مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس 20 مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

0 ۶,۳۳۶

انتظارات یادگیری درس 20 مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1 نشانه های مشترک ملی را نام ببرند.
2 علائم پرچم را بیان کنند و توضیح دهند.
3 اهمیت قانون اساسی را بیان کنند.
4 سرود جمهوری اسلامی را به طور دسته جمعی بخوانند و در هنگام پخش سرود به پا بایستند.

مواد و وسایل مورد نیاز: کتاب درسی، کتاب قانون اساسی، فایل صوتی سرود جمهوری اسلامی ایران و پرچم ایران.

آموزش درس 20 مطالعات چهارم ابتدایی نشانه های ملی ما

آماده کنید

« شعرخانهٔ عزیز من» را با صدای بلند بخوانید و با ایجاد زیر و بم های مناسب در صدای خود،  شعر را طوری بخوانید که دانش آموزان احساس کنند که خودشان این نقشه را کشیده اند.

سپس از آنها بخواهید کتا بها را ببندند و به سؤالات شما پاسخ دهند:
منظور شاعر از باغ لاله چیست؟
شاعر بر روی نقشه چه چیزهایی می کشد؟
شاعر، مردم ایران را چگونه توصیف می کند؟
چرا شاعر، نقشهٔ ایران را غرق بوسه می کند؟

فعالیت  1 را انجام دهید:

پاسخ 1: به کوه و تپه و کویر و زیبایی محیط های طبیعی ایران، به مردم مهربان ایران و به شهیدانی که جانشان را فدای کشور کرده اند.
پاسخ 2: زیرا وطن خود را خیلی دوست دارند.

آموزش دهید

برای دانش آموزان توضیح دهید که ایران مانند خان های بزرگ است و مردمی که در آن زندگی می کنند، ملت ایران نام دارند.

از دانش آموزان بخواهید به تصویر صفحه آغازین فصل صفحهٔ 89 ، دقت کنند

ببینند آیا می توانند با توجه به لباس عروس کهای روی نقشه، اقوام ایران را نام ببرند.

توضیحدهید در کشور ما، اقوام مختلفی مانند ترک، کرد، بلوچ، لر و گیلک و … زندگی می کنند.

هر چند این اقوام آداب و رسوم، لباس و سنت های مخصوص به خود دارند، اما همه با هم در ایران زندگی می کنند یک ملت هستند

و علی رغم تفاوت ها، نشانه های مشترک دارند. سپس این نشانه ها را بنویسید:
1 قانون اساسی
2 پرچم
3 سرود ملی
4 خط و زبان رسمی فارسی
5 تقویم مشترک که با عید نوروز آغاز می شود.

در روز تدریس، حتماً یک جلد کتاب قانون اساسی را با خود به کلاس ببرید. دربارهٔ محتوای آن نیازی به توضیح نیست،

فقط آن را به دانش آموزان نشان دهید و بگویید که قوانین مهم کشور در این مجموعه نوشته شده است.

پرچم، یکی از نشانه های مهم ملی ما است.

دانش آموزان در کتاب فارسی سوم دربارهٔ پرچم، اطلاعاتی پیدا کرده اند.

توضیح دهید زمانی که در مسابقات بین المللی، ورزشکاران ما برنده می شوند،پرچم ایران بالاتر از بقیهٔ پرچم های دیگر برافراشته می شود

بسیاری از قهرمانان کشورمان د رورزشگاه ها با پرچم ایران دور قهرمانی می زنند.

اشاره کنید که هر روز صبح، در مراسم صبحگاهی در حیاط مدرسه، پرچم برافراشته می شود و همه به احترام آن سکوت می کنند و مؤدب می ایستند.

از دانش آموزان بخواهید با استفاده از مداد رنگی و مقوا پرچم ایران را بکشند و در وسط آن علامت اللّّٰه را رسم کنند.

برای پرچم دسته ای بسازند و در یکی از مراسم مدرسهاز آن استفاده کنند.

با توجه به پیش دانسته های دانش آموزان و از طریق پرسش و پاسخ، دربارهٔ معنا و مفهوم سه رنگ پرچم و علائم آن، این مفاهیم را توضیح دهید.

یکی دیگر از نشانه های مشترک ما سرود ملی ما است.

با استفاده از گوشی همراه یا ضبط صوت، سرود ملی را پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید سرود را با صدای بلند بخوانند.

از آنها بخواهید در هنگام خواندن سرود بایستند و به نشانه احترام دست هایشان را روی سینه بگذارند.

تقویم، یکی دیگر از مشترکات مردم ایران است. در این باره در درس بعد، توضیح کاملی خواهیم داشت.

فقط یک تقویم به دانش آموزان نشان دهید و از آنها بخواهید برای جلسهٔ آینده تقویمی را با خودشان به کلاس بیاورند.

زبان و خط رسمی ملت ایران، فارسی است. به دانش آموزان توضیح دهید

هر چند در استان های ایران مردم به زبان ها و لهجه های مختلف حرف می زنند

اما ملت ایران در مکاتبات رسمی به خط فارسی می نویسند و طبق قانون اساسی زبان رسمی مردم کشور، فارسی است.

به پایان ببرید

با مرور عوامل مشترک ملی و این موضوع که مردم ایران دارای آرزوهای مشترکی هستند

وهمیشه در غم و شادی های یکدیگر، شریک بوده اند و نیز هرگاه وطن به خطر افتاده است

از جان و مال خود دریغ نکرده اند و از دین و سرزمین خود دفاع کرده اند،

دوستی وطن را در دل دانش آموزان بیشتر کنید.

به عنوان تکلیف پایانی، از دانش آموزان بخواهید یک تقویم را به کمک پدر و مادر خود انتخاب کنند، ورق بزنند و برای جلسهٔ آیندهٔ این درس، به کلاس بیاورند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.