مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم

3

انتظارات يادگيری درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم:

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ موارد استفاده از تقويم را بيان کنند.
۲ برخی روزهای تعطيل و غيرتعطيل را در تقويم پيدا کنند.
۳ تفاوت تعداد روزهای ماه ها را بيان کنند.
۴ اعداد و روزهای یک ماه را در یک تقویم جدید بازنویسی کنند.
۵ روز تولد خود يا يکی از اعضای خانواده يا يکی از هم کلاسی هايشان را در تقويم،پيدا کنند.

مواد و وسايل مورد نياز: کتاب درسی؛ کاربرگهٔ شمارهٔ ۱۳ ، انواع تقويم های جيبی،ديواری، روميزی و سررسيد.

آموزش درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم

آماده کنید

در روز تدريس، تعدادی تقويم با خود به کلاس بياوريد.

توجه دانش آموزان را به انواع تقويم ها جلب کنيد و از آنها بخواهيد تقويم هايی را که با خود آورد هاند روی ميز بگذارند.

توضيح دهيد تقويم ها ممکن است روميزی، ديواری، جيبی و سررسيد باشند.

از دانش آموزان بپرسيد:

آيا تاکنون از تقويم، استفاده کرده اند؟ چگونه؟

آموزش دهید

نظر دانش آموزان را به تصوير کتاب در صفحهٔ ۹۳ دختری که نمودار ماه های سال را در دست دارد جلب کنيد،

از آنها بخواهيد ماه های سال را نام ببرند، سپس نام ماه ها را بر روی تابلوی کلاسبنويسيد و تعداد روزهای هر ماه را از دانش آموزان بپرسيد.

در اينجا تفاوت تعداد روزهای ماه های سالرا متوجه می شوند.

سپس از آنها بخواهيد برای نمونه چند ماه مثلاً اسفند، خرداد، مهر را در تقويم،جستجو کنند که چند روز است.

به دانش آموزان بگوييد ماهی را که در آن هستيم، در تقويم پيدا کنندو روزهای تعطيل رسمی آن را بگويند

تأکيد کنيد که در تقویم روزهای تعطيل با رنگ قرمز نمايش داده می شود.

در همان ماه، يک روز را معين کنيد که در کلاس، جشن یا مراسم و برنامه خاصی داريد.

برای مثال بگوييد روز ۱۷ اين ماه جشن داريم؛ اکنون به تقويم، دقت کنيد و بگوييد روز هفدهم، کدام روزهفته است؟ تا آن روز، چند روز باق یمانده است؟

با اين فعاليت ها کاربرد تقويم بيشتر مشخص می شود.

فعالیت های ۲ و ۳ را در کلاس انجام دهید

و اجازه بدهید دانش آموزان با توجه به تقویم به روز دانش آموز، روز کارگر و روز معلّم اشاره کنند.

از طريق پرسش و پاسخ، کاربردهای تقويم را مرور کنيد.

برای مثال: رفتن به مسافرت، روزی که امتحان داريم، تولد اعضای خانواده و نظایر آن.

تأکيد کنيد که می توانيم برنامه های خود را در تقويم ستون های معين آن يادداشت کنيم.

به پایان ببرید

بعد از آشنايی دانش آموزان با تقويم و کاربردهای آن، از آنها بخواهيد کاربرگهٔ شمارهٔ ۱۳(خواندن تقويم) را در کلاس، انجام دهند.

دانش آموزان باید در اين کاربرگه به پرسش ها پاسخ دهند.
پاسخ پرسش ها : ۱ شنبه، ۲ روز چهارشنبه ۱۵ بهمن، ۳ مرداد ۳۱ روز و بهمن ۳۰ روز،۴ مرداد، زیرا علاوه بر جمعه ها، ۲ روز تعطیل به مناسبت عید فطر داریم، ۵ روز ۲۲ بهمن،۶ جمعه، ۷

برای اين فعاليت، تقويم های سال جاری را که به کلاس آورده ايد به دانش آموزان بدهيد

تابه صورت گروهی روی برگه ای تقويم ماه اسفند را درست کنند،

در پايان، تقويم نوشته شده را با اصل تقويم انطباق دهيد تا پی ببرید دانش آموزان تمرين را درست انجام داده باشند

سوالات درس ۲۱ مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی تقویم
سوال ۱-روزجمعه مخصوص چه کارهایی هست؟
جواب ۱-گردش،تفریح،استراحت ،شرکت درنمازجمعه،نظافت و…

3 دیدگاه ها
 1. انیسه می گوید

  عالیییییییی

  1. امینه می گوید

   خوبع دیگه راس میگه

 2. المیرا افشار می گوید

  خیلی بدههههههه

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.