مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۸ هدیه پنجم ابتدایی دو نامه

0

توضیحات درس ۸ هدیه پنجم ابتدایی دو نامه

انسان موجودی اجتماعی است. این حکمی است که همگان بر آن اتفاق و اجماع دارند،

هرچند که درباره علل و اسباب آن اختلاف دارند.

اجتماعی بودن انسان مقتضی این است که روابط خود را با دیگری بشناسد و به درستی سامان دهد.

بخش بزرگی از احکام و قوانین عقلانی و عقلایی و آموزه های اخلاقی به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات بشری و ساماندهی آن، بازمی گردد.

اسلام به عنوان دین و سبک زندگی بشر، به این مهم توجه ویژه ای مبذول داشته است،

به ویژه که از نظر اسلام، زندگی دنیوی، قرار گرفتنآدمی در زیان و خسران مبین است

که تنها با ایمان و عمل صالح از سویی و دعوت و توصیه دیگران به ایمان و عمل صالح به عنوان یک مسئولیت اجتماعی از سویی دیگر، می توان از آن رهایی یافت.

بنابراین، روابط سالم اجتماعی، به عنوان یک عامل رهایی از خسران و دستیابی به رستگاری در محور آموزه های قرآنی قرار می گیرد

و معاشرت با دیگران از جایگاه مهم و اساسی در زندگی بشر برخوردار می شود.
در این درس آداب معاشرت در قالب اختلاف دو دانش آموز و نامه نگاری آنها ارائه شده است.

اهداف درس هدیه پنجم ابتدایی دو نامه
۱ آشنایی با برخی از آداب معاشرت پرهیز از بدگویی، تهمت زدن، خبرچینی و مسخره کردن
۲ تمایل به رعایت آداب اسلامی معاشرت
۳ تلاش برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت
۴ آشنایی با مصادیق بدگویی، تهمت، خبرچینی و تمسخر دیگران
۵ آشنایی با برخی از نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران
۶ آشنایی با اینکه خدا کسانی را که با دیگران به شایستگی رفتار می کنند دوست دارد.
۷ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی هدیه پنجم ابتدایی دو نامه
آداب معاشرت
بدگویی
تهمت زدن
خبرچینی
مسخره کردن

آموزش هدیه پنجم ابتدایی دو نامه

برای شروع می توانید از متن درس استفاده کنید.

با توجه به ساختار داستانی این درس می توانید آنرا با هماهنگی گروهی از دانش آموزان در قالب نمایش اجرا کنید

و از سایرین بخواهید احساسات خود را دربارهٔ موضوع داستان و شخصیت های آن بیان کنند.

برای شروع می توانید کلمهٔ تهمت را پای تابلوی کلاس بنویسید و از دانش آموزان بخواهید خاطره ها و تجربه ها و شنیده های خود را در زمینهٔ موضوع درس بیان کنند.

از شنیده های بچه ها استفاده کنید و وارد موضوع درس شوید.

این فعالیت می تواند در قالب کلمهٔ غیبت نیز صورت گیرد.

برای شروع می توانید از فعالیت گفت وگو کنید استفاده نمایید

از دانش آموزان بخواهید که بنویسند بهترین روش برخورد با کسی که پیش ما از دیگران بدگویی می کند چیست؟

نوشته های بچه ها درکلاس خوانده شود و دیگر گروه ها نظر بدهند و در آخر بخواهید که دانش آموزان جمع بندی کنند

و نوشته های آنان را به مدت یک هفته در کلاس یا راهروی مدرسه نصب کنید تا در معرض دید همگان قرار گیرد.

در فعالیت برایم بگو دانش آموزان با برخی از نتایج نامطلوب بی توجهی به آداب معاشرت با دیگران آشنا می شوند.

فعالیت بگرد و پیدا کن با هدف توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس طراحی شده است.

فعالیت ایستگاه فکر با هدف تلاش برای پرهیز از رفتارهای نامناسب در معاشرت طراحی شده است.

فعالیت به کار ببندیم به تحقق هدف تمایل به رعایت آداب اسلامی معاشرت کمک می کند.

در فعالیت کامل کنید دانش آموزان با پر کردن خانه های جدول به رمز آن، که کلمه«زبان»است، دست می یابند.

هدف این فعالیت زمینه آشنایی با این مفهوم که«خدا کسانی را که با دیگران به شایستگی رفتارمی کنند دوست دارد» را فراهم می کند.

در فعالیت ایستگاه خلاقیت مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش تثبیت و تعمیق می شوند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.