مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۶ مطالعات سوم ابتدایی تغییر در خانواده

0

انتظارات یادگیری درس ۶ مطالعات سوم ابتدایی تغییر در خانواده

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

مفهوم تغییر در خانواده را دریابند و بتوانند یکی دو مورد تغییرات را بیان کنند.

تبدیل یک خانواده به چند خانواده بزرگ شدن فرزندان و ازدواج و بچه دار شدن آنهارا بفهمند

و بتوانند نسبت های فامیلی نوه، پدربزرگ در پدر، پدر مادر و … را به طور صحیح تشخیص دهند و بیان کنند.

از طریق کاربرگه، شجر ه نامه یا درخت خانوادگی خود را کامل کنند.

یک دعا دربارهٔ اعضای خانواده خود بنویسند.

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگهٔ شمارهٔ ٤

آموزش درس ۶ مطالعات سوم ابتدایی تغییر در خانواده

آماده کنید

به منظور فهم بهتر موضوع بهتر است از هفته قبل دانش آموزان را توجیه کنید

که کاربرگهٔ شمارهٔ ٤ شجره نامهٔ من را با کمک پدر و مادرشان تکمیل کنند.

می توانید یک نمونه را درست کنید  و به آنها نشان دهید.

آنها را راهنمایی کنید که در جای مناسب عکس ها را بچسبانند و اگر عکس هریک را ندارند نام آنها را بنویسند.
از طریق یادداشت از خانواده بخواهید که به بچّه ها در انجام این فعالیت کمک کنند.

در هنگام شروع درس از آنها بخواهید شجره نامهٔ خود را روی میز بگذارند.

آموزش دهید

با استفاده از شجره نامه ای که بچّه ها درست کرده اند، نسبت ها را بپرسید.

برای مثال اینکه آنها برای پدربزرگ و مادربزرگ خود نوه محسوب می شوند.

بچه ها می توانند بارسم دایره های دیگر در کنار دایرهٔ مربوط به خود اسامی خواهر و برادرها را هم اضافه و شجره نامه را تکمیل کنند و نسبت ها را بیان کنند.

با توجه به تصاویر کتاب مراحل تغییر در خانواده  را از طریق پرسش و پاسخ آموزش دهید.

در حین تدریس از بچّه ها بخواهید تغییراتی که در این سال ها در خانوادهٔ آنها به وقوع پیوسته به طور داوطلبانه بیان کنند

برای مثال تولد یک بچّه، ازدواج برادر یا خواهر، نقل مکان کردن یا قبول شدن یکی از اعضای خانواده در دانشگاه در شهرستانی دیگر بپرسید

آیا این تغییرات شما را خوشحال کرد؟ احساس شما چه بود؟

ممکن است برخی بچّه ها تغییرات ناراحت کننده ای مثل از دست دادن یکی از اعضای خانواده یا بیمار شدن وی و … را ذکر کنند.

اجازه دهید بچّه ها تغییرات ناراحت کننده را هم بیان کنند.

سپس آنها را با توجه به موضوع بردباری، مقاومت و برخورد صحیح با مشکلات و ناراحتی ها هدایت کنید و با آنها درباره آنچه موجب ناراحتی اشان شده، همدردی کنید.

به پایان ببرید

با مرور و جمع بندی از مطالب درسی از بچّه ها بخواهید یک دعا دربارهٔ اعضای خانواده شان بنویسند.

توجه کنید، هدف از این فعالیت، ترویج فرهنگ دعا، پناه بردن به خداوند در هنگام مواجهه با مشکلات یا به قصد شکرگزاری از نعمات می باشد.

به عبارت دیگر می خواهیم دانش آموزان آرزوی خود را برای اعضای خانواده در قالب دعا بیان کنند و دعا کردن را یاد بگیرند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.