مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان

0

انتظارات یادگیری درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
مقرّرات عبور و مرور و نکات ایمنی مربوط به رفت و آمد در کوچه و خیابان را شناسایی و بیان کنند.
معنی و مفهوم برخی تابلوهای راهنمایی را بیان کنند و تابلوها را بشناسند.

مقرّرات عبور و مرور و نکات ایمنی را در محیط و شرایط واقعی به کار ببندند.
در مواقع لازم از پلیس کمک بگیرند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی، اسلایدهایی از نکات ایمنی و مقررات آمد و شد
در کوچه و خیابان، پوستر یا شکل تابلوهای راهنمایی که روی مقوا ترسیم یا چسبانده شده است،

کتاب های آموزش مربوط به رفت و آمد و همیاران پلیس که متناسب با سطح مخاطبان نوشته شده است.

[Stellar_video_player id=”30″]

آموزش درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان

آماده کنید درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان

توجه کنید که این درس دو بخش نظری و عملی دارد. به عبارت دیگر دانش آموزان باید هم مقررات، تابلوها و نکات ایمنی را بشناسند

و هم بتوانند در عمل این موارد برای مثال عبور صحیح از خیابان را انجام دهند.

پس از پرسش از دانش آموزان دربارهٔ اینکه چگونه و با چه وسیله ای به مدرسه می آیند،

یک راه شروع این درس ارجاع دانش آموزان به نقاشی کتاب که در دو صفحه ٧٢ و ٧٣ گسترده شده، می باشد.

البته درس را می توان با فعالیّت های دیگر آغاز نمود برای مثال قبلاً از بچّه ها بخواهید

هر سؤالی از پلیس دربارهٔ رفت و آمد در کوچه و خیابان دارند روی یک کاغذ یادداشت کنند

و شما پلیس راهنمایی و رانندگی را به کلاس دعوت کنید تا معلم به پرسش های آنها پاسخ دهد و هم نکات ایمنی را برایشان توضیح دهد.

اگر در محل زندگی شما شهرک های راهنمایی و رانندگی مخصوص آموزش کودکان وجود دارد با هماهنگی مدرسه بچه ها را به آنجا ببرید.

فیلم های انیمیشن یا عروسکی و … متناسب با سطح مخاطبان که دربارهٔ عبور و مرور تهیه شده بگیرید و در کلاس نمایش دهید.

فرصت بدهید دانش آموزان نقاشی های صفحات ٧٢ و ٧٣ را به دقت مشاهده و درباره آنها گفت و گو کنید.

آموزش دهید درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان

از دانش آموزان بخواهید جدول همفکری کنید و بنویسید صفحه ٧٠ را کامل کنند.

سپس پاسخ ها را در کلاس بیان کنند و شما موارد را تصحیح کنید.

موارد جای خالی شامل ٣ روی ریل ها قطار بازی نکنیم و راه نرویم ٩ سر به هوا راه نرویم ٤ پشت ماشین ها یا وسایل در حال حرکت کته

مهم این جاست که دانش آموزان بتوانند پیامدهای عدم رعایت مقررات و نکات ایمنی را درک کنند.

٭ توجه کنید در آموزش این دو صفحه چند نکتهٔ مورد تأکید وجود دارد:
٭ دانش آموزان را آگاه کنید که هرگز همراه افراد غریبه نروند و مراقب باشند.

٭ برای آنکه به آنها تفهیم کنید همیشه از در سمت راست پیاده شوند و
٭ آموزش را در این بخش با شرایط بومی و محلی منطبق و بیشتر بر مواردی که در شرایط محلی وجود دارند تأکید کنید.

٭ به طور عملی دانش آموزان را آموزش دهید که اگر قرار باشد در شب از کوچه و خیابان عبور کنند

به پایان ببرید درس ۲۳ مطالعات سوم ابتدایی ایمنی کوچه و خیابان

با مرور و خلاصه کردن نکات مربوط به مقررات عبور و مرور و نکات ایمنی و تابلوهای راهنمایی و جمع بندی درس، نهاد پلیس و لزوم همکاری با او را برای رعایت قوانین و مقرّرات توضیح دهید.

همچنین علاوه بر پلیس راهنمایی، پلیس انتظامی را به دانش آموزان معرفی و به آنها آموزش دهید

که اگر با مشکلی روبرو شدند، با گرفتن شماره ١١٠ می توانند با پلیس تماس بگیرند.

به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید دربارهٔ همیار پلیس تحقیق کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.