه می شویم بوي گاز را احساس کنیم چه کارهایی بایدانجام دهیم ؟  
باید : الف) شیراصلی گازراببندیم
ب)پنجره هارابازکنیم ج)باپاریچه یاحوله ي خیس به آرامی سعی کنیم گازهارابه طرف پنجره وبه بیرون ازاتاق هدایت کنیم
د)زروشن کردن لوازمی مثل اجاق گاز،بخاري،و……خودداري کنیم(آتش روشن نکنیم)
ه) هرگزکلیدبرق رانزنیم(روشن ،خاموش نکنیم
و)برق خانه راقطع کنیم (ازطریق کنتوربرق که همیشه درورودي ساختمان است )
۹. چه کارهایاعواملی موجب برق گرفتگی یا آتش سوزي می شوند؟
الف)قدیمی بودن وشکسته بودن کلید،پریزو…….برقی، ب)استفاده نکردن ازکنتوربرق،
ج) دستکاري کردن کنتوربرق ،
د)سیم کشی هاي نادرست وغیراصولی،
ه)پوسیدگی ویاغیر استاندارد بودن سیم ها،کلیدوپریزها و…. ، و)خرابی لوازم برقی که ازآنهااستفاده میکنیم،
ز) استفاده کودکان ازلوازم گرمازابدون هماهنگی باوالدین ،روشن کردن آتش داخل اتاق ها،آویزان کردن لباس هاکناربخاري و….
وبطورکلی رعایت نکردن مواردایمنی موجب بروزحادثه هاي تلخی خواهدشد.
۱۰.چگونه میتوانیم ازخانه هاي خودمراقبت ومحافظت کنیم ؟
بارعایت کردن کلیه ي نکات ایمنی درکلیه ي مراحل (اززمانی که درحال ساخت ساختمان هستیم تازمانی که درآن زندگی می کنیم)
۱۱- نکات ایمنی به چه کارهایی گفته می شود؟
بطورکلی به تمام کارهایی که براي حفظ سلامتی و  پیشگیري ازوقوع حوادث بایدانجام بدهیم وکارهایی که نبایدانجام بدهیم نکات ایمنی گفته می شود.
 ۱۲- براي تماس گرفتن باآتش نشانی چه شماره اي رابایدبگیریم ؟
شماره ي ۱۲۵

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۸ مدرسه دوست داشتنی ما

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 18
۱.خانه ي دوم دانش آموزان کجا است ؟
مدرسه
۲.چه افرادي دریک دبستان یامدرسه کارمی کنند؟
مدیر،معاون یامعاونین،آموزگاران یادبیران،مربی ورزش،مربی بهداشت،دفتردار،سرایدار،خدمتگزارو……
۳.مسئول اصلی یک مدرسه چه کسی است ؟
مدیر
۴.چه کسی مسئول برقراري نظم و……درمدرسه است؟
ناظم ومعاونین
۵.چه مکان هایی دریک مدرسه وجوددارد؟
کلاس هاي درس،دفترآموزگاران یادبیران،اتاق
مشاوره، نمازخانه کتابخانه،،سالن اجتماعات یابرگزاري مراسم،سرایداري،انبار،نمازخانه،اتاق بهداشت ، آزمایشگاه وکارگاه، اتاق ورزش،سرویس هاي بهداشتی و…………..
۶.کدام یک ازمکان هاي یک مدرسه مناسب براي مطالعه کردن و یا امانت گرفتن کتاب است؟
کتابخانه ي مدرسه
۷.مدیرمدرسه چه وظایفی دارد؟
مدیرمدرسه مسئول اصلی تمام امورمدرسه است وبرکارهاي بقیه پرسنل نظارت دارد،مدیرمدرسه مسئول ررسیدگی به امورمالی،اجرایی ،آموزشی و…… است .
۸.معاون مدرسه چه وظایفی دارد؟
بعدازمدیرمعاون مدرسه مسئول رسیدگی به اموراموزشی و پرورشی است و برنامه هاي آموزشی و….مدرسه را درطول سال تحصیلی پیش بینی و اجرا می کند.
۹- آموزگاران چه وظیفه اي درمدرسه دارند؟
وظیفه ي خطیرتدریس،تعلیم وتربیت وراهنمایی  دانش آموزان درامورمختلف

۱۰.وظیفه ي مربی تربیتی چیست ؟

برگزاري مراسم هاي مختلف به مناسبت هاي مختلف درطول سال تحصیلی،برگزاري مسابقات پرورشی (مسابقات حفظ وقرائت قران کریم و…..)
۱۱.سرایدارچه وظیفه اي دارد؟
حفظ ونگهداري اموال مدرسه
خدمتکارچه وظایفی دارد؟نظافت کلاسها وسالن و…… مدرسه،
۱۲-درمدرسه چه چیزهایی یادمی گیریم؟
نکات علمی وآموزشی، مهارت هاي زندگی،دوستی  وهمدلی بادیگران،نحوه ي درست برقراري ارتباط بادیگران،کارهاي هنري ومذهبی و……
۱۳.چرامدرسه مکان خوبی براي دانش آموزان است ؟
زیرادرمدرسه می توانندبدنبال کسب علوم ودانش باشند،
زندگی کردن رایادبگیرند،مهارت هاي خود را کشف کرده تابراي زندگی آینده آماده  باشند،
استعدادهایشان راشکوفا کنند و پرورش بدهند،
۱۴.دانش آموزان درکدام مکان ازمدرسه مراسم مذهبی برپا می کنند و یا نماز و قران می خواندد؟
در نمازخانه ی مدرسه
۱۵.درآزمایشگاه مدرسه چه فعالیت هایی صورت می گیرد؟
انجام آزمایش وتحقیق وپژوهش
۱۶.چراهمه ي کارکنان یک مدرسه باهم همکاري می کنند؟
تا بچه های درس بخوانند و چیزهاي جدید یاد بگیرند و اوقات خوبی درمدرسه داشته باشند .

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۱۹ مکان هاي مدرسه رابشناسیم

۱.آیامدرسه هم مانندخانه مقررات خاصی دارد؟
بله هرقسمت ازمدرسه مقررات مخصوصی دارد .
۲.مقررات مدرسه چه فایده اي براي مادارد؟
الف)بعضی مقررات موجب حفظ سلامتی مامی شوند.
ب) بعضی مقررات را براي احترام به دیگران رعایت می کنیم .
۳.موقع خریدازفروشگاه مدرسه جه مقرراتی رابایدرعایت کنیم ؟
الف)صف ببندیم و شلوغ نکنیم
ب)مواظب بچه هاي کوچکترباشیم
ج)پوست خوراکی ها و….. را داخل حیاط مدرسه نیندازیم
د) نظم رارعایت کنیم و وقتی درصف هستیم سروصدانکنیم تا نوبت به ما برسد.
ه)پس ازخرید از صف خارج شویم تا بقیه هم بتوانندخریدکنند.
۴.وقتی سرکلاس هستیم چه مقرراتی رابایدرعایت کنیم ؟
الف) موقعی که معلم درس میدهدحرف نزنیم وکوش بدهیم ،
ب)هیچگاه درگوشی باهمدیگرحرف نزنیم ،
ج) کسی رامسخره نکنیم
د)بدون اجازه واردکلاس نشویم وازکلاس بیرون نرویم
 

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۲۰ خانه ي شما کجاست ؟

۱.نشانی خانه بیانگرجه جیزي است ؟
نشانی خانه به مامی گویدگه ان خانه درکجاقراردارد،نام  خیابان ، نام کوچه وشماره ي خانه،نشانی آن خانه هستند .
 ۲-پلاك خانه هاراچه کسانی نصب می کنند ؟
ماموران شهرداري
 ۳- چگونه پست چی هاخانه ي کسانی که برایشان نامه آمده است راپیدامی کنند؟ 
از روي نشانی خانه

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۲۱ جهت هاي اصلی

مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی درس 1
۱.جهت هاي اصلی را نام ببرید ؟
شمال – جنوب – مشرق – مغرب
۲.مشرق ومغرب به چه جهت هایی گفته می شود؟
به جهتی که هر روز صبح خورشید از آنجا طلوع می کند” مشرق”و به جهتی که در پایان روز خورشید غروب می کند مغرب”می گویند.
۳.چگونه میتوانیم دریک روزآفتایی جهت هاي شمال وجنوب راپیداکنیم ؟
دریک روزآفتابی اگر طوري بایستیم که دست راست مابه طرف مشرق ودست چپ مابه طرف مغرب باشد،آنگاه روبروي ما”شمال” وپشت سرما”جنوب”است .
۵.جهت هاچه کمکی به مامی کنند؟
جهت هابه مانشان می دهندکه هرمکان درکجا قراردارد.

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۲۲  پست

۱.چه چیزهایی رامی توان ازطریق پست ازجایی به جایی دیگرفرستاد؟
نامه،کتاب،مجله،برخی  کالاهاي تجاري سبک وکم حجم و……………….
۲.آیاهریک ازماموران اداره ي پست نامه هاي قسمت هاي مختلف شهر را می رسانند؟
خیر،در اداره پست شهرها را به مکان ها و قسمت هاي مختلفی تقسیم می کنند،
نامه هایی راکه ازشهرهاي دیگر می رسند ابتدا درقفسه یا کمد مخصوص به آن منطقه قرارمی دهند سپس هر ماموراداره ي پست که مخصوص منطقه اي خاص می باشدنامه هاي منطقه ي خودرابرمی داردو به محل می برد.
۴.آیا درحال حاضرنیز مانند قدیم فقط ازاداره ي پست براي رساندن نامه استفاده می کنیم ؟
خیر،امروزه مردم به وسیله ي رایانه درزمانی بسیارکوتاه براي یکدیگرنامه می فرستند.
۵.درقسمت …………………………. پاکت نامه بایدتمبررابچسبانیم .
جواب : سمت راست بالاي پاکت
۶.هرخانه غیرازنشانی یک …………………… هم دارد که باید روي پاکت نماه نوشته شود.
( کدپستی)
          

سوالات درس به درس مطالعات سوم ابتدایی: درس ۲۳ ایمنی درکوچه وخیابان

۱.هنگامی که ازمنزل خارج می شویم چه نکات ایمنی رابایدرعایت کنیم؟
الف)با یادخدا از خانه
ج)هرگزبا افراد غریبه حرف نزنیم و با آنهاجایی نرویم و از آنهاچیزي نگیریم
د)هنگام عبور از عرض خیابان ازقسمت خط کشی عبور کنیم ،
ه)به چراغ عابر پیاده توجه کنیم ،
و)در پیاده رو راه برویم و در طول خیابان قدم نزنیم ،
ز)موقع راه رفتن جلو خود را نگاه کنیم و مشغول کاري دیگر نباشیم.
۲.هنگامی که باسرویس به مدرسه می رویم چه نکات ایمنی رابایدرعایت کنیم ؟
الف)بارانندهحرف نزنیم وحواس اوراپرت نکنیم ،
ب)تاوقتی اتومبیل کاملا توقف نکرده درب رابازنکنیم وپیاده نشویم
ج) هیچگاه ازسمت چپ(درب طرف راننده ) سواریاپیاده نشویم،
د) دست ویاسرخود رااز پنجره بیرون نیاوریم،
۳.اگرلازم باشد که هنگام شب ازخانه خارج شوید چه نکات ایمنی را بای درعایت کنید؟
براي عبورازکوچه وخیابان لباس روشن بپوشیم یا ازشبرنگ وکاغذسفید استفاده کنیم
۴.تابلوهاي راهنمایی رانندگی به چه منظوري نصب شده اند؟
براي وسایل نقلیه ونیزعابران پیاده نصب شده اندتاباتوجه به آنها بطور صحیح درخیابان رفت وآمدانجام گیردویادرجاده هارانندگی کنیم.
۵.هریک ازتابلوهاي زیرچه نشانه اي هستند و چه پیامی براي ما دارند؟
ورودممنوع        عبوردوچرخه سوارممنوع                   عبورعابرپیاده ممنوع                ایست                                        بوق زدن ممنوع
محل عبورعابرپیاده       محل عبوردانش آموزان           خطر
۶.درخیابان هاي پرعرض و شلوغ شهرهاي بزرگ بهترین راه عبور ازخیابان چه راهی است ؟
عبورازروي پل عابرپیاده
۷.پلیس راهنمایی ورانندگی چه کمکی به مردم می کند؟
پلیس به همه ي مردم کمک می کندتا قوانین راهنمایی ورانندگی را رعایت کنند.به آن احترام بگذارند.
۸.براي تماس با پلیس با چه شماره اي باید تماس بگیریم ؟
۱۱۰
۹.اگردرخانه یابیرون ازخانه بامشکلی برخوردکردیم ازچه کسی می توانیم کمک بگیریم ؟
از پلیس

 

49 دیدگاه ها
 1. مریم می گوید

  عالی

 2. ? iliya Babaei ? می گوید

  عالی

 3. ? iliya Babaei ? می گوید

  very good ______ خیلی عالی

 4. ? iliya Babaei ? می گوید

  very good ______

 5. ارین می گوید

  خوب

 6. ستاره می گوید

  خیلی هم عالی

 7. ناشناس می گوید

  عالی

 8. ناشناس می گوید

  عالی بود مرسی

 9. ARAD می گوید

  عالی بهترین سوال ها را داشت

 10. می گوید

  نایس

 11. REZA می گوید

  عالی

 12. ناشناس می گوید

  عالی

  1. علی می گوید

   خیلی الی ولی خیلی غلط املایی دارد

 13. Alireza می گوید

  Vry good

 14. مهدی غلامی می گوید

  سلام عالی بود و من خیلی دوست داشتم

  1. سولتان می گوید

   خیلی خوب بود دوست داشتم

 15. محمد می گوید

  سلام
  خدا خیرتون بده، خیلی به کارم اومد.
  فقط به نظرم خیلی سوالاتش زیاده

 16. عسل می گوید

  عالی بود ولی اون چیزی که من میخوام نبود

 17. مریم می گوید

  بسیار عالی ، سوال و جواب ها جامع و کامل ممنون از مدیریت سایت

 18. تارا جعفری می گوید

  عالی

 19. رضا می گوید

  عالییییی

 20. تارا جعفری می گوید

  من خیلی دوست داشتم

 21. BITA می گوید

  نایس

 22. محمد علی صادقی می گوید

  یه سری غلط های املایی داشت ولی باز هم خوب بود

  1. پرهام می گوید

   آره

  2. آیلین شکوری می گوید

   درس ۱۰ عالی بود فقط یه کمی غلط املایی داشت
   اگر بتوانید غلط املایی هایش را درست کنید خیلی ممنون میشم 🩷💜💙🩵🖤💝🩷🖤💙💝🩵🖤💝🩵🖤💙

 23. محمد علی صادقی می گوید

  یه سری غلط های املایی داشت ولی باز هم عالی بود

 24. iliya می گوید

  عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی

 25. فاطمه می گوید

  عالیه خیلی خوبه
  ولی بعضی کلمات اشتباه نوشته شده.
  مثلا: صدا _ سدا

 26. امیررضا شايان می گوید

  عالی فقط دانلود نمیشه کرد

 27. ناشناس می گوید

  عالی بود

 28. سانای می گوید

  بسیار عالی و مفید

 29. میلندا می گوید

  عاییییییییییییییییییییییی

 30. یک مادر می گوید

  بسیار عالی
  تشکر فراوان

 31. محمود می گوید

  عالی بود.ممنون از وقتی که گذاشتین. خدا اجرتون بده

 32. باران می گوید

  عالی بود‌‌ کامل یاد گرفتم عالیه ممنون

  1. فائزه ?????? می گوید

   ???شاید این سوال ها بعضی هاش توی امتحان ها یاسوال های درس خودمون نباشه ولی بازم خیلی خوبه❤?❤
   ???

 33. بزرگمهر خادمی. می گوید

  خیلی. عالی. بود. ممنون از سازندگان این برنامه

 34. ماها می گوید می گوید

  عالیه ولی یک درس میبینم ۹ سوال داره ولی درس ۷ سوال داره؟؟؟ 🌺

 35. dbdv می گوید

  عالی فقط چند تا غلط تایپی داشت

 36. هه می گوید

  من خونه کسی بودم بعد من شنبه امتحان داشتم . کم‌کم کرد. عالی

 37. ???????? می گوید

  ععععاااللی کمک کرد

 38. صدرا می گوید

  خیلی عالی است
  سوالات دقیق و خوب
  متشکرم

 39. سارا می گوید

  تب کردم چقدر زیاد هست

 40. Najmeh می گوید

  عااالی

 41. Najmeh می گوید

  عااالی نوشته شده

 42. عماد می گوید

  خیلی خوب بود

 43. محمد رضا فرجام می گوید

  عالی بود

 44. محمد رضا فرجام می گوید

  🧁🧁🧁🧁

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.