مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

0

انتظارات یادگیری درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
کار ادارهٔ پست را توضیح دهند.
نامه ای را به صورت صحیح و کامل پست کنند
با کمک اعضای خانواده کدپستی خانه را روی یک قبض برق یا تلفن ملاحظه کرده و یادداشت کنند.

مواد و وسایل موردنیاز:

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

تصاویری از ادارهٔ پست  و کار کارکنان، هماهنگی و بردن دانش آموزان به بازدید علمی از یک دفتر پست در محل زندگی دانش آموزان، پاکت نامه به تعداد دانش آموزان

آموزش درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

آماده کنید درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

بهتر است از قبل با هماهنگی مدرسه و دفتر پست در نزدیک ترین محل به مدرسه، دانش آموزان را برای بازدید علمی ولو کوتاه به پست ببرید.

این بازدید می تواند بسیار اثربخش باشد، در آنجا کار ارسال نامه، کتاب، مجله و کالاها وبسته بندی های مختلف… را به دانش آموزان نشان دهید

و توجه آنها را به انبوه نامه ها و جداسازی آنها، وزن کردن پاکت یا بسته با ترازو و محاسبهٔ نرخ تمبر و توضیحات کارکنان ذی ربط جلب کنید.

آموزش دهید درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

درصورتی که موفق به بازدید علمی شدید از طریق بازدید و در غیر این صورت از طریق تصاویر خدمات پست و چگونگی آن را توضیح دهید.

به دانش آموزان بگویید که امروزه از طریق اینترنت و رایانه می توان با سرعت برای دیگران نامه نوشت.

به این نوع نامه پست الکترونیک یا ایمیل می گویند.

از دانش آموزان بخواهید اگر در خانه شان پدر و مادر یا سایر اعضای خانواده از رایانه به منظور ارسال ایمیل استفاده می کنند، طرز کار با ایمیل را به آنها نشان بدهند.

در مرحلهٔ بعد پاکت های نامه را بین دانش آموزان توزیع کنید. به هر دانش آموز یک پاکت بدهید.

توجه کنید نوشتن صحیح نشانی فرستنده و گیرنده در کلاس تمرین می شود

اما اضافه کردن کد پستی و همچنین مراجعه به دفتر پست باید در منزل و با همکاری اعضای خانواده انجام شود.

روی پاکت هایی که تهیه کرده اید بهتر است به طور چاپی محل نشانی فرستنده و گیرنده مشخص شده باشد

اما اگر پاکت ها کاملاً سفید هم باشند

باید توضیح دهید که نشانی فرستندهرا در گوشه سمت چپ بالای پاکت و نشانی گیرنده در گوشه سمت چپ پایین نوشته می شود.

از دانش آموزان بخواهید در منزل نامه یا کارت مورد نظر را بنویسند

و داخل پاکت بگذارند سپس باتوجه به فعالیّت پرس و جو کنید،

کد پستی خانه را از روی قبض برق یا تلفن مشاهده و آن را بنویسند

و با کمک پدر یا مادر به دفتر پست مراجعه و نامهٔ خود را پست کنند.

دو یا سه هفته به دانش آموزان مهلت بدهید و از آنها بخواهید نامه هایی را که دریافت کرده اند

به کلاس بیاورند و مطمئن شوید که همهٔ دانش آموزان فعالیّت را انجام داده اند.

به پایان ببرید درس ۲۲ مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی پُست

با مرور و جمع بندی خدمات پست و چگونگی نوشتن صحیح آدرس بر روی پاکت از دانش آموزان بخواهید یک دفترچهٔ تلفن درست کنند

و به ترتیب حروف الفبا برای اسامی مختلف جا تعیین کنند.

سپس نام و نشانی کامل و شمارهٔ تلفن چند نفر از دوستانشان را بپرسند و در این دفتر تلفن یادداشت کنند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.