مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

0 ۲,۲۳۳

اهداف درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:

با انجام فعالیت های مختلف مانند انجام آزمایش و جمع آوری اطلاعات

با ویژگی های آهن ربا و روش های ساخت آهن ربای معمولی و الکتریکی و کاربرد های آن ها در زندگی آشنا شوند.

 آموزش درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی :

آمادگی از قبل: یک جلسه قبل از این درس از دانش آموزان بخواهید وسایل مورد نیاز (آهنر باهای مختلف از جمله آهن ربای تیغه ای و آهن ربای کوچک قوی، سیم مسی ، باطری کوچک، میخ آهنی، دانه های یونولیت و…) برای انجام فعالیت های این درس را همراه خود به کلاس بیاورند.

شروع درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

در شروع این درس دانش آموزان ابتدا در یک موقعیت نگرشی (زیست محیطی) قرار می گیرند

تا ضمن مرور برخی ویژگی های آهن ربا، با پرسش های جدیدی در خصوص آهن ربا روبرو شوند.

آن ها از طریق پیش بینی و اجرای آزمایش به سایر ویژگی های آهن ربا پی می برند.

صفحه ی 51 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

تصویر عنوانی ،تصویر یک جرثقیل را که اجسام آهنی را جذب کرده، نشان می دهد .

از دانش آموزان بخواهید تصویر را خوب مشاهده کنند و آن ها را در یک گفت گوی عمومی در باره ی تصویر عنوانی شرکت دهید.

از آن ها بخواهید در باره ی تصویر پرسش هایی طرح و پاسخ های خود را ارائه دهند.

صفحه ی 52 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

دانش آموزان در علوم سال اول فعالیت هایی را با آهن ربا انجام داده اند

و از طریق مشاهده می دانند اجسامی که جذب آهن ربا می شوند، فلزی هستند

اما نمی دانند همه ی فلز ها، جذب آهن ربا نمی شوند .

برای پاسخ به پرسش این صفحه که چرا همه ی فلزات جذب آهن ربا نمی شوند؟

از دانش آموزان بخواهید فعالیت این صفحه را به طور گروهی انجام دهند.

و به آنها فرصت دهید تا راجع به سوالات این فعالیت با یکدیگر گفتگو کنند.

اجازه دهید تا دانش آموزان با وسایلی مانند آن هایی که در تصویر کتاب آمده از قبل تهیه کرده و همراه خود آورده اند،

فعالیت را انجام دهند و جدول را کامل کنند و به رابطه بین آهن ربا و فلزات پی ببرند

آن ها باید به این نتیجه برسند که همه ی فلزها مانند سیم مسی و ورق آلومینیوم جذب آهن ربا نمی شوند.

فقط آنها یی که آهنی هستند مانند میخ ،جذب آهن ربا می شوند.

فعالیت پیشنهادی: از دانش آموزان بخواهید قرص آهن را به شکل پودر در آورند

و آهن ربا را در پودر آهن قرار دهند و آنچه که مشاهده می کنند، به کلاس گزارش دهند .

صفحه 53 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

فعالیت جمع آوری اطلاعات را به عنوان تکلیف در خانه جهت توسعه یادگیری به دانش آموزان پیشنهاد کنید

و بخواهید از کار خود گزارشی تهیه کرده و در کلاس ارائه. نمایند.

در این فعالیت ، هر دانش آموز وسیله های فلزی خانه ی خود که جذب آهن ربا می شود را مشخص کند

و جنس آن را به کمک بزرگترها تعیین کرده و به کلاس گزارش دهند .

در فعالیت پایین صفحه دانش آموزان پی می برند در قسمتهایی از آهن ربا به نام قطب ها، خاصیت آهن ربایی بیشتر است و هر آهن ربا دو قطب دارد.

قبل از انجام آزمایش از گروه ها بخواهید ابتدا پیش بینی کنند کدام قسمت آهن ربا خاصیت آهن ربایی بیش تری دارد. و بعد برای پی بردن به درستی پیش بینی گروه، آزمایش کنند.

صفحه ی 54 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

در فعالیت بالای این صفحه دانش آموزان به تاثیر قطب ها بر یکدیگر پی می برند.

آنها مشاهده می کنند اگر قطب های همنام دو آهن ربا را به هم نزدیک کنند یکدیگر را دفع می کنند و اگر قطب های ناهمنام دو آهن ربا را به هم نزدیک کنند یکدیگر را جذب می کنند.

در فعالیت پاین صفحه، قدرت آهنربایی آهن رباهای مختلف با هم مقایسه می شود.

دانش آموزان باید به طور گروهی این فعالیت را انجام دهند .

آنها گیره ی کاغذ را روی صفر خط کش بگذارند وآهن ربا ها را به تدریج به گیره ی کاغذ نزدیک کنند

و فاصله ای که گیره جذب آهن ربا می شود را یادداشت کنند.

دانش آموزان باید به این نتیجه برسند که آهن ربایی که از فاصله ی بیشتری گیره را جذب می کند،

قدرت آهن ربایی آن بیشتر است.

صفحه 55 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

دانش آموزان با انجام فعالیت این صفحه. یکی از روش های ساخت آهن ربا را تجربه می کنند .

آنها مطابق دستور، یک میخ یا پیچ را به روش مالشی و مطابق دستور العمل به آهن ربا تبدیل می کنند.

صفحه 56 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

دانش آموزان را راهنمایی کنید

تا با انجام فعالیت این صفحه قطب های آهن ربا را نام گذاری کنند.

دراین فعالیت ، ابتدا شمال و جنوب جغرافیایی کلاس خود را تعیین کنند و روی یک کاغذ بنویسند.

سپس دو دانه ی کروی شکل یونولیت را به دو سر سوزنی که آهن ربا شده وصل کنند.

دانه های یونولیت سوزن را سبک می کنند در نتیجه هنگامی که این سوزن را به آرامی روی آب قرار می دهند، روی آب شناور می ماند.

سوزن در راستای شمال –جنوب قرار می گیرد حتی وقتی آن را حرکت می دهند ،

پس از آن که از حرکت ایستاد، دوباره در راستای شمال – جنوب قرار می گیرد.

توجه کنید این آزمایش دور از وسایل آهنی انجام شود.

ظرف آب و این سوزن مانند قطب نما است و می تواند جهت جغرافیایی را تعیین کند

صفحه 57 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

در فعالیت این صفحه دانش آموزان به طور گروهی یک آهن ربای الکتریکی می سازند

و درباره ی ارتباط قدرت آهن ربایی آهن ربای الکتریکی با تعداد دور های سیم پیچ، پیش بینی و آن را آزمایش می کنند.

آن ها باید به این نتیجه برسند که هر چه تعداد دور های سیم پیچ و تعداد باتری بیشتر باشد، قدرت آهن ربایی میخ بیشتر می شود.

با قطع مدار، میخ خاصیت آهن ربایی را از دست می دهد .

جرثقیلی که در شکل صفحه ی عنوانی قرار دارد ،

دارای یک آهن ربای الکتریکی است که با وصل کردن کلید، خاصیت آهن ربایی پیدا می کند

و می تواند آهن قراضه ها را جذب کند و با قطع کردن کلید، این خاصیت را از دست می دهد و اجسام آهنی از آن جدا می شوند.

صفحه 58 درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

فعالیت فکر کنید:

اگر به جای آهن ربای ثابت از آهن ربای الکتریکی استفاده کنند وسیله های آهنی سریع تر از بقیه جدا می شوند.

در فعالیت گفت وگو کنید دانش آموزان را در یک بحث عمومی شرکت دهید.

نمونه سوال درس 7 علوم چهارم ابتدایی آهن ربا در زندگی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.