مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

0

اهداف درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

از دانش آموزان انتظار مي رود در فرايند آموزش اين درس بتوانند:

با انجام فعاليت هاي مختلف مانند انجام آزمايش و جمع آوري اطلاعات

با ويژگي هاي آهن ربا و روش هاي ساخت آهن رباي معمولي و الكتريكي و كاربرد هاي آن ها در زندگي آشنا شوند.

 آموزش درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي :

آمادگي از قبل: يك جلسه قبل از اين درس از دانش آموزان بخواهيد وسايل مورد نياز (آهنر باهاي مختلف از جمله آهن رباي تيغه اي و آهن رباي كوچك قوي، سيم مسي ، باطري كوچك، ميخ آهني، دانه هاي يونوليت و…) براي انجام فعاليت هاي اين درس را همراه خود به كلاس بياورند.

شروع درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

در شروع اين درس دانش آموزان ابتدا در يك موقعيت نگرشي (زيست محيطي) قرار مي گيرند

تا ضمن مرور برخي ويژگي هاي آهن ربا، با پرسش هاي جديدي در خصوص آهن ربا روبرو شوند.

آن ها از طريق پيش بيني و اجراي آزمايش به ساير ويژگي هاي آهن ربا پي مي برند.

صفحه ي ۵۱ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

تصوير عنواني ،تصوير يك جرثقيل را كه اجسام آهني را جذب كرده، نشان مي دهد .

از دانش آموزان بخواهيد تصوير را خوب مشاهده كنند و آن ها را در يك گفت گوي عمومي در باره ي تصوير عنواني شركت دهيد.

از آن ها بخواهيد در باره ي تصوير پرسش هايي طرح و پاسخ هاي خود را ارائه دهند.

صفحه ي ۵۲ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

دانش آموزان در علوم سال اول فعاليت هايي را با آهن ربا انجام داده اند

و از طريق مشاهده مي دانند اجسامي كه جذب آهن ربا مي شوند، فلزي هستند

اما نمي دانند همه ي فلز ها، جذب آهن ربا نمي شوند .

براي پاسخ به پرسش اين صفحه كه چرا همه ي فلزات جذب آهن ربا نمي شوند؟

از دانش آموزان بخواهيد فعاليت اين صفحه را به طور گروهي انجام دهند.

و به آنها فرصت دهيد تا راجع به سوالات اين فعاليت با يكديگر گفتگو كنند.

اجازه دهيد تا دانش آموزان با وسايلي مانند آن هايي كه در تصوير كتاب آمده از قبل تهيه كرده و همراه خود آورده اند،

فعاليت را انجام دهند و جدول را كامل كنند و به رابطه بين آهن ربا و فلزات پي ببرند

آن ها بايد به اين نتيجه برسند كه همه ي فلزها مانند سيم مسي و ورق آلومينيوم جذب آهن ربا نمي شوند.

فقط آنها يي كه آهني هستند مانند ميخ ،جذب آهن ربا مي شوند.

فعاليت پيشنهادي: از دانش آموزان بخواهيد قرص آهن را به شكل پودر در آورند

و آهن ربا را در پودر آهن قرار دهند و آنچه كه مشاهده مي كنند، به كلاس گزارش دهند .

صفحه ۵۳ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

فعاليت جمع آوري اطلاعات را به عنوان تكليف در خانه جهت توسعه يادگيري به دانش آموزان پيشنهاد كنيد

و بخواهيد از كار خود گزارشي تهيه كرده و در كلاس ارائه. نمايند.

در اين فعاليت ، هر دانش آموز وسيله هاي فلزي خانه ي خود كه جذب آهن ربا مي شود را مشخص كند

و جنس آن را به كمك بزرگترها تعيين كرده و به كلاس گزارش دهند .

در فعاليت پايين صفحه دانش آموزان پي مي برند در قسمتهايي از آهن ربا به نام قطب ها، خاصيت آهن ربايي بيشتر است و هر آهن ربا دو قطب دارد.

قبل از انجام آزمايش از گروه ها بخواهيد ابتدا پيش بيني كنند كدام قسمت آهن ربا خاصيت آهن ربايي بيش تري دارد. و بعد براي پي بردن به درستي پيش بيني گروه، آزمايش كنند.

صفحه ي ۵۴ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

در فعاليت بالاي اين صفحه دانش آموزان به تاثير قطب ها بر يكديگر پي مي برند.

آنها مشاهده مي كنند اگر قطب هاي همنام دو آهن ربا را به هم نزديك كنند يكديگر را دفع مي كنند و اگر قطب هاي ناهمنام دو آهن ربا را به هم نزديك كنند يكديگر را جذب مي كنند.

در فعاليت پاين صفحه، قدرت آهنربايي آهن رباهاي مختلف با هم مقايسه مي شود.

دانش آموزان بايد به طور گروهي اين فعاليت را انجام دهند .

آنها گيره ي كاغذ را روي صفر خط كش بگذارند وآهن ربا ها را به تدريج به گيره ي كاغذ نزديك كنند

و فاصله اي كه گيره جذب آهن ربا مي شود را يادداشت كنند.

دانش آموزان بايد به اين نتيجه برسند كه آهن ربايي كه از فاصله ي بيشتري گيره را جذب مي كند،

قدرت آهن ربايي آن بيشتر است.

صفحه ۵۵ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

دانش آموزان با انجام فعاليت اين صفحه. يكي از روش هاي ساخت آهن ربا را تجربه مي كنند .

آنها مطابق دستور، يك ميخ يا پيچ را به روش مالشي و مطابق دستور العمل به آهن ربا تبديل مي كنند.

صفحه ۵۶ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

دانش آموزان را راهنمايي كنيد

تا با انجام فعاليت اين صفحه قطب هاي آهن ربا را نام گذاري كنند.

دراين فعاليت ، ابتدا شمال و جنوب جغرافيايي كلاس خود را تعيين كنند و روي يك كاغذ بنويسند.

سپس دو دانه ي كروي شكل يونوليت را به دو سر سوزني كه آهن ربا شده وصل كنند.

دانه هاي يونوليت سوزن را سبك مي كنند در نتيجه هنگامي كه اين سوزن را به آرامي روي آب قرار مي دهند، روي آب شناور مي ماند.

سوزن در راستاي شمال –جنوب قرار مي گيرد حتي وقتي آن را حركت مي دهند ،

پس از آن كه از حركت ايستاد، دوباره در راستاي شمال – جنوب قرار مي گيرد.

توجه كنيد اين آزمايش دور از وسايل آهني انجام شود.

ظرف آب و اين سوزن مانند قطب نما است و مي تواند جهت جغرافيايي را تعيين كند

صفحه ۵۷ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

در فعاليت اين صفحه دانش آموزان به طور گروهي يك آهن رباي الكتريكي مي سازند

و درباره ي ارتباط قدرت آهن ربايي آهن رباي الكتريكي با تعداد دور هاي سيم پيچ، پيش بيني و آن را آزمايش مي كنند.

آن ها بايد به اين نتيجه برسند كه هر چه تعداد دور هاي سيم پيچ و تعداد باتري بيشتر باشد، قدرت آهن ربايي ميخ بيشتر مي شود.

با قطع مدار، ميخ خاصيت آهن ربايي را از دست مي دهد .

جرثقيلي كه در شكل صفحه ي عنواني قرار دارد ،

داراي يك آهن رباي الكتريكي است كه با وصل كردن كليد، خاصيت آهن ربايي پيدا مي كند

و مي تواند آهن قراضه ها را جذب كند و با قطع كردن كليد، اين خاصيت را از دست مي دهد و اجسام آهني از آن جدا مي شوند.

صفحه ۵۸ درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

فعاليت فكر كنيد:

اگر به جاي آهن رباي ثابت از آهن رباي الكتريكي استفاده كنند وسيله هاي آهني سريع تر از بقيه جدا مي شوند.

در فعاليت گفت وگو كنيد دانش آموزان را در يك بحث عمومي شركت دهيد.

نمونه سوال درس ۷ علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگي

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.