مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۷ هدیه پنجم ابتدایی رنگین کمان جمعه

0

توضیحات درس ۷ هدیه پنجم ابتدایی رنگین کمان جمعه

در میان ایام هفته، روز جمعه فضیلت و برتری ویژ های دارد. از حضرت رسول روایت شده که روز جمعه سرور روزهاست
و فرمودند بهترین روزی که خورشید بر آن می تابد روز جمعه است.
برای این روز آدابی ذکر شده است که در این درس به هفت ادب از آداب آن در تناظر با رنگ های رنگین کمان اشاره می شود.
اهداف درس
۱ آشنایی با غسل جمعه و برخی از احکام آن
۲ آشنایی با برخی از آداب، احکام و مراسم نماز جمعه
۳ تمایل به انجام غسل جمعه
۴ اشتیاق به شرکت در مراسم نماز جمعه
۵ انجام غسل جمعه
۶ برنامه ریزی برای شرکت در مراسم نماز جمعه
۷ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
مفاهیم کلیدی
غسل جمعه
نماز جمعه

آموزش درس ۷ هدیه پنجم ابتدایی رنگین کمان جمعه

فعالیت به کار ببندیم

برای شروع می توانید از فعالیت به کار ببندیم استفاده کنید.
به این ترتیب که از دانش آموزان بخواهید یک هفته قبل از تدریس این درس برنامهٔ یک روز جمعهٔ خودشان را به صورت گزارش تهیه کنند و به کلاس ارائه دهند.
این گزارش می تواند تصویری باشد.
از برنامه های ارائه شده بچه ها استفاده و درس را تدریس کنید.
در این فعالیت معلمان گرامی توجه دانش آموزان را به بازگشت به متن درس و مرور برنامه ها و فعالیت های روز جمعه جلب نمایند.
به دلیل اهمیت روز جمعه لازم است برنامه ریزی برای استفاده از فرصت های این روز انجام شود.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

فعالیت همخوانی کنیم

برای شروع می توانید از فعالیت همخوانی کنیم استفاده کنید.
این فعالیت، ضمن ایجاد احساس خوشایند در دانش آموزان به تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسب کمک می کند.

همخوانی کنیم عطر اذان
همخوانی کنیم عطر اذان

فعالیت دعا کنیم

فعالیت دعا کنیم می تواند شروع مناسبی برای تدریس باشد.
متن نیمه تمام فعالیت را در اختیاردانش آموزان قرار دهید و از آنها بخواهید که آن را کامل کنند.
روزهای جمعه دعا می کنیم که ………………
شما می توانید از دل نوشته های بچه ها استفاده کنید
و هر روز یک نفر قبل از شروع درس دعاهای خود را در کلاس بخواند و بقیه آمین بگویند
با این کار همهٔ دانش آموزان نوشته های خود را می خوانند
و شما نیز می توانید از این طریق، تحقیق بخشی از اهداف درس را ارزشیابی کنید.

فعالیت های دیگر

در فعالیت بررسی کنید دانش آموزان ضمن مرور نماز دو رکعتی به تفاوت های نماز جمعه با نماز دورکعتی واقف می شوند.
در فعالیت تدبر کنیم انتظار می رود معلمان گرامی دانش آموزان را به ذکر آثار و برکات نماز جمعه
از جمله تجلی وحدت مسلمین، زمینه ساز تفاهم، تعامل و همکاری جامعه اسلامی با یکدیگر و با حکومت اسلامی، حفظ جامعه اسلامی را در برابر خطرات و دسیسه ها و توطئه ها، افزایش آگاهی اعتقادی، اخلاقی،
سیاسی و اجتماعی و… هدایت کنند.
در فعالیت بگرد و پیدا کن معلمان گرامی توجه دانش آموزان را به اولین مرحله غسل که نیت است، معطوف نمایند.
در فعالیت دعا کنیم پس از گفت و گوی صمیمانه زمینه دعا و درخواست توفیق برای انجام اعمال اینروز فراهم می شود.
معلمان گرامی دانش آموزان را هدایت کنند تا بدانند که روز جمعه از بهترین زمان های دعا برای ظهور امام زمان است.
هدف فعالیت با خانواده بسط یادگیری و تقویت نگرش دانش آموز به مفاهیم دینی برای بروز رفتار دینی از طریق جست و جوی مصادیق تازه از مفاهیم با کمک و همفکری اعضای خانواده است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.