مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

1

اهداف و پيامدهای درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

از دانش آموزان انتظارمي رود درفرايند آموزش اين درس بتوانند:

  •  با مشاهده ويژگي هاي مخلوط ها، آن ها را در دو دسته يكنواخت و نايكنواخت طبقه بندي كنند.
  •  با انجام آزمايش پي ببرند كه اندازهذرهها و دماي آب در سرعت حل شدن مواد موثر است.

از دانش آموزان انتظارمي رود پس ازپايان اين درس بتوانند:

کتاب کاربرگ درس به درس علوم چهارم ابتدایی

جزوه کاربرگ های علوم چهارم ابتدایی درس به درس

مشاهده

انواع مخلوط ها را در زندگي روزانه شناسايي و راههاي جداسازي آن ها را تشخيص دهند و نتايج آن را براي بهبود زندگي به كار گيرند .

دانستني ها درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

بسياري از موادي كه در زندگي روزانه با آن ها سر و كار داريم يا از انها استفاده مي كنيم مخلوط هستند.

براي نمونه، آب ميوه ها(آب،ويتامين ها، قند، و..)، نان(آب، نمك، نشاسته، و ..)

انواع غذاها، شوينده ها(آب، چندين تركيب گوناگون)، شربت هاي خوراكي(آب،ويتامين ها، دانه هاي خوراكي و ..)،

شربت سرما خوردگي( آب، الكل و ..)،آب دريا( آب و نمك هاي گوناگون و..)، سنگ ها(هر سنگ از چند نوع تركيب ساخته شده است)،

چاي شيرين، گلاب و نوشابه هاهمگي مثال هايي از مخلوط ها هستند.

اجزاي همه مخلوط ها را مي توان جدا كرد.

برخي از روش هاي جداسازي آسان و برخي دشوار هستند.

صافي هايي مانند توري، سرند، الك، آبكش، كاغذ صافي، فيلتر جاروبرقي ، ماسك و پارچه ، چاي صاف كن

براي صاف كردن مواد جامد از مخلوط نايكنواخت به كار برده مي شوند.

اما اجزاي يك مخلوط يكنواخت را نمي توان با صافي جدا كرد.

تبخير يكي از روش هاي جدا كردن ماده جامد حل شده در آب است.

يعني شكر و نمك حل شده در آب را مي توان با روش تبخير جدا كرد.

 

آموزش درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

صفحه ۵ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي
اين صفحه تصوير ورودي درس را نشان مي دهد.

اين تصوير در يك نگاه مخلوط ها و مواد گوناگوني از زندگي را نشان مي دهد.

از دانش آموزان بخواهيد اين تصوير را مشاهده و در گروه خود درباره موارد زير گفت و گو و نظر خود را بيان كنند:

  •  شكل و حالت مواد
  • رنگ مواد در مخلوط
  • تغيير مزه مواد
  • آيا مي توان اين مواد را ازهم جدا كرد؟

نظر گروه ها را بشنويد اما پاسخ درست را بيان نكنيد ، بلكه توضيح بدهيد

كه در اين درس بررسي خواهيم كرد كه در زندگي بيش تر مواد به شكل مخلوط هستند.

مخلوط كاربردهاي زيادي در زندگي دارند.

هم چنين ازدانش آموزان بخواهيد پاسخ هاي خودرادر دفتر خود بنويسند و يك علامت سوال در كنار آن قرار دهند.

سپس درس را تا آخر بررسي كنند زيرا در پايان درس پاسخ اين پرسش ها را خودشان مي توانند پيدا كنند. آن ها بايد پاسخ هايشان را مرور و در صورت لزوم آن ها را اصلاح كنند.

 

صفحه ۶ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

از دانش آموزان بخواهيد پس از روخواني متن درس ، فعاليت پايين اين صفحه را در گروه خود انجام داده و به پرسش ها پاسخ دهند.

صفحه ۷ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

گفت و گو كنيد
در مخلوط مغز دانه ها، بادام، گردو، پسته، فندق، بادام زميني و بادام هندي و در مخلوط تيله ها، تيله هاي شيشه اي به رنگ ها و اندازه هاي گوناگون وجود دارد.

صفحه ۱۰ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي

فعاليت
– پودر نبات سريع تر از خرده نبات و آنهم سريع تر از شاخه نبات در آب حل مي شود.

– از اين آزمايش نتيجه مي گيريم هر چه ذره هاي يك ماده ريزتر باشد، سريع تر در آب حل مي شوند.
صفحه ۱۱ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي
-شكر در آب داغ سريع تر حل مي شود.

– هر چه دماي آب بالاتر باشد(داغ تر باشد) مواد سريع تر در آن حل مي شوند.
صفحه ۱۲ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي
فكر كنيد : نخست عسل را در مقدار كمي شير داغ حل مي كينم سپس شير سرد به آن مي افزاييم.
صفحه ۱۲ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي
جمع آوري اطلاعات : نمك خوراكي را يا از آب دريا يا از معادن آن تهيه مي كنند. براي اين كه نمك را از آب دريا جدا كنند،

آب دريا را در حوضچه هاي كوچكي مي ريزند تا در اثر تابش نور خورشيد ،آب آن بخار شود.

سپس نمك و مخلوط مواد ديگر را جمع آوري و در كارخانه به روش هاي ديگر مانند تبلور ، نمك را از بقيه مواد جداسازي مي كنند.

سالانه در دنيا ۱۵۰ ميليون تن نمك خوراكي تهيه و توليد مي شود.

صفحه ۱۳ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگي
گفت و گو: درباره روش هاي جداسازي مواد داده شده در كلاس گفت و گو كنند.

در همه اين موارد از صافي براي جدا كردن استفاده شده است.

صافي هاي وسايلي هستند كه سوراخ هاي ريز يا درشت دارند و با استفاده از آنها مي توان مواد ريز را از درشت جدا كرد.
مطالب مرتبط بامخلوط ها در سال هاي قبل
سال اول: –
سال دوم: برخي مواد به حالت جامد و برخي به حالت مايع هستند.

سال سوم: برخي مواد به حالت گازهستند.

نکات  مخلوط ها در زندگي علوم چهارم ابتدایی 

همه ي چیزهایی که در اطراف ما هستند ماده نام دارند.ماده سه حالت جامد،مایع و گاز دارد.

مخلوط چیست؟
 وقتی دو یا چند ماده را باهم قاطی می کنیم به طوري که خواص آنها تغییر نکند

و بتوانیم آنها را از هم جدا کنیم ، به آن ماده مخلوط می گوییم.مانند مخلوط حبوبات ، مخلوط آب و روغن ، مخلوط نمک و آب.

 می توانیم از دو یا چند ماده مختلف ، مخلوط هاي متفاوتی بسازیم.
 مخلوط جامد در جامد(مخلوط عدس و لوبیا،سبزي،آجیل)
 مخلوط مایع در مایع(روغن در آب،جوهر در آب)
 مخلوط جامد در مایع(شربت خاکشیر،قند در چاي)
 مخلوط گاز در مایع(نوشابه)
 هوا مخلوطی از چند گاز است.

مخلوط یکنواخت یا محلول
 وقتی دو یا چند ماده ي مختلف را روي هم می ریزیم گاهی مخلوط هاي شفاف و یکنواختی تولید می شود. مانند مخلوط قند و آب ،مخلوط الکل و آب،هواي پاك.

مخلوط غیر یکنواخت
 گاهی مخلوط به دست آمده شفاف و یکنواخت نیست،مانند مخلوط آرد و آب یا مخلوط ماست و آب،براده ي آهن و شن،خاك اره و آب،گردو غبار در هوا،نفت و آب.

 عوامل مؤثر بر سرعت حل شدن مواد در آب:
 اندازه ذره هاي مواد:هر چه ذره هاي ماده ي حل شونده کوچک تر باشد، آسان تر و سریع تر در آب حل می شود.

 گرما :هر چه دماي آب بیشتر باشد،مواد سریع تر حل می شود.
 روش هاي جدا سازي مخلوط ها:
 صاف کردن(ماسه و آب)
 تبخیر کردن(آب و نمک، آب و شکر)
 سرریز کردن(آب و روغن، آب و نفت)
 کاربرد مخلوط ها
 ما در زندگی از مخلوط هاي مختلفی استفاده می کنیم و مخلوط ها نقش مهمی در زندگی ما
دارند.مانند:انواع ادویه ها،شوینده ها،داروها،رنگ ها،حشره کش هاو…

 استفاده بیش از حد از بعضی از مخلوط ها براي سلامتی محیط زیست و جانداران مضر است.مانند حشره کش هاو رنگ ها

نمونه سوالات درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

برای دریافت نمونه سوالات درس دوم چهارم و سایر دروس علوم چهارم ابتدایی شامل سوالات درس به درس امتحان دی ماه و خرداد و …می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت نمونه سوالات

کاربرگ درس دوم علوم چهارم ابتدایی مخلوط ها در زندگی

برای دریافت کاربرگ های درس دوم علوم و سایر دروس علوم چهارم ابتدایی می توانید از لینک زیر اقدام کنید

دریافت کاربرگ ها

1 دیدگاه
  1. جواهر عابدینی می گوید

    خیلی خوب بود

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.