مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۸ هدیه چهارم ابتدایی چشمان همیشه باز

0

٭ توضیحات درس ۱۸ هدیه چهارم ابتدایی چشمان همیشه باز

انجام کار نیک همیشه ارزشمند است چه زمانی که پنهان و دور از نگاه دیگران انجام شود
و چه وقتی که در برابر نگاه دیگران باشد؛ اما برای کودکان انجام دادن کارهای خوبی که موردتشویق و تقدیر قرار گیرند، خوشایندتر است؛
و چه تشویقی بالاتر از اینکه آنها بدانند که اعمال آنها همواره مورد توجه خداوند قرار می گیرد
و همانند فیلمی ضبط می شود تا در روز قیامت به نمایش گذاشته شود.
در این درس از مثال دوربین فیلم برداری استفاده شده تا درک این مفهوم که همه اعمال مابه گونه ای ثبت و ضبط می شود، تسهیل گردد.
در ادامه دانش آموزان با آگاهی از بازگشت نتیجه اعمال به خود شخص، برای انجام کارهای نیک و بهره مندی از پاداش در جهان آخرت تشویق و ترغیب می شوند.

٭ اهداف درس ۱۸ هدیه چهارم ابتدایی چشمان همیشه باز

۱ آشنایی با مفهوم ثبت و ضبط تمام اعمال ما و آگاهی خداوند از آنها
۲ تمایل به انجام کارهای نیک برای بهره مندی از پاداش در جهان آخرت
۳ تلاش برای انجام کارهای نیک برای بهره مندی از نعمت های بهشتی
۴ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
٭ مفاهیم کلیدی
ثبت و ضبط اعمال
جهان آخرت
آگاهی خداوند
نتیجه اعمال
بهشت

آموزش درس ۱۸ هدیه چهارم ابتدایی چشمان همیشه باز

برای شروع می توانید از قالب نمایش استفاده کنید. از یک فعالیت داستانی که همهٔ کارهای ما تحت نظارت خداست
و ما نمی توانیم جایی را بیابیم که خداوند در آن حضور نداشته باشد، استفاده کنید
و سپس با نتیجه ای که از فعالیت می گیرید به موضوع درس بپردازید
برای شروع می توانید با آوردن دوربین سرکلاس به آنها بگویید که از امروز می خواهیم همهٔ ساعت هایی که با هم هستیم را فیلم بگیریم
و در آخر زنگ فیلم را پخش کنیم و هرکدام در جدولی کارهای خوب و بد خود را ثبت کنیم
اگر این امکان برای شما وجود دارد که به مدت یک هفته این کار را تکرار کنید بسیار عالی است

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.