مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت ها

1

انتظارات یادگیری درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت ها:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:

١ جهات اصلی و فرعی را هم روی نقشه و هم در فضای واقعی نشان دهند.
٢ قطب های شمال و جنوب را روی کره جغرافیایی نشان دهند و مفهوم شمالو جنوب را بیان کنند.
٣ روی نقشه، مکان های خاص را با توجه به جهات اصلی و فرعی نشان دهند.
مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگه های شمارهٔ ۶ و ۷، چند کرهٔ جغرافیایی و قطب نما.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

آموزش درس ۶ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت ها

آماده کنید

با یادآوری درس جهت یابی در پایهٔ سوم ابتدایی و پیدا کردن جهت های اصلی از طریق بازی،ذهن دانش آموزان را آماده کنید.

بهتر است برای تعمیق دانسته های قبلی، دانش آموزان را در یکصبح آفتابی به حیاط مدرسه ببرید، محل طلوع خورشید را نشان دهید

دست راست خود را به طرف محل طلوع بگیرید و بگویید در این حالت دست چپ من به سمت مغرب و روبه روی من شمال و پشت سرم جنوب است.
آن گاه جهت های اصلی را با گچ در حیاط رسم کنید.

آموزش دهید

در صورت امکان نقشهٔ صفحهٔ ۲۴ را  بکشید و چهار جهت اصلی راروی آن مشخص کنید.

سپس از دانش آموزان بخواهید به پرسش ها پاسخ دهند،

باغ میوه در شرق،مسجد در جنوب، حمام در شمال و مدرسه در غرب قرار دارد.

محمدرضا برای رفتن از خانه به مدرسه ابتدا باید به جهت جنوب، بعد به سمت غرب و سپس شمال و دوباره به طرف غرب روستا حرکت کند.

از دانش آموزان بخواهید مسیر را روی نقشه ترسیم کنند

منظور از شمال و جنوب چیست؟

بعضی از دانش آموزان ممکن است تصور کنند که شمال یعنی فضای بالا به سمت آسمان اشاره کنند.

چند کرهٔ جغرافیایی به کلاس ببرید دانش آموزان را به چند گروه تقسیم کنید و در اختیار هر گروه یک کرهٔ جغرافیایی قرار دهید.

سپس قطب های شمال و جنوب را به آنها آموزش دهید.

از هر گروه بخواهید کشور ایران را روی کره پیدا کنند و با انگشت نشان دهند، با انگشت به سمت قطب شمال یا قطب جنوب حرکت کنند.

قطب نما

قطب نمایی را به کلاس ببرید و از دانش آموزان نیز بخواهید اگر قطب نما و یا قبله نما دارند به کلاس بیاورند و به دوستان خود، نشان دهند.

سپس با قطب نما، پیدا کردن جهت شمال و جنوب را آموزش دهید و چند مورد کاربرد قطب نما را در فعالیت های مختلف زندگی بیان کنید.

ممکن است شما در هنگام تدریس جهت یابی، فصل ۸ کتاب علوم را نیز آموزش دهید

ازدانش آموزان بخواهید فعالیت های مربوط به ساختن قطب نما را انجام دهند.

٭ پس از مرور جهت های اصلی، اکنون با توجه به صفحات ۲۶ و ۲۷ کتاب، جهت های فرعی را آموزش دهید.

جهت های اصلی و فرعی را روی تخته کلاس رسم کنید و بگویید که هر جهت فرعی بین دو جهت اصلی قرار گرفته است.

مثلاً جنوب شرقی بین جنوب و شرق.

پاسخ به فعالیت ۱ صفحۀ ۲۷ :قبل از انجام فعالیت بخواهید دانش آموزان جهت های اصلی را بالای نقشه بنویسند.

به پایان ببرید

با مرور مطالب گفته شده، کاربرگهٔ شمارهٔ ۷ را در کلاس انجام دهید.

١ با توجّه به جهت های اصلی و فرعی،جهت هرکدام از تصویرهای زیر را بنویسید.

فعالیت شماره ٢ به کار ببندیم را اجرا کنید.

با استفاده از قطب نمایی که ساخته اید با دانش آموزان به حیاط بروید و روش پیدا کردن جهت های جغرافیایی و قبله را در حیاط مدرسه یا کلاس تمرین کنید.

1 دیدگاه
  1. رحیمی می گوید

    سلام وقت بخیر
    بنده از مطالب سایت تون زیاد استفاده می کنم.
    ممنون بابت اشتراک گذاری رایگان مطالب تون🌷🌷

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.