مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۳ مطالعات چهارم ابتدایی خرید و فروش در محله

0

انتظارات یادگیری درس ۳ مطالعات چهارم ابتدایی خرید و فروش در محله:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ مشاغلی را که در محلهٔ آنها وجود دارد یا در طی روز با آنها سر وکار دارند، فهرست کنند.
۲ امکانات موجود در محله خودشان را شناسایی و نحوه استفاده و نگهداری مطلوب از آنهارا بیان کنند.
۳ درباره امکانات عمومی مورد نیاز محلّه پیشنهاد بدهند.
۴ نکاتی مربوط به خرید عاقلانه را، فهرست کنند.
۵ به کمک بزرگ ترها جدول بودجه ای برای یک ماه خود طراحی کنند.
۶ برای خرید یک کالای مورد علاقه یا مورد نیاز خود برنام هریزی و جدول امتیازات ترسیم کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کاربرگهٔ پیشنهادی، تعدادی وسایل خریداری شده از محله

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

آموزش درس ۳ مطالعات چهارم ابتدایی خرید و فروش در محله

آماده کنید

در صورت امکان، روزی که می خواهید این درس را آموزش دهید با ساک خرید، وارد کلاس شوید

به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ساک شما پارچه ای باشد

مایحتاج روزانه مانند لبنیات، میوه، روزنامه، یک بستهٔ ماکارونی، مقداری نان، لباسی که به خشکشویی داده اید،

از دانش آموزان بپرسید هریک از مواد و وسایل از این چه مغازه ای خریداری شده است؟
چه مشاغلی برای تأمین این نیازها فعالیت می کنند؟

آیا همهٔ این کالاها در محله تولید می شود؟

برای مثال لبنیات و روزنامه در کارخانه و چاپخانه تولید و سپس به محله آورده می شود.

دانش آموزان در سال گذشته با مشاغل تولیدی و خدماتی آشنا شده اند.

معمولاً بیشتر مشاغلی کهدر محله های شهری وجود دارد، از نوع خدماتی است.

مغازه ها، رستوران ها، آرایشگاه، خشکشویی و … از انواع مشاغل خدماتی اند.

 

تصاویر صفحهٔ ۸ را با دانش آموزان مرور کنید.

دکهٔ روزنامه فروشی، نانوایی، فروشگاه لباس، خواروبارفروشی، بانک، خشکشویی. از آنها بپرسید:
آیا در محلهٔ شما این مغازه ها وجود دارد؟

اگر موارد بیشتری هم به نظرشان می رسد، اضافه کنند مثل میوه فروشی، فروشگاه لوازم خانگی،عطّاری، رستوران، فروشگاه لوازم رایانه، دفتر کرایهٔ اتومبیل و ….

سپس از دانش آموزان بخواهید علاوه بر مغازه ها، امکانات عمومی را که در محله شان وجود دارد؛ فهرست کنند؛

مثل: ایستگاه اتوبوس، خود پرداز بانک، تلفن عمومی. از طریق پرسش و پاسخ دربارهٔ فواید و ضرورت هر یک گفتگو کنید مثلاً تلفن عمومی یا ایستگاه اتوبوس.

از دانش آموزان بپرسید چه نکاتی را باید در خرید رعایت کرد؟

آیا تا به حال برای خرید به فروشگا ه های نزدیک خانهٔ خود رفته اید؟
به چه نکاتی توجه کرده اید؟

سپس روی این موارد در امر خرید تأکید کنید:

اگر وسایل مورد نیاز را به صورت لیست داشته باشند، بهتر می توانند خرید کنند.
قیمت کالاها را بپرسند و با پول خود بسنجند.

پس از خرید از فروشنده تشکر و خداحافظی کنند.
به دانش آموزان تأکید کنید همیشه به اندازهٔ نیاز خود خرید کنند.

از دانش آموزان بپرسید آیا برای خرید جنس مورد نیازشان تا به حال پس انداز کرده اند؟
آیا برای خرید یک کالا برنامه ریزی کرده اند؟
سپس داستان کتاب را با صدای بلند برای دانش آموزان بخوانید.
از بچّه ها بخواهید نظرشان رادربارهٔ تصمیم سهراب بگویند
از آنها بپرسید تا به حال در شرایط مشابه سهراب قرار گرفته اند؟

به پایان ببرید

با توجه به اهمیت این درس، ممکن است مطالب آن در دو جلسه ارائه شود
سوالات درس ۳ مطالعات چهارم ابتدایی خرید و فروش در محله

سوال ۱- امکانات عمومی یعنی چه ؟
جواب ۱-درهرمحله امکاناتی برای استفاده ورفع نیازهای همه ی مردم ساخته شده است که امکانات عمومی نامیده می شود مثل ایستگاه اتوبوس،پارک ها،تلفن عمومی،عابرکارت ها و…

سوال ۲-چگونه می توانیم ازامکانات عمومی به طورمناسب استفاده ونگه داری کنیم؟
جواب ۲-درموقع نیازازآن هااستفاده کنیم،آن ها را خراب نکنیم،ازآن ها برای شوخی استاده نکنیم و…

سوال ۳-چگونه می توانیم درست وعاقلانه خریدکنیم؟
جواب ۳-ابتداخوب فکرکنیم وسپس برنامه ریزی نماییم وبودجه ی خود،یعنی درآمدوهزینه وپس اندازخودرادرنظرگرفته وبعداز جمع آوری اطلاعات کامل وکافی درمورد انواع ومزایاومعایب جنس موردنظرمان، متناسب باتوان مالی ونیازمان خریدکنیم.

سوال ۴-درآمدیعنی چه؟
جواب ۴-درآمدیعنی پولی که از راه کارکردن به دست می آید.

سوال ۵-هزینه یعنی چه؟
جواب ۵-هزینه یعنی پولی که خرج می کنیم.

سوال ۶-پس اندازیعنی چه؟
جواب ۶-پس اندازیعنی پولی که ذخیره می کنیم

سوال ۷)جدول بودجه چیست؟
جواب ۷)به جدولی که درآن درآمد وهزینه وپس اندازنشان داده شده باشدجدول بودجه می گویند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.