مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

0 ۲,۷۶۱

اهداف درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی :

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:

با انجام فعالیت های گوناگون مانند گفت گو ، مقایسه کنید ،

  • به کاربرد های انرژی الکتریکی در خانه و تبدیل این انرژی به سایر انرژی ها پی ببرند .
  •  برای درست مصرف کردن این انرژی راه های عملی پیشنهاد کرده و اجرا کنند.
  •  یک مدار ساده ی الکتریکی را بدون دستور العمل ببندند و یک کلید قطع و وصل طراحی و در مدار قرار دهند.
  •  لامپ ها را به طور موازی و متوالی بسته و ویژگی های این دو مدار را با هم مقایسه کنند.
  •  با انجام آزمایش، اجسام رسانا و نا رسانا ی الکتریکی را تشخیص دهند.

 آموزش درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

آمادگی از قبل از یک هفته :
قبل از شروع آموزش از گروه های دانش آموزی بخواهید با کمک شما وسیله های مربوط به فعالیت های این درس را تهیه کنند.

صفحه 25 درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

در این درس به انرژی الکتریکی که یک انرژی مهم و پرمصرف است پرداخته می شود،.

در تصویر عنوانی سیم های برق دیده می شود

که انرژی الکتریکی از راه این سیم ها و کابل ها به خانه ها و مدرسه ها کارخانه ها و…….منتقل می شود .

دانش آموزان را در یک بحث عمومی درباره تصویر عنوانی شرکت دهید

و از آن ها بخواهید پرسش هایی را درباره ی این تصویر طرح کنند.

صفحه 26 درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

با این پرسش که اگر برق نباشد با چه مشکلاتی روبه رو خواهید شد،

دانش آموزان را در یک گفت وگوی کلاسی درباره ی اهمیت انرژی الکتریکی در زندگی روزمره شرکت دهید.

پاسخ ها را بشنوید، از آن ها بخواهید وسیله هایی که در خانه با برق کار می کنند را نام ببرند.

صفحه 27 درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

در این صفحه دانش آموزان فعالیتی را به طور گروهی انجام می دهند.

آنها باید در جدولی که داده شده، نام وسایل برقی خانه خود را بنویسند و مسخص کنند

انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می شود؟

در بعضی وسایل، ممکن است انرژی الکتریکی به دو یا چند شکل دیگر تبدیل شود،

مثلاً در تلویزیون، انرژی الکتریکی به انرژی نورانی، صوتی و گرمایی تبدیل می شود.

از دانش آموزان بپرسید: چه وسایلی را می شناسند که با باتری کار می کند؟ چند نوع باتری می شناسند؟

قبل از آموزش این درس دانش آموزان بخواهید وسایلی که به باتری نیاز دارند مثل اسباب بازی، چراغ قوه و … را به کلاس بیاورند.

از آنها بخواهید محل قرار گرفتن باتری ها را نشان بدهند.

بپرسید چرا بعضی از این وسایل به تعداد بیشتری باتری نیاز دارند؟

آنها را هدایت کنید تا به این نتیجه برسند که باتری ها انرژی دارند

و می توانند در مدار، انرژی الکتریکی تولید کنند و سبب حرکت، تولید نور و … بشوند.

صفحه 28 درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

هدف فعالیت این صفحه ساخت یک مدار ساده است .

دانش آموزان با بستن لامپ و باتری و به وسیله ی سیم های رابط لامپ را روشن می کنند :

قبل از جلسه فهرست وسایل لازم را با گروه ها مرور کنید تا همه گروه ها برای انجام فعالیت آماده باشند.

اجازه دهید دانش آموزان به اندازه کافی حالت های ممکن برای روشن کردن لامپ را تجربه کنند.

بهتر است روکش انتهای بعضی سیمها را جدا کنید و بعضی سیم ها روکش داشته باشند

تا دانش آموزان خود به نحوه استفاده از سیم و نقش آن پی ببرند.

از گروه هایی که توانستند لامپ را روشن کنند بخواهید شکل بسته شدن لامپ و باتری و سیم را در دفتر علوم خود بکشند.

اجازه بدهید گروه ها از تجربه های یکدیگر استفاده کنند تا اشکالات کار را خودشان برطرف کنند. این کار اعتماد به نفس آنان را افزایش می دهد.

به دانش آموزان آموزش دهید که آن ها یک مدار الکتریکی ساخته اند.

اکنون بدون آن که دانش آموزان را راهنمایی کنید اجازه دهید با یک سیم و لامپ و یک باتری لامپ را روشن کنند.

از دانش آموزان بخواهید در مداری که ساخته اند لامپ را خاموش و روشن کنند

و از آن ها بخواهید یک کلید قطع و وصل مانند مدار شکل کتاب بسازند و با آن لامپ را خاموش و روشن کنند .

از گروه ها بخواهید طرح دیگری برای ساخت کلید ارائهدهند .

از آن ها بخواهید شکل مدار با کلیدی که طراحی کرده اند را رسم و آن را اجرا کنند و در معرض تماشای همه کلاس قرار دهند.

صفحه 29 درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

از گروه های دانش آموزی، بخواهید مداری را رسم کنند که با آن بتوان دو لامپ را روشن کرد.

و شکل مدار گروه خود را بکشند و با شکل های کتاب مقایسه کنند.

از گروه های داوطلب بخواهید شکل مدار خود را به کلاس ارائه کنند

دانش آموزان باید دو مدار که لامپ ها در یکی به صورت متوالی و در دیگری موازی هستند را ببندند و پیش بینی گروه شان را آزمایش کنند.

آن ها باید به این نتیجه برسند که در مدار با لامپ های متوالی، اگر یک لامپ رابردارند ،

همه ی لامپ ها خاموش می شوند. در مدار لامپ های موازی اگر یک لامپ را بردارند، سایر لامپ ها روشن می مانند.

صفحه 30 درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

دانش آموزان با انجام آزمایش و بستن مدار ساده، اجسام رسانا و نارسانا را شناسایی و به دو گروه طبقه بندی می کنند.

از آنها بخواهید مداری مطابق شکل کتاب ببندند و قبل از آنکه موادی را بین دو سر سیم قراردهند،

پیش بینی کنند که با قراردادن کدامیک از مواد در مدار، لامپ روشن نمی شود و پیشبینی خود را در دفتر علوم یادداشت کنند.مثلاً :

1 .پیش بینی می کنم اگر پاک کن یا سکه یا مداد را در مدار بگذاریم، لامپ روشن می شود.

2 .پیش بینی میکنم اگر گیره کاغذ یا قاشق فلزی را در مدار بگذاریم، لامپ روشن نمی شود.

پس از آزمایش، نتیجه درست را در جدولی مثل جدول کتاب این صفحه ی کتاب وارد کنند.

سپس از گروه ها بخواهید پیش بینی های خود را بخوانند و جدول را به کلاس ارائه دهند و بگویند کدام پیشبینی ایشان درست بوده است؟

سپس مفهوم مواد رسانا و نارسانا را آموزش دهید.

فعالیت پیشنهادی 

از دانش آموزان بخواهید در خارج از کلاس آزمایش صفحه 30 را با مواد دیگر تکرار کنند

و اجسام رسانا و نارسانا را در محیط زندگی خود شناسایی کرده و جدول صفحه 30 را کامل کنند.

سپس جدول تکمیل شده را به کلاس ارائه یا به دیوار کلاس نصب کنند.

صفحه 32و31 درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

برای انجام فعالیت این صفحه اجازه بدهید بچه ها در گروه خود راه هایی برای صرفه جویی در مصرف برق و سوخت ها ارائه دهند و همه در یک گفت وگوی کلاسی شرکت کنند.

از آنها بخواهید وقتی فیش برق را دریافت کردند، صرفه جویی را شروع کنند و مبلغ و مقدار مصرف را با فیش دوره بعدی مقایسه کنند .

آن ها از کار خود یک گزارش کامل تهیه کرده و به کلاس ارائه دهند.

در این گزارش آن ها باید رونوشت فیش ها را نیز ارائه کنند.

این فعالیت، زمان طولانی لازم دارد.

از دانش آموزان بپرسید اگر همه خانواده های محله شما این صرفه جویی را انجام دهند، چه مقدار در هزینه و مصرف برق صرفه جویی میشود؟

این پرسش را به همه شهرها و کشور تعمیم دهید تا دانش آموزان به اهمیت مصرف درست انرژی، پی ببرند.

نمونه سوال درس 4 علوم چهارم ابتدایی انرژی الکتریکی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.