مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۴ علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد

0

هدف های پیامد محور درس ۴ علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد

در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
١ جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را تخمین و با مقیاس خود ساخته اندازه گیری و گزارش کنند.
٢ جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را با مقیاس خود ساخته و مقیاس استاندارد اندازه گیری و گزارش کنند.
٣ جرم و حجم نمونه هایی از اجسام جامد و مایع محیط اطراف خود را بامقیاس خودساخته و استاندارد اندازه گیری و با ارائه جدول مقایسه ای اهمیت مقیاس استاندارد جرم و حجم را گزارش کنند.

[Stellar_video_player id=”15″]

دانستنی ها درس ۴ علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد

جرم:

جرم یک جسم مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم است.
جرم را معمولاً با واحد کیلوگرم بیان می کنند.
برای مقدار کم مواد از واحدهای گرم و کیلو گرم و برای مقدار زیاد ماده از واحد استفاده می شود.
در زندگی روزمره معمولاً از واحد گرم و کیلوگرم برای بیان مقدار ماده ای که می خریم و یا می فروشیم استفاده می کنیم.
معمولاً در زندگی روزمره به جای کلمه جرم از کلمه وزن استفاده می شود
مثلاً می گوییم وزن من ۷۰ کیلوگرم است در حالی که درست است بگوییم جرم من ۷۰ کیلوگرم است.
وزن نوعی نیرو است و در واقع نیروی جاذبه ای است که زمین به جسم وارد می کند.
البته وزن و جرم با هم در ارتباط اند، هر چه جرم جسمی بیشتر باشد نیروی وزن آن هم بیشتر است.
وزن ما به محلی که در آن قرار گرفته ایم بستگی دارد،
زیرا میزان نیروی جاذبه زمین در مناطق مختلف متفاوت است.
برای نمونه اگر یک فضانورد به فضاهای دوردست سفر کند ممکن است به جایی برسد
که دیگر تقریباً بر او هیچ جاذبه ای وارد نشود،
یعنی در حالت بی وزنی قرار بگیرد اما روشن است که فضانورد همچنان جرم دارد.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

حجم:

مقدار جایی است که جسم اشغال می کند برای مواد جامد اگر جسم شکل هندسی منظم داشته باشد
با اندازه گیری طول، عرض و ارتفاع و ضرب آنها در یکدیگر حجم محاسبه می شود.
حجم مایعات با ریختن آنها در ظروف مدرج مانند استوانه مدرج اندازه گیری می شود.
حجم گاز تابع ظرف است که در آن وارد می شود
اگر جسم جامدی مانند سنگ، شکل هندسی منظمی نداشته باشد
با وارد کردن آن در آب با حجم معین، از روی تفاوت حجم آب، قبل و بعد از افزودن سنگ محاسبه می شود.
لیتر و میلی لیتر واحدهای متداول حجم می باشند.

فعالیت های یادگیری درس ۴ علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد

قبل از آموزش درس ۴ علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد:

۱ نقشه زمینه محور درس خود را طراحی کنید.
۲ آزمایش های درس را شخصاً انجام دهید تا از حصول نتیجه آنها اطمینان پیدا کنید.

شروع آموزش درس ۴ علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد:

الف آموزش حجم

۱ یک پارچ آب به هر گروه بدهید و از آنها بخواهید میزان آب پارچ را با لیوان های شخصی خود اندازه گیری کنند و علت تفاوت را بیان نمایند.
۲ با آوردن نمونه ای از مایعات موجود در بازار دانش آموزان را با مفهوم لیتر آشنا کنید.
۳ ظروفی با حجم های متفاوت آب به گروه ها بدهید از آنها بخواهید حجم آب را تخمین بزنند آنگاه با بطری یک لیتری حجم آب را سنجش و با تخمین خود مقایسه کنند.

ب آموزش جرم

۱ بهتر است با مراجعه به یک میوه فروشی و سوپرمارکت آموزش را در محیط واقعی ارائه کنید.
۲ از گروه ها بخواهید خودشان ترازو بسازند و مقدار جرم مواد مختلف را با هم مقایسه کنند.
۳ اجازه دهید رابطه کیلوگرم و گرم را با ترازو خود گروه ها به دست آورند.
۴ ایستگاه فکر مربوط به مقایسه جرم دوباره با حجم یکسان را پس از انجام آزمایش در کلاس به بحث وگفت و گو بگذارید.

بعد از آموزش درس ۴ علوم سوم ابتدایی اندازه گیری مواد:

١ از دانش آموزان بخواهید از بزرگ ترها بپرسند در گذشته چگونه مواد را برحسب جرم یا حجم آنها مبادله می کردند.
٢ از دانش آموزان بخواهید در یک اقدام گروهی تصاویری از نمونه های مختلف ترازو و ظروف مدرج را جمع آوری و نمایشگاه عکس از آنها برپا کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.