مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

ریاضی سوم ابتدایی آموزش خواندن ساعت

0

اهداف جزئی ریاضی سوم ابتدایی آموزش خواندن ساعت

از دانش آموزان انتظار می رود:
الف- با مفهوم دقیقه در خواندن ساعت آشنا شوند.
ب- با جهت حرکت عقربه ی بزرگ ساعت آشنا شوند.
ج- با خواندن ۵ دقیقه ۵ دقیقه روی ساعت تا ۳۰ دقیقه آشنا شوند.
د- ساعت را باتوجه به زمان موردنظر تنظیم کنند.

رفتار ورودی ریاضی سوم ابتدایی آموزش خواندن ساعت

الف- آشنایی با عقربه های کوچک و بزرگ در ساعت
ب- توانایی خواندن ساعت به طور کامل
ج- آشنایی با حرکت عقربه کوچک
د-آشنایی با مفهوم و کاربرد زمان
ه- توانایی شمارش ۵ تا ۵ تا

کتاب ریاضی سوم سری کارپوچینو

انواع مختلف سؤال (چهارگزینه‌ای، جای خالی، درست یا نادرست)پرسش‌های مفهومی، تکمیل جدول و سؤالات تشریحی
  • &#۱۰۰۰۴;مونه سؤال امتحانات نوبت اول و دوم
مشاهده

گام اول آموزش خواندن ساعت ریاضی سوم ابتدایی: جهت دهی

آموزگار مقوایی را که روی آن دایره بزرگی کشیده شده و به ۶۰ قسمت مساوی مدرج شده به کلاس آورده روی میز وسط قرار می دهد

و از دانش آموزان می خواهد با نی هایی که از قبل نصف شده از عدد ۱۲ شروع کنند و روی هر خط یک نی کوتاه آبی بچسبانند

بعد از ۴ نی، نی پنجم را به رنگ قرمز و بلند بچسبانند و این کار را دورتادور ساعت انجام دهند.
دانش آموزان با کمک آموزگار این فعالیت را انجام می دهند.

گام دوم آموزش خواندن ساعت ریاضی سوم ابتدایی: ارائه توضیحات

در این مرحله آموزگار ساعت های کشیده شده ی مدرج روی مقوای آچار را به تعداد دانش آموزان در اختیار آنان قرار می دهد

تا آن را زیر طلق های شفاف بگذارند و با ماژیک و کشیدن درجه بندی ها روی آن تمرین کنند.

دانش آموزان بین اعداد را با مشاهده فعالیت معلم و تقلید از او مدرج می کنند و در جاهای خالی شماره های ساعت را می نویسند.

با این کار یاد خواهند گرفت هرقسمت کوچک یک دقیقه است.

این بار آموزگار تصویر یک ساعت خام کم رنگ به صورت نقطه چین را به دانش آموزان می دهد
و از آ نهامی خواهد ۵ تا ۵ تا جلو بروند مدرج کنند و تا ۳۰ دقیقه را بنویسند. و دو عقربه را روی ساعت می چسبانند.

در مرحله بعد آموزگار یک ساعت کامل را به دانش آموزان می دهد

و از آن ها می خواهد که با نوشتن ۵ ، ۱۰ ……. تا ۳۰ روی اعداد ۱ تا ۶ ،به مفهوم دقیقه دست یابند.

دانش آموزان باتوجه به جایگاه اعداد ۵ تا ۵تا شمارش کرده و اعداد را درجای خالی تا ۳۰دقیقه می نویسند و می خوانند.

در ادامه آموزگار از دانش آموزان سؤال می کند که چند عقربه روی ساعت هایشان دارند؟

پس از پاسخ آن ها عقربه ی دقیقه شمار و ساعت شمار (بزرگ و کوچک) را نشان می دهد و تو ضیح می دهد.

که هنگامی که عقربه ی بزرگ یا دقیقه شمار از عدد ۱۲ حرکت می کند و به ترتیب به عدد ۱ که می رسد ۵ دقیقه به عدد ۲ که می رسد ۱۰ دقیقه را نشان می دهد و …
وقتی به ۶ رسید ۳۰ دقیقه را نشان می دهد.

گام سوم آموزش خواندن ساعت ریاضی سوم ابتدایی: تمرین منظم

در این مرحله آموزگار زمان های مختلف را برحسب ساعت و دقیقه برای دانش آموزان به نمایش می گذارد.

او اولین زمان را خود به صورت کامل می خواند به عنوان مثال: ۲۰ : ۵ ساعت پنج و بیست دقیقه است.

و دانش آموزان بعد از آموزگار تکرار می کنند و در ادامه زمان هایی را که آموزگار نشان می دهد را با صدای بلند می خوانند و می نویسند.

گام چهارم آموزش خواندن ساعت ریاضی سوم ابتدایی: تمرین رهنمودیافته

در فعالیت دیگر آموزگار ساعت های کوچک آموزشی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد
و ازآن ها می خواهد باتوجه به زمانی که آموزگار بیان می کند عقربه های ساعت خود را تنظیم کرده و نشان دهند.

گام پنجم آموزش خواندن ساعت ریاضی سوم ابتدایی: تمرین مستقل

در این مرحله آموزگار از دانش آموزان می خواهد فعالیت ها و تمرین های مربوط به کتاب درسی راانجام دهند

پس از ارزیابی و رفع اشکال به آن ها بازخورد مناسب می دهد

از دانش آموزان می خواهد زمان انجام برخی از فعالیت های روزانه خود را به صورت کامل بنویسند و به کلاس ارائه دهند.

فعالیت های پیشنهادی جهت توسعه و تثبیت یادگیری خواندن ساعت ریاضی سوم ابتدایی

۱. آموزگار از دانش آموزان می خواهد یک ساعت دست ساز مقوایی درست کرده و به کلاس بیاورند.

۲. در ساعت های مختلف از دانش آموزان بخواهید ساعت را بخوانند.

۳. از حبوبات، دکمه … می توان برای برجسته کردن ۵ دقیقه ها استفاده کرد.

ارزشیابی خواندن ساعت ریاضی سوم ابتدایی

از دانش آموزان بخواهید:

۱. بر روی ساعت های آموزشی زمان هایی را که با ساعت و دقیقه بیان می کنید، نشان دهند.

۲. زمان موردنظر را از بین چندین ساعت با زمان های مختلف تشخیص دهند.

۳. زمان موردنظر بر روی ساعت ها را بیان کرده و بنویسد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.