مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

1 ۷,۱۹۴

اهداف و پیامدهای درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند با انجام فعالیت های مختلف مانند گفت وگو، آزمایش و فکر کنید

  • پی ببرندکه برای انجام دادن همه ی کارها ، به انرژی نیاز است .
  •  با شکل های مختلف انرژی و تبدیل آن ها به یک دیگر آشنا شوند وتبدیل آنها به یک دیگر را در وسایل مختلف توضیح دهند.
  •  منابع انرژی را شناسایی کرده و برای حفظ این منابع راه هایی را پیشنهاد دهند و آن را به کار ببرند.

از دانش آموزان انتظار میرود پس از پایان این درس بتوانند:

در زندگی روزمره، شکل های مختلف انرژی و تبدیل آن ها به یک دیگر در برخی وسایل را شناسایی و در حفظ منابع انرژی احساس مسئولیت کنند.

نکات درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

انرژی : کلمه انرژی را برای اولین بار در سال 1807 میلادی توماس یانگ دانشمند انگلیسی به کار برد.

او کلمه انرژی را از عبارتی یونانی به مفهوم «چیزی که در آن توانایی انجام کار وجود دارد» گرفت.

یعنی انرژی چیزی است که موجب انجام کارها می شود. انرژی با کار و حرکت همراه است.

برای انجام کار بیشتر به انرژی بیشتری نیاز داریم.

همچنین برای تغییر مواد مانند سوختن چوب، شکستن چوب، ذوب فلزات وانجام هر نوع کاری به انرژی نیاز است.

شکل های انرژی: انرژی به چند شکل وجود دارد:

انرژی گرمایی، انرژی نورانی، انرژی الکتریکی، انرژی صوتی،
انرژی شیمیایی، انرژی ذخیره ای (پتانسیل) و انرژی حرکتی (جنبشی).

منابع انرژی:منبع تمام انرژی ها خورشید است.

به طور مثال انرژی حرکتی یک دوچرخه سوار بر اثر خوردن مواد غذایی حاصل می شود.

این مواد غذایی از گیاهان به دست می آیند که با استفاده از نور خورشید این مواد را ساخته اند (مثل برنج، نان) و یا از بدن جانوران به دست می آید که گیاهان را می خورند.

منبع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر:

منابع انرژی تجدیدناپذیر، منابعی هستند که پس از مصرف انرژی حاصل از آنها، جبران و یا دوباره تولید نمی شوند و تمام می شوند مانند سوخت ها

منابع انرژی تجدیدپذیر، منابعی هستند که پس از مصرف انرژی حاصل از آنها، دوباره تولید می شوند و تمام شدنی نیستند مثل انرژی خورشید، آب جاری،باد، امواج دریا و جذر و مد.

امروزه از انرژی حاصل از این منابع برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند.

این انرژی ها پاک هستند و در محیط زیست آلودگی ایجاد نمی کنند.

نیرو و انرژی : ممکن است دانش آموزان نیرو و انرژی را اشتباه به کار ببرند.

برای وارد کردن نیرو به اجسام، به انرژی نیاز است.

به طور مثال دوچرخه سوار با پای خود به پدال دوچرخه نیرو وارد می کند.

او برای وارد کردن نیرو به انرژی نیاز دارد.

از طرفی دیگر نیرو جهت دارد ولی انرژی جهت ندارد.

با ضربه زدن به توپ به آننیرو وارد می کنیم،

ضربه را در جهت های مختلف می توان وارد کرد

ولی توپی که حرکت می کند در تمام جهت ها انرژی حرکتی دارد.

 آموزش درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

از گروه ها بخواهید وسایل مربوط به فعالیت ها و آزمایش ها را با مشارکت یک دیگر قبل از جلسه درس تهیه کنند.

شروع

هر درس اغلب با یک پرسش شروع می شود.

فرصت فکر کردن و پاسخ دادن را به دانش آموزان بدهید.

دانش آموزان ممکن است با مشورت با یک دیگر به پرسش ها پاسخ دهند یا با انجام دادن فعالیت و آزمایش به پاسخ پرسش ها برسند.

صفحه 15 درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

هدف تصویر عنوانی، ایجاد انگیزه و آمادگی در دانش آموز برای درک موضوع نیاز به انرژی در زندگی روزمره است.

بعد از مشاهده تصویر، پرسش هایی مانند پرسش های زیر را مطرح کنید و دانش آموزان رادر یک گفت وگوی کلاسی شرکت دهید.

چه وسیله هایی را در تصویر می بینید؟
آیا این وسیله ها بدون انرژی کار می کنند؟
برای استفاده از کدامیک از این وسایل ، به برق نیاز داریم؟
چرا به غذاخوردن نیاز داریم؟ آیا بدون غذا خوردن می توان زندگی کرد؟

صفحه 16 درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

برای آموزش این صفحه می توانید دانش آموزان را به حیاط مدرسه ببرید و یک مسابقه دو یا طناب بازی برای آنها ترتیب دهید.

خط پایان مسابقه یا زمان پایان آن را مشخص کنید.

بازی را تا چند دقیقه بعد از اینکه بعضی از دانش آموزان به علت خسته شدن یا نفس نفس زدن از بازی کنار رفتند، ادامه دهید.

با این روش که از دانش آموزان بخواهید تصویر کتاب را خوب مشاهده کنند

سپس از دانش آموزان بپرسید و یا چرا در تصویر مسابقه دو یا برخی بچه ها به مرور عقب می مانند؟

چرا بعضی از شما زودتر از دیگران از بازی دست کشیدید؟

پاسخ های دانش آموزان را بشنوید.

بدیهی است انتظار نداریم دانش آموزان به انرژی اشاره کنند.

اما جملاتی مثل خسته شدیم؛ توان نداریم و …، احساس آنها را به خوبی بیان میکند.

اشاره آنها ضرورت غذا خوردن و استراحت کردن، برای کسب انرژی یا توان لازم برای ادامه مسابقه ما را به هدف می رساند.

خوردن غذا و انرژی گرفتن از آن برای دانش آموزان قابل درک است.

در فعالیت “گفت و گو”اجازه بدهید

دانش آموزان ،پرسش ها را در گروه خود به بحث بگذارند و پاسخ های گروه خود را در کلاس مطرح کنند.

تصویرهای پایین صفحه انجام کار های مختلف را نشان می دهد،

هدف آنها ، نشان دادن نیاز ما به انرژی برای انجام دادن همه کارهایی است که در زندگی روزانه انجام می دهیم .

صفحه ی 17 درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

تصویر بالای این صفحه وسیله های مختلفی را نشان می دهد که برای کار کردن به انرژی نیاز دارند .

در پایین این صفحه ، شکل های انرژی مانند انرژی حرکتی، انرژی گرمایی ،انرژی نورانی و انرژی صوتی ،که در این درس به آن پرداخته می شود

،معرفی می شوند و بچه ها پی می برند که انرژی ها مثل هم نیستند.

صفحه ی 18 درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه نتیجه می گیرند،

اجسامی که حرکت دارند دارای انرژی حرکتی هستند و می توانند کار انجام دهند.

آن ها به طور گروهی یک فرفره ی کاغذی درست می کنند با فوت کردن به آن گیره ی کاغذ را بالا می برند.

ساخت فرفره

دانش آموزان بعد از درست کردن فرفره باید آن را با یک پونز به نی چوبی وصل کنند

و تکه نخی که به یک انتها ی آن گیره متصل است را به این نی چوبی، ببندند.

نی چوبی را درون نی پلاستیکی قرار بدهند.

طول نی پلاستیکی باید تقربیا یک سوم طول نی چوبی باشد

یک دانش آموز باید با دست نی پلاستیکی را نگه دارد و به فرفره فوت کند.

در این فعالیت دانش آموزان پی می برند که فرفره چرخان انرژی حرکتی دارد

و می تواند کار انجام دهد و گیره را بالا ببرد و منبع انرژی فرفره چرخان، باد است.

انرژی حرکتی فرفره از انرژی باد به دست می آید.

دانش آموزان می توانند با استفاده از بادبزن، سشوار و یا دویدن فرفره را بچرخانند.

فعالیت فکر کنید

درکدام موارد از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده میشود؟

از انرژی باد برای به حرکت در آوردن قایق با بادبان و به هوا فرستادن کایت و بادبادک استفاده می شود.

صفحه 19 درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

دانش آموزان با انجام دادن فعالیت پایین صفحه پی می برند آب جاری انرژی دارد و می تواند کار انجام دهد.

در انجام فعالیت این صفحه نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

* دانش آموزان فعالیت را به طور گروهی انجام دهند.

*چرخ سبک از جنس اسفنج را برای هر گروه خودتان از قبل تهیه کنید و در اختیار گروه ها قرار دهید.

زیراساخت آن برای دانش آموزان مشکل است.

*حداقل از قاشق یک بار مصرف برای پره ها ی چرخ آبی استفاده کنید.

*در این فعالیت از هدر رفتن آب جلوگیری کنید

*از دانش آموزان بخواهید پیش بینی کنند، چگونه چرخ آبی می تواند بار بیشتری را بالا ببرد.

پیش بینی آن ها می تواند موارد زیر باشد:

زیاد کردن تعداد پره ها، ریختن آب از ارتفاع بالاتر، ساختن فرفره ی بزرگ تر دانش آموزان باید با انجام آزمایش به درست یا نادرست بودن پیش بینی هایشان پی ببرند

صفحه ی 21 درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

* در این صفحه دانش آموزان یک مارپیچ کاغذی مطابق دستور کار می سازند.

اگر مارپیچ را بالای یک منبع گرمایی مثلاً شوفاژ یا شمع روشن قرار دهند، مارپیچ به سمت بالا حرکت میکند.

این موضوع تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی را نشان می دهد.

در این فعالیت مارپیچ را بالای یک منبع گرم مانند شوفاژ داغ و یا شعله ی شمع قرار داد تا حرکت کند.

انرژی گرمایی سبب حرکت مارپیچ می شود و انرژی گرمایی به انرژی حرکتی تبدیل می شود .

فکر کنید: در خودرو ها انرژی گرمایی که بر اثر سوختن بنزین تولید می شود به انرژی حرکتی تبدیلمی شود.

در فعالیت “گفت و گو” دانش آموز باید منبع انرژی گرمایی خانه ی خود را در کلاس بیان کند.

انرژی گرمایی در اغلب خانه ها از سوخت ها تامین می شود.

انرژ ی گرمایی به جز گرم کردن و پخت و پز کاربرد های دیگری هم دارد.

از آن در صنعت هایی مانند ذوب فلزات ، شیشه گری، جوش کاری و ریخته گری استفاده می شود.

صفحه ی 22درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

در فعالیت بالای این صفحه انرژی حرکتی دست ها به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

در فعالیت “فکر کنید” با تکان دادن ماسه ها انرژی حرکتی تبدیل به انرژی گرمایی می شود.

در صورت امکان دانش آموزان این فعالیت را عملا انجام دهند.

تا کنون دانش آموزان پی بردند باد و آب جاری و سوخت ها انرژی دارند و می توانند اجسام را به حرکت در آورند.

باد و آب جاری و سوخت ها و خورشید منبع انرژی هستند.

صفحه ی 23 درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه پی می برند، صدا انرژی دارد.

زیرا سبب حرکت دانه های برنج می شود.

آن ها می توانند مقداری برنج را روی کاغذ بریزند و کاغذ را روی رادیو قرار دهند.

با روشن کردن رادیو، دانه های برنج به حرکت در می آیند.

در فعالیت “فکر کنید”انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود و شیشه را می لرزاند.

فعالیت پایین صفحه یک بازی است.

انجام این بازی، خوب گوش کردن، تمرکز و همکاری گروهی را در دانش آموزان تقویت میکند.

بچه ها این بازی را باید به صورت گروهی انجام دهند

هر دانش آموز نام وسیله هایی که در خانه از آن استفاده می کنند و شکل انرژی که به ما می دهد راروی یک کارت می نویسد .

گروهی برنده بازی است که تعداد وسیله های بیش تری در فهرست اعضای آن باشد و وسیله هایی که نام می برند تکراری نباشد.

مطالب مربوط به انرژی در سال ها ی قبل

سال اول
 در محیط اطرافمان بعضی از اجسام را در حال حرکت و بعضی را ساکن می بینیم.
 بعضی مکان ها گرم و بعضی مکان ها سرد هستند.
 بعضی از اجسام گرم و بعضی از اجسام سرد هستند.
 در بعضی شغل ها از گرما استفاده می شود.
سال دوم
………………………………………………………………………………………
سال سوم
 اجسام جامد بر اثر گرم شدن به مایع تبدیل می شوند.
 اجسام مایع بر اثر گرم شدن به گاز تبدیل می شوند

نمونه سوالات درس سوم علوم چهارم ابتدایی انرژی نیاز هر روز ما

1 دیدگاه
  1. یاسمن می گوید

    خوب بود بدنبود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.