مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۵ مطالعات سوم ابتدایی خانواده ام را دوست دارم

0

انتظارات یادگیری درس ۵ مطالعات سوم ابتدایی خانواده ام را دوست دارم:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
کارکردهای خانواده را بیان کنند و مثال بزنند.
احساس قدردانی و محبت و همدلی نسبت به اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر داشته باشند.
مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، تعدادی عکس از اعضای خانواده که کارکردهای مختلف را نشان می دهد، تعدادی عکس از آلبوم خانوادگی معلّم

[Stellar_video_player id=”23″]

آموزش درس ۵ مطالعات سوم ابتدایی خانواده ام را دوست دارم

آماده کنید

در درس قبل بچّه ها خانوادهٔ خود را نقاشی کرده اند و با تعداد اعضای خانواده و مفهوم آن آشنا شده اند.
درس را با فعالیت«عکس خوانی»آغاز کنید. بچّه ها را ترغیب کنید که جای  شخصیت های عکس ها حرف بزنند ص ١٤ و ۱۵
هر تصویر چه خبری را نشان می دهد؟ برای مثال:
تصویر محبت پسر می گوید: مادر روزت مبارک، دوستت دارم، مادر: من هم ترا دوست دارم /
اجازه بدهید بچّه ها با خلاقیت و ابتکار خود پس از مشاهده عکس ها، نقش بازی کنند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

آموزش دهید

پس از بحث و گفت وگو دربارهٔ عکس ها، کارکردهای خانواده را روی تخته بنویسید
و از بچّه ها بخواهید در هر مورد مثال یا مثال هایی بزنند و داوطلبانه دربارهٔ خانوادهٔ خود صحبت کنند یا خاطره ای تعریف کنند.
محبت ←
مراقبت از یکدیگر ←
تفریح و سرگرمی ←
یادگیری ←
اگر معلم مایل باشد می تواند عکسی از دوران کودکی خود با اعضای خانواده اش را به بچّه ها نشان بدهد
یا عکسی از خانوادهٔ فعلی خود به ویژه در کنار فرزندان نشان بدهد.
پیشنهاد می شود معلّم نیز از خاطرات خوب خود درباره یکی از کارکردهای خانواده تعریف کند
برای مثال چه کارهایی از پدر یا مادرش یاد گرفته است. یا پدر و مادر در چه سرگرمی هایی با او همراهی می کردند و … .
بیان این خاطرات موجب ایجاد فضای صمیمانه در کلاس می شود.

به پایان ببرید

با جمع بندی انواع کارکردهای خانواده و اهمیت خانواده و نقشی که در آسایش و تربیت بچّه ها دارد
از آنها بپرسید از زحمات پدر و مادر چگونه باید قدردانی کرد و چه کارهایی باید انجام داد؟
به نظر شما چه کارهایی پدر و مادر را ناراحت می کند؟
دانش آموزان در این باره خوب فکر کنند بعداً پاسخ را در کلاس بیان کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.