مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۹ هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن

1

توضیحات درس ۹ هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن

در تاریخ اسلام دو حادثه بسیار مهمّ و بزرگ اتفاق افتاده است که از یکی رسالت و از دیگری امامت به وجودآمده است.
نخستین حادثه، نزول وحی بود که رسالت پیامبر گرامی اسلام را در برداشت

و دومین حادثه نیز در هجدهم ذیحجه سال دهم هجرت در مسیر بازگشت پیامبر گرامی اسلام از مراسم حجة الوداع اتفاق افتاد.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

در این روز بزرگ، رسول گرامی اسلام به امر الهی در مسیر بازگشت از مراسم حج، در محلی به نام  غدیرخم حضرت علی علیه السلام، را به عنوان وصی و جانشین بعد از خود به همگان معرفی نمودند.

در حقیقت انتصاب حضرت علی به امامت در واقعه غدیرخم، ادامه رسالت مهم پیامبر گرامی اسلام بود.
بنابراین روز غدیر و انتصاب امیرالمؤمنین به امامت به اندازه روز بعثت و رسالت نبی گرامی اسلام  اهمیت دارد.
در این درس ماجرای آن روز از زبان خورشید بیان می شود.

نکته: پیشنهاد می شود با توجه به پیمانه ای بودن آموزش درس هدیه های آسمان،
در صورت امکان این درس در ماه ذی حجه یا یکی از روزهایی که به حضرت علیاختصاص دارد مثل روز تولد ایشان در  ۱۳ رجب یا در یکی از اعیاد اسلامی، تدریس شود.

اهداف درس
۱ آشنایی با واقعه غدیرخم
۲ آشنایی با عیدغدیر و مراسم آن
۳ اشتیاق به شرکت در مراسم عیدغدیر
۴ مشارکت در برگزاری مراسم عیدغدیر
۵ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
مفاهیم کلیدی
عیدغدیر
جانشینی
ولایت

 

آموزش درس ۹ هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن

می توانید برای شروع درس با همکاری گروهی از دانش آموزان در روز قبل از تدریس یا با همکاری اولیای آنها کلاس را تزئین کنید

و روز بعد که دانش آموزان وارد کلاس می شوند با کلاسی تزئین شده روبرو شوند
در بدو ورود درصورت امکان یک شال سبز به آنها هدیه دهید و یا یک کارت تبریک و…. و اجازه دهید که دانش آموزان علت را جویا شوند و سپس شما با خلاقیتی که دارید وارد موضوع این درس شوید.

برای شروع درس می توانید از آنها بخواهید که بنویسند «عیدغدیرخم برای ما مسلمانان روز بسیار  با ارزشی است زیرا ……………………………… »
و از نوشته های آنها نمایشگاهی ترتیب دهید.

برای شروع می توانید از متن درس استفاده کنید. در این درس ماجرای عیدغدیرخم از زبان خورشید بیان می شود.
برای شروع می توانید از دانش آموزان بخواهید گزارشی از جشن عیدغدیر در محله و خانوادهٔ خودتهیه کنند و به کلاس ارائه دهند

و با استفاده از گزارش و یا خاطرهٔ بچه ها وارد متن درس شوید.

خاطرات بچه ها می تواند به شما در تدریس این درس خیلی کمک کند.

(تهیه گزارش می تواند با توجه به وضعیت و امکانات در هر مدرسه متفاوت باشد
در بعضی از موارد امکان تهیهٔ فیلم، عکس و…. وجود دارد و در بعضی فقط در قالب خاطره و یا نقاشی…. که هر کدام در جای خود به شما می تواند کمک کند.)

 

فعالیت های درس ۹ هدیه پنجم ابتدایی یک جهان جشن

تمام فعالیت های کتاب در این درس می تواند شروع مناسبی برای تدریس شما باشد.

برایم بگو

 

در فعالیت برایم بگو دانش آموزان با واقعه غدیرخم بیشترآشنا می شوند و مطالب درس را جمع بندی می کنند.

همخوانی کنیم

 

در فعالیت همخوانی کنیم دانش آموزان با زبان شعر با واقعه غدیرخم آشنا می شوند.
این فعالیت، ضمن ایجاد احساس خوشایند در دانش آموزان به تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسب کمک می کند.

گفت وگو کنید

 

در فعالیت گفت وگو کنید برای پاسخ به سؤال مطرح شده، دان شآموزان به این مطلب هدایت می شوند
که برای تعیین جانشین یک فرد، کسی که از بقیه به او نزدیک تر باشد، انتخاب می شود زیرا با کارها آشناست و می تواند به جای او کارها را با روال گذشته انجام دهد.

ایستگاه فکر

 

فعالیت ایستگاه فکر با هدف برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به مفاهیم جدید طراحی شده است.
دانش آموزان در این بخش به اینکه جانشینی حضرت علیامری سابقه دار بوده، اشارهمی کنند.

ببین و بگو

 

در فعالیت ببین و بگو از طریق تصویر خوانی و گفت و گو پیرامون اعمالی که در تصاویر ارائه شده به تعمیق مطالب آموزش داده شده به دانش آموزان نائل می شوند.
تصاویر و آیات به فضائل حضرت علی به عنوان شایسته ترین فرد برای جانشینی، اشاره می کنند.

به کار ببندیم

 

فعالیت به کار ببندیم با هدف ایجاد اشتیاق به شرکت در مراسم عیدغدیر و مشارکت در برگزاریمراسم آن طراحی شده است.

ایجاد حال و هوای شاد و بانشاط در کلاس، به جهت برگزاری جشن های دینی و مذهبی، ترویج فرهنگ مناسب اجرای مراسم دینی تمرین برنامه ریزی و همکاری در انجام یک کار دسته جمعی، از اهداف توجه به اعیاد اسلامی در کتاب درسی هدیه های آسمان است.

از دانش آموزان بخواهید در گروه های خود برای روز عیدغدیر جشنی با شکوه در مدرسه برنامه ریزی و اجرا کنند
و وظایف هر نفر در گروه مشخص شود و در آخر از هر گروه بخواهید که برنامه های خود را بیان کنند.

سعی کنید که از هر گروه یک برنامه انتخاب نمایید تا برنامه ها تکراری نباشند

سپس از مجموع برنامهٔ گروه ها برنام های کلی نوشته و وظایف هر نفر با گروه مشخص شود.

همچنین از آنها بخواهید با وسایل دور ریختنی یک کارت دعوت برای جشن تهیه کنند و نمونه های آنها را ب  صورت نمایشگاهی ارائه دهید.

از همکاری اولیای مدرسه یا اولیای دانش آموزان برای اجرا شدن این جشن کمک بگیرید.

فعالیت با خانواده

 

در فعالیت با خانواده دانش آموزان با کمک خانواده و مراجعه به کتاب های مربوط به عیدغدیر، پاسخ سؤال را پیدا می کنند.
می توانید از دانش آموزان بخواهید در مورد جشن عیدغدیر در گروه های خود تحقیق کنند و گزارش خود را درصورت امکان به صورت تصویری مصاحبه،فیلم، اسلاید و… به کلاس گزارش دهند.

1 دیدگاه
  1. زهرا می گوید

    عالیرعالی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.