مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲۰ مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

1

انتظارات يادگيری درس ۲۰ مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
۱ نشانه های مشترک ملی را نام ببرند.
۲ علائم پرچم را بيان کنند و توضيح دهند.
۳ اهميت قانون اساسی را بيان کنند.
۴ سرود جمهوری اسلامی را به طور دسته جمعی بخوانند و در هنگام پخش سرود به پا بايستند.

مواد و وسايل مورد نياز: کتاب درسی، کتاب قانون اساسی، فايل صوتی سرود جمهوری اسلامی ايران و پرچم ايران.

جزوه پاسخ فعالیت های مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی

جزوه پاسخ فعالیت های کتاب اجتماعی چهارم ابتدایی

مشاهده

آموزش درس ۲۰ مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

آماده کنید

« شعرخانهٔ عزيز من» را با صدای بلند بخوانيد و با ايجاد زير و بم های مناسب در صدای خود،  شعر را طوری بخوانيد که دانش آموزان احساس کنند که خودشان اين نقشه را کشيده اند.

سپس از آنها بخواهيد کتا بها را ببندند و به سؤالات شما پاسخ دهند:
منظور شاعر از باغ لاله چيست؟
شاعر بر روی نقشه چه چيزهايی می کشد؟
شاعر، مردم ايران را چگونه توصيف می کند؟
چرا شاعر، نقشهٔ ايران را غرق بوسه می کند؟

فعاليت  ۱ را انجام دهيد:

پاسخ ۱: به کوه و تپه و کوير و زيبايی محیط های طبیعی ايران، به مردم مهربان ايران و به شهيدانی که جانشان را فدای کشور کرده اند.
پاسخ ۲: زيرا وطن خود را خيلی دوست دارند.

آموزش دهید

برای دانش آموزان توضيح دهيد که ايران مانند خان های بزرگ است و مردمی که در آن زندگی می کنند، ملت ايران نام دارند.

از دانش آموزان بخواهيد به تصوير صفحه آغازین فصل صفحهٔ ۸۹ ، دقت کنند

ببينند آيا می توانند با توجه به لباس عروس کهای روی نقشه، اقوام ايران را نام ببرند.

توضيحدهيد در کشور ما، اقوام مختلفی مانند ترک، کرد، بلوچ، لر و گيلک و … زندگی می کنند.

هر چند اين اقوام آداب و رسوم، لباس و سنت های مخصوص به خود دارند، اما همه با هم در ايران زندگی می کنند يک ملت هستند

و علی رغم تفاوت ها، نشانه های مشترک دارند. سپس اين نشانه ها را بنويسيد:
۱ قانون اساسی
۲ پرچم
۳ سرود ملی
۴ خط و زبان رسمی فارسی
۵ تقويم مشترک که با عيد نوروز آغاز می شود.

در روز تدريس، حتماً يک جلد کتاب قانون اساسی را با خود به کلاس ببريد. دربارهٔ محتوای آن نيازی به توضيح نيست،

فقط آن را به دانش آموزان نشان دهيد و بگوييد که قوانين مهم کشور در اين مجموعه نوشته شده است.

پرچم، يکی از نشانه های مهم ملی ما است.

دانش آموزان در کتاب فارسی سوم دربارهٔ پرچم، اطلاعاتی پيدا کرده اند.

توضيح دهيد زمانی که در مسابقات بين المللی، ورزشکاران ما برنده می شوند،پرچم ايران بالاتر از بقيهٔ پرچم های ديگر برافراشته می شود

بسياری از قهرمانان کشورمان د رورزشگاه ها با پرچم ايران دور قهرمانی می زنند.

اشاره کنيد که هر روز صبح، در مراسم صبحگاهی در حياط مدرسه، پرچم برافراشته می شود و همه به احترام آن سکوت می کنند و مؤدب می ايستند.

از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از مداد رنگی و مقوا پرچم ايران را بکشند و در وسط آن علامت اللّّٰه را رسم کنند.

برای پرچم دسته ای بسازند و در يکی از مراسم مدرسهاز آن استفاده کنند.

با توجه به پيش دانسته های دانش آموزان و از طريق پرسش و پاسخ، دربارهٔ معنا و مفهوم سه رنگ پرچم و علائم آن، اين مفاهيم را توضيح دهيد.

يکی ديگر از نشانه های مشترک ما سرود ملی ما است.

با استفاده از گوشی همراه يا ضبط صوت، سرود ملی را پخش کنيد و از دانش آموزان بخواهيد سرود را با صدای بلند بخوانند.

از آنها بخواهيد در هنگام خواندن سرود بايستند و به نشانه احترام دست هايشان را روی سینه بگذارند.

تقويم، يکی ديگر از مشترکات مردم ايران است. در اين باره در درس بعد، توضيح کاملی خواهيم داشت.

فقط يک تقويم به دانش آموزان نشان دهيد و از آنها بخواهيد برای جلسهٔ آینده تقويمی را با خودشان به کلاس بياورند.

زبان و خط رسمی ملت ايران، فارسی است. به دانش آموزان توضيح دهيد

هر چند در استان های ايران مردم به زبان ها و لهجه های مختلف حرف می زنند

اما ملت ايران در مکاتبات رسمی به خط فارسی می نويسند و طبق قانون اساسی زبان رسمی مردم کشور، فارسی است.

به پایان ببرید

با مرور عوامل مشترک ملی و اين موضوع که مردم ايران دارای آرزوهای مشترکی هستند

وهميشه در غم و شادی های يکديگر، شريک بوده اند و نيز هرگاه وطن به خطر افتاده است

از جان و مال خود دريغ نکرده اند و از دين و سرزمين خود دفاع کرده اند،

دوستی وطن را در دل دانش آموزان بيشتر کنيد.

به عنوان تکليف پايانی، از دانش آموزان بخواهيد يک تقويم را به کمک پدر و مادر خود انتخاب کنند، ورق بزنند و برای جلسهٔ آيندهٔ اين درس، به کلاس بياورند.

1 دیدگاه
  1. آریو برزن می گوید

    بهترین پایگاه عالییییئییییی??

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.