مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۶ هدیه پنجم ابتدایی مال مردم

0

توضیحات درس ۶ هدیه پنجم ابتدایی مال مردم

در تعالیم الهی لقمه حلال مقدّمه عمل صالح شمرده شده است.

به تعبیر دیگر، همان گونه که گیاه از آب بی نیاز نیست، و هر قدر آبی پاکتر باشد، آن گیاه هم پاک و میوه اش شیرین خواهد بودو هر قدر آبی پلیدباشد، آن گیاه هم پلید و میوه آن تلخ خواهد شد،

میوه عمل انسان نیز گویای نوع تغذیه او می باشد.

لقمه حرام، همانند آب آلوده که جسم را بیمار می کند، جان آدمی را آلوده می سازد.

وقتی جان انسان آلوده گشت،نه تنها هیچ عبادت و دعایی از انسان مورد قبول واقع نمی شود؛

بلکه ناخواسته در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.

همچنین گسترش لقمه حرام در جامعه موجب از بین رفتن فضایل می گردد،

و نه تنها فرد را از انسانیت ساقط، و نسل انسانی را فاسد می کند؛

بلکه اجتماع را به مخاطره می اندازد و باعث متلاشی شدن اصول اخلاق اجتماعی شده،

در اثر فروپاشی این اصول ، جامعه دچار هرج و مرج و بی بندوباری می شود.

در این درس سه ماجرا بیان شده تا دانش آموزان با برخی از مصادیق مال حلال و حرام در زندگی روزمرهٔ خود آشنا شوند.

فعالیت های درس نیز به تکمیل مباحث درس کمک می کنند

تا دانش آموزان بفهمند که وظیفه هرمسلمان استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حرام است.

اهداف درس
۱ آشنایی با مفهوم مال حلال و حرام
۲ آشنایی با برخی از مصادیق حلال و حرام در زندگی روزمرهٔ دانش آموزان
۳ تمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام
۴ تلاش برای استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حرام در زندگی
۵ آشنایی با وظیفه هر مسلمان برای استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حرام
۶ آشنایی با برخی از مصادیق اموال عمومی در زندگی
۷ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس

مفاهیم کلیدی
حلال
حرام
اموال عمومی

آموزش درس ۶ هدیه پنجم ابتدایی مال مردم

برای شروع مناسب درس می توانید از قبل تصاویری مربوط به اموال عمومی را تهیه کنید

و در اختیار دانش آموزان قرار دهید و جلوی هر تصویر علامت ؟ بگذارید

و از آنها بخواهید دربارهٔ اینکه چگونه باید از این اموال استفاده کرد سؤال کنید

اجازه دهید در این موارد در گروه های خود گفت وگو کنند و سپس نتیجه آن را به کلاس گزارش دهند.

راهکارهای آنان را در زیر هر تصویر نصب کنید و در کلاس به نمایش بگذارید

در نهایت از آنها بخواهید که یک راهکار برای استفاده درست از اموال عمومی را نوشته و در کلاس نصب کنند

و یا نمایشگاهی از نوشته های آنها ترتیب دهید و در محلی که در دید دیگر دانش آموزان مدرسه باشد قرار دهید.

با توجه به انجام این فعالیت می توانید وارد تدریس شوید.

این فعالیت ها بهتر است قبل از تدریس مثلاً یک هفته قبل یا یکی دو روز مانده به زمان تدریس انجام شود.

یک داستان، اجرای یک نمایش

متن یک داستان، اجرای یک نمایش توسط گروهی از دانش آموزان و یا تصویری از یک دختر یا پسربچه درحال کشیدن خط روی نیمکت خود می توانند برای شروع درس مناسب باشند.

با این فعالیت شما می توانید با سؤال و جواب (بارش فکری) به موضوع درس بپردازید؛

یا می توانید جمله ای را در برگ های بنویسید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید

تا با استفاده از قدرت تخیل خود جمله را تکمیل کنند.

مانند جمله زیر:
وقتی مریم داشت روی نیمکت کلاس خط می کشید به آن نگاه کرد و فکر کرد. ………………

اجازه دهید تا آنها ادامه دهند و از نوشته های آنها استفاده کنید و وارد موضوع درس شوید

باز هم می توانید نوشته های بچه ها را با گیره به طنابی وصل کنید تا در معرض دید دیگران قرار گیرد.

حتماً اجازه دهید تا بچه ها نوشته های خود را بخوانند.

برای شروع مناسب درس می توانید باتوجه به ساختار داستانی درس از ایجاد اشتیاق به شنیدن داستان، استفاده کنید

باتوجه به جالب بودن سه ماجرای درس از گروهی از دانش آموزان بخواهید که آن را درقالب نمایش اجرا کنند

سپس از گروه های دیگر بخواهید احساسات خود را دربارهٔ موضوع داستان وشخصیت های آن بیان کنند.

همچنین اجازه دهید تا دانش آموزان خاطره ها و شنیده های خود را در زمینه های موضوع داستان بیان کنند.

در فعالیت برایم بگو دانش آموزان خود را در موقعیت فرضی قرار می دهند تا مباحث درس را جمع بندی کنند.

در فعالیت کامل کنید دانش آموزان با پر کردن جاهای خالی با مصادیقی از مال حلال و حرام آشنا می شوند.

در فعالیت ببین و بگو دانش آموزان از طریق تصویر خوانی و گفت و گو پیرامون اموال عمومی، با طرز استفاده صحیح آنها آشنا می شوند.

این فعالیت به تعمیق مطالب آموزش داده شده کمک می کند.

در فعالیت تدبر کنیم دانش آموزان با مفهوم کم فروشی به عنوان یکی از مصادیق مال حرام آشنا می شوند.

در اینجا، برحسب تجارب قبلی دانش آموزان به مصادیق دیگری چون خوب درس نخواندن، کاری را کامل انجام ندادن و … نیز می توان اشاره کرد.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.