مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

2

درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا در یک نگاه

در این درس دانش آموزان با انجام دادن بازی ها و کارهای مختلف و همچنین فعالیت هایی مشاهده و تجربه می کنند که برای به حرکت درآوردن اجسام باید آنها را هل بدهند یا بکشند وقتی جسمی را هل می دهند یا می کشند به آن نیرو وارد کرده اند.

دانش آموزان پی می برند که نیرو همه جا و در انجام تمام کارها حضور دارد

آنها با انجام آزمایش هایی اثرهای نیرو، مثل نیرو سبب متوقف کردن اجسام متحرک و تغییر جهت دادن حرکت اجسام متحرک و تغییر شکل اجسام می شود را نیز مشاهده می کنند.

هدف های پیامد محور درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

۱ فهرستی از موقعیت های (انجام دادن کارها، بازی ها و …) روزمره و آشنا تهیه کنند

و نیروی به کار رفته در این کارها را به دو دستهٔ هل دادن (رانش) یا کشیدن (کشش) طبقه بندی کنند.

یک یا دو اثر نیرو را نیز مشخص کنند.

٢ فهرستی از موقعیت های (انجام دادن کارها، بازی ها و…) فراتر از زندگیروزمره تهیه کرده

و نیروی به کار رفته در این کارها را به دو دستهٔ هل دادن یا کشیدن طبقه بندی کنند

و کارهایی را که برای انجام آن نیرو به هر دو صورت به کار می رود را مشخص کنند. همهٔ اثرهای نیرو را مشخص کنند.

٣ فهرستی از موقعیت های (انجام کارها، بازی ها) پیچیده و خارج از زندگی روزمره تهیه کرده

و نیروی به کار رفته در این کارها را به سه دستهٔ هل دادن یا فقط کشیدن و کارهایی که برای انجام دادن آن نیرو به هر دو صورت به کار می رود طبقه بندی کنند

و طبقه بندی خود را تبیین کنند. و همهٔ اثرهای نیرو را مشخص کنند

[Stellar_video_player id=”7″]

دانستنی ها درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

نیرو: نیرو را به طور شهودی می توان با کشیدن و هل دادن توصیف کرد.

نیروها باعث تغییر سرعت اجسام می شوند

نیروها می توانند از پدیده های فیزیکی گوناگونی به وجود بیایند مانند گرانش،مغناطیس و … . نیرو سبب تغییر حرکت جسم می شود.

در زندگی روزمره نیرو در انجام همه کارها به کار می رود

وقتی قرص نانی را می بریم، قایق پارومی زنیم، با پاک کن نوشته ای را پاک می کنیم، دوچرخه سواری می کنیم، برجسمی نیرو وارد می کنیم.

نیروها همواره بر ما اثر می کنند بیشتر وقت ها حتی به نیروهایی که بر ما اثر می کنند توجهی نداریم.

گرانش ما را به طرف مرکز زمین می کشد ولی این نیرو را حس نمی کنیم

هوایی که در اطراف ماست به ما نیرو وارد می کند ولی متوجه آن نمی شویم.

نیرو همان هل دادن یا کشیدنی است که باعث حرکت جسم می شود.

بدون نیرو جسمی به حرکت در نمی آید

بعضی از نیروها کاملاً حس می شوند. وقتی چرخ دستی خرید را هل می دهید از نیرو استفاده می کنید تا آن را به جلو برانید.

اما نیروهای دیگری نیز وجود دارند که شما ممکن است نتوانید آن را ببینید ولی آنها هم درست از همین نوع اند (هل دادن کشیدن).

موارد زیر از اثرهای نیرو است:
نیرو سبب حرکت اجسام ساکن می شود.
نیرو سبب متوقف کردن اجسام متحرک می شود.
نیرو سبب تغییر شکل اجسام می شود.
نیرو سبب تغییر جهت حرکت اجسام می شود.

فعالیت های یادگیری درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

بچه ها در سال اول اجسامی را که در اطرافشان حرکت می کنند فهرست کرده و عوامل مؤثر بر حرکت اجسام مثل اثر سطح و چرخ را آموخته اند.

در علوم امسال در زمینهٔ زندگی روزمره شان مثل انجام دادن بازی ها و کارهای مختلف و فعالیت ها می آموزند

که نیرو به صورت کشیدن و هل دادن اجسام به آنها وارد می شود و عامل تغییر حرکت است

قسمن اول  درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

برای آموزش صفحه های  ۶۵ ، ۶۶و ۶۷ دانش آموزان باید با انجام دادن بازی ها و کارهایی که مقدور است،

اجسامی را به حرکت درآورند و مشخص کنند در این حرکت دادن ها جسم را می کشند یا هل می دهند

و یا هر دو حالت را می توانند به کار ببرند.

سپس هر دانش آموز درباره کارهایی که در گروه انجام داده برای همکلاسی های خود توضیح می دهد.

کارها و بازی هایی که بچه ها انجام می دهند، روی تخته بنویسند سپس از آنها بخواهید

تا مشخص کنند در کدام ها برای آنکه جسمی حرکت کند آن را هل می دهند و در کدام آن را می کشند

و در کدام ها برای حرکت دادن جسم می توان هم آن را هل داد و هم کشید.

بچه ها دربارهٔ تصاویر کتاب هم می توانند این طبقه بندی را انجام دهند

در نهایت آنها را هدایت کنید به این مسئله که با هل دادن یا کشیدن می توان اجسام را به حرکت درآورد.

قسمت دو درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

در آموزش صفحه ۶۸ بچه ها باید به این مفهوم هدایت شوند،

وقتی جسمی را می کشند یا هلمی دهند به آن نیرو وارد کرده اند.

برای این منظور از بچه ها بخواهید بازی هایی مشابه مسابقه طناب کشی و مچ اندازی، انجام بدهند

یا جسم سنگینی که جابه جا کردن آن مشکل است، حرکت بدهند،

عملاً نیرو را به جای ( زور ) را تجربه و احساس کنند.

در پاسخ پرسش های این صفحه بچه ها ممکن است کلمهٔ نیرو به کار ببرند

مثلاًً: چون زورشان نمی رسد نمی توانند سنگ را حرکت بدهند.

گروهی برنده است که از واژهٔ علمی نیرو استفاده کنند.

ممکن است دانش آموز در این فعالیت مثال هایی را بزند

که نیرو به هر دو صورت در انجام کار برود و یا طبقه بندی خود را تبیین کند

که در این حالت دانش آموز در سطح بالاتری از ارزشیابی می تواند قرار بگیرد.

صفحه ۶۹ دانش آموزان از طریق تجربه کردن اثرهای نیرو را مشاهده می کنند

دانش آموز باید بتوانند اثرهای نیرو را در کارهایی که روزانه انجام می دهد مشخص کند.

اثرهای نیرو که در کتاب مطرح شده به صورت موارد زیر است:

۱ نیرو سبب حرکت اجسام ساکن می شود.
۲ نیرو سبب تغییر جهت حرکت اجسام می شود.
۳ نیرو سبب متوقف شدن اجسام متحرک می شود.
۴ نیرو سبب تغییر شکل اجسام می شود.

دانش آموز باید بتواند برای هر اثر نیرو مثال هایی از زندگی روزمره بزند.

تصویرهای کتاب اثرهای نیرو را نشان می دهد.

بچه ها اثرهای نیرو را برای هر تصویر می توانند مشخص کنند.

قسمت سه درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

صفحه ۷۰ فعالیت ساخت قایق تمرینی است که بچه ها انجام می دهند تا مروری بر مفاهیم درس داشته باشند.

در این تمرین با تغییر شکلی که به ورقهٔ آلومینیوم یا خمیربازی می دهند قایق می سازند

که روی آب شناور بماند این تغییر شکل یکی از اثرهای نیرو است.

بچه ها قایق ها را در آب قرار داده و با نیروی فوت کردن قایق ها را به حرکت در می آورند.

و قایق در حال حرکت را تغییر جهت می دهند یا به کمک هم قایق در حال حرکتی را متوقف می کنند.

در این فعالیت از دانش آموزان بخواهید مانند جدول زیر در هر مرحلهٔ ساخت قایق یا اجرای بازی مشخص کنند

نیروی به کار رفته به چه صورت است (کشیدن یا هل دادن) و در هر مرحله (ساخت و اجرای بازی) اثرهای نیرو را مشخص کنند.

دانش آموزی که در مرحلهٔ ساخت قایق و اجرای بازی به جزئیات بیشتری اشاره کند

در سطح بالاتری از ارزشیابی قرار می گیرد.

نیرو را می توان در جهت های مختلف به اجسام وارد کرد.

برای درک بهتر این مفهوم از بچه ها بخواهید

اجسامی مثل صندلی، کتاب و … را در جهت های مختلف با کشیدن و هل دادن به حرکت درآورند.

بچه ها می توانند با فهرست کردن کارهای مختلف در زندگی روزمره یا بازی ها مشخص کنند

در کدام کارها جهت نیرو در راستای قائم و به سمت بالاست و در کدام کارها به سمت پایین است و یا افقی است.

بچه ها در گروه های ۴ و ۵ نفره می توانند این فعالیت را انجام بدهند.

توپ را روی ورق مقوا قرار داده و سعی کنید به کمک نی و فوت کردن آن را از طرف خود دورکنید.

آیا می توانید توپ در حال حرکت را متوقف کنید؟

چه اثرهایی از نیرو را در این فعالیت می توانید مشاهده کنید؟

و نیرو به چه صورت است؟

توضیحات درس ۹ علوم سوم ابتدایی نیرو همه جا

در بعضی از بازی ها که تصاویر آنها در کتاب آمده است مثل پرتاب موشک کاغذی، فعالیت ورزشی که در پارک ها هست اسکیت بازی و یا طناب بازی سه نفره ممکن است دانش آموزان پرسش هایی را داشته باشند.

به طور مثال در پرتاب موشک کاغذی تعدادی از دانش آموزان فقط اشاره به هل دادن موشک داشته باشند

ولی دانش آموزی مطرح کند آیا در حرکت موشک کاغذی کشیدن هم داریم؟

چون باید اول موشک را به سمت عقب حرکت دهیم و بعد آن را هل دهیم

یا می توانید شما دانش آموزان را با طرح پرسش هایی به چالش درآورید

مثلاً آیا در حرکت دادن اجسام در این تصاویر فقط آن را می کشیم یا فقط هل می دهیم یا امکان هر دو حالت وجود دارد؟

پاسخ دانش آموز به این پرسش یا طرح چنین پرسشی از طرف دانش آموز او را در سطح ۲ یا ۳ پیامد قرار می دهد.

در طناب بازی یک نفره یا سه نفره شخصی که طناب را حرکت می دهد هم هل می دهد و هم می کشد.

در تاب بازی بچه ها در ابتدا تاب را می کشند و آن را رها می کنند و هر بار تاب را هل می دهند

در بازی یویو هم کشیدن و هم هل دادن را به کار می برند.

2 دیدگاه ها
  1. mahdi می گوید

    عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  2. بهمن غمشادزهی می گوید

    برنامه خوبی خدا یارتون ب خدا یقین دارممثل شما

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.