مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۲ هدیه ها پنجم ابتدایی تنها او

0

توضیحات درس ۲ هدیه ها پنجم ابتدایی تنها او

درس خداشناسی را تنها در ساعات معینی نباید آموخت بلکه باید از هر فرصتی بهره برد.
مثلاً با دقت در شگفتی های بدن خود یا بارش برف و باران، با شکفتن گل ها، با دیدن نوزاد انسان یا حیوان و با هر جلوه و زیبایی که در طبیعت به چشم می خورد،

باید یاد خدا را در خاطر دانش آموزان زنده کرد و آنان را دوستدار و خواستار خدا ساخت زیرا قرآن بهترین راه خداشناسی را مشاهده آیات الهی در وجود انسان و پدیده های جهان معرفی می کند.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

در این درس سعی شده تا نظم و هماهنگی موجود در جان و جهان، به عنوان دلیلی بر توحید و یگانگی خدا معرفی شود؛
از همین رو سعی شده تا دانش آموزان به نگاه عمیق و دقیق تری به خود و جهان اطراف خویش ترغیب شوند

از کنار آیات الهی با نگاه سطحی نگذرند و به راحتی از آنها عبور نکنند،
بلکه قدری در نظم و هماهنگی هر پدیده و نیز هماهنگی آن با سایر پدیده ها دقت و توجه کنند.

این توجه ذهن آنها را متوجه این نکته می کند که باید در پس هماهنگی حاکم بر کل جهان مدبر واحدی وجود داشته باشد.
به این ترتیب با یگانگی و بی همتایی خداوند از طریق توجه به هماهنگی حاکم بر همه جهان آشنا می شوند.
اهداف درس

۱ آشنایی با نظم و هماهنگی پدیده های خلقت به عنوان دلیلی بر یگانگی خداوند
۲ آشنایی با یگانگی و بی همتایی خداوند
۳ احساس علاقه توأم با تقدیس نسبت به خداوند
۴ تقدیس خداوند با ادای برخی جملات و انجام برخی اعمال
۵ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
مفاهیم کلیدی
یگانگی و ب یهمتایی
نظم و هماهنگی
تقدیس خداوند

 

پیشنهادهایی برای آموزش درس ۲ هدیه ها پنجم ابتدایی تنها او

می توانیم با هماهنگی با یکی از معلمان دیگر در مدرسه مثلاً معلم ورزش وارد کلاس شویم و از هر کدام از دانش آموزان بخواهیم کاری که می گوییم انجام دهند.

یکی از معلمان بگوید کتاب های فارسی را روی میز قرار دهید این ساعت فارسی داریم.
معلم دیگر بگوید نه مثلاً کتاب اجتماعی، امروز در این ساعت اجتماعی داریم.

این کار را طوری انجام دهید که بچه ها از بلاتکلیفی خسته شوند و به اعتراض دربیایند.
سپس از این موقعیت استفاده کنید و سؤال کنید چرا نمی شود که تدریس شما هم زمان دو معلم داشته باشد؟

از بحث های دانش آموزان که به بی نظمی اشاره می کنند استفاده کنید و موضوع درس را هدایت کنید تا به هدف نهایی برسید.

برای شروع مناسب درس می توانید از فعالیت ایستگاه خلاقیت در قالب اجرای نمایش آغاز کنید.
معلمان گرامی دانش آموزان را هدایت کنند تا به ناهماهنگی های موجود در تصمیم گیری، عملکرد و… که از جانب دو سرمربی یا دو فرمانده سر می زند، توجه کنند.

برای شروع مناسب درس می توانید از فعالیت ببین و بگو در قالب اجرای نمایش آغاز کنید.
دانش آموزان را هدایت کنید تا پیرامون ضرب المثل«آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شود یا بی نمک»گفت و گو بپردازند.

 

فعالیت تدبر کنیم صفحه ۱۴

فعالیت تدبر کنیم که برای جمع بندی و نتیجه گیری طراحی شده است، سه بخش دارد.

بخش اول

به هماهنگی موجود در چرخه آب در طبیعت اشاره می کند.
معلمان گرامی دانش آموزان را هدایت کنند تا به هماهنگی اجزای طبیعت در این چرخه توجه نمایند.
روی تخته کلاس، شکلی از چرخه آب را رسم کنید یا تصویر آن را روی تابلو بچسبانید؛

سپس با ایجاد سؤال های چالش برانگیز دانش آموزان را به آن هدف اصلی هدایت کنید. مثلاً بپرسید:
اگر خورشید بر زمین نمی تابید چه می شد؟
اگر آب دریاها بخار نمی شد چه می شد؟
اگر باران نمی بارید، چه اتفاقی می افتاد؟
اگر فاصله میان خورشید و دریاها کمتر بود چه اتفاقی می افتاد؟

اگر این فاصله بیشتر بود چطور؟
هدف از پرسیدن این سؤالات این است که دانش آموزان بیش از گذشته به نظم و هماهنگی میان موجودات پی ببرند،
نظمی که در این چرخه وجود دارد، سبب می شود باران، تولید شده و ببارد.
سپس از دانش آموزان بخواهید نمونه های دیگر هماهنگی در طبیعت را مثال بزنند.

نمونه هایی مانند هماهنگی موجود در گردش زمین و ماه به دور خورشید، بارش برف و باران و تگرگ و… .
آن گاه بعد از جمع بندی به سراغ نمونه بعدی که به بدن انسان مربوط می شود بپردازید.

 

بخش دوم

به هماهنگی موجود در قلب و دستگاه تنفس در بدن انسان اشاره می کند.
معلمان گرامی دانش آموزان را هدایت کنند تا به هماهنگی موجود در قلب و نیز دستگاه تنفس و ارتباط آن دو با هم توجه نمایند.
سپس با کمک دانش آموزان نمونه های دیگر هماهنگی در بدن را مثال بزنند.
نمونه هایی مانند هماهنگی موجود در چشم، گوش و… و ارتباط موجود بین اعضا و هماهنگی آنها با یکدیگر.

بخش سوم

به جمع بندی و نتیجه گیری دو بخش قبلی با استفاده از آیه قرآن پرداخته شده است.
معلمان گرامی دانش آموزان را هدایت کنند تا به هماهنگی های موجود در جان و جهان به عنوان نشانه های خدا توجه کنند

در نتیجه گیری، این هماهنگی و نظم یک پارچه را به عنوان دلیلی بر یگانگی و بی همتایی خداوند تلقی نمایند؛
زیرا اگر بیش از یک مدبر جهان را اداره می کرد ، هماهنگی های موجود حاصل نمی شد.

در فعالیت با خانواده به هماهنگی های موجود در دو زمینه طبیعت و بدن انسان اشاره شده است.
در این بخش دانش آموزان با کمک اولیای خود و پس از خواندن متن مربوط به مورچه، به هماهنگی های موجود در زندگی این حیوان و سایر حیوانات اشاره می کنند.

 

فعالیت بگرد و پیدا کن صفحه ۱۶

برای شروع مناسب درس می توانید از فعالیت بگرد و پیدا کن آغاز کنید. اذان را پخش کنید یا از یکی از دانش آموزان بخواهید اذان بگوید و نیز اذکار یک نماز دو رکعتی را بخواند

تا دیگران با دقّت در آنها به عبارت هایی که یگانگی و بی همتایی خداوند را بیان می کند، اشاره کنند.
معلمان گرامی دانش آموزان را هدایت کنند تا در این فعالیت به اهمیت موضوع یگانگی و بی همتایی خداوند که سبب شده در قسمت های مختلف به آن اشاره شود، توجه کنند.

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.