مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

0

انتظارات یادگیری درس۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی:

چند مورد از کارکردهای مدرسه را بیان کنند.بخش ها فضاهای مختلف مدرسه اتاق بهداشت، دفتر، نمازخانه، کتابخانه و … را بشناسند
و نقش کارکنان و کار آنها را بیان کنند.

تعدادی از مسئولیت های خود را در مدرسه بیان و به طور عملی وظایف و مسئولیت های خودرا انجام دهند و به مسئولیت پذیری در مدرسه ترغیب شوند.

کتاب جامع سوم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;مورد تایید آموزش و پرورش
مشاهده

مواد و وسایل موردنیاز: کتاب درسی عکس های صفحه ۵۶ و ۵۷ و در صورت امکان معلّم قبل از تدریس عکس هایی از فضاها و فعالیّت های مدرسه ای که دانش آموز در آن درس می خواند
تهیه کند وبه کلاس ببرد، هماهنگی با بخش های مختلف برای یک بازدید علمی در داخل مدرسه

آموزش درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

آماده کنید درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

درس را با فعالیّت گفت و گو کنید ابتدای درس شروع کنید.

در این فعالیّت بچّه ها ابتدا عکس خوانی کرده و جای خالی زیر هر تصویر را پر کنید،

ترتیب دادن نمایشگاه، خواندن قرآن، نمایش و مسابقه و ورزش از عملکردهایی است که بچّه ها باید در زیر عکس ها بنویسند.

عکس ها را محور گفت و گو قرار دهید تا دانش آموزان دریابند

که مدرسه فقط جای درس نیست بلکه محل زندگی آنها است و کارکردهای مختلفی دارد.

آموزش دهید درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

پس از گفت و گوی مقدماتی و فعالیّت عکس خوانی، کارکردهای مدرسه را روی تخته بنویسید.

مدرسه جایی است که در آن می توانیم کتاب مطالعه کنیم، با هم نماز بخوانیم، آزمایش علمی کنیم، قرآن یاد بگیریم، دوست پیدا کنیم

، در نمایشنامه و مسابقه شرکت کنیم و از برنامه ها لذت ببریم.

کارهای هنری انجام بدهیم و بازی و ورزش کنیم و … .

در مرحلهٔ بعد با توجه به هماهنگی قبلی دانش آموزان را برای بازدید از فضاهای مدرسه ببرید.

اگرچه حتماً بعضی از دانش آموزان با برخی فضاها و مکان های مدرسه آشنا هستند

امّا این بار شما می خواهید این آشنایی با تمرکز و دقت و به طور سازمان یافته انجام شود.

در مرحلهٔ بعد از بچّه ها بپرسید

حال که با وظایف و نقش های مسئولین و کارکنان مدرسه آشنا شدید بگویید مسئولیت و وظایف شما چیست؟

به پایان ببرید درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی مدرسۀ دوست داشتنی

ضمن مرور و خلاصه کردن آنچه انجام شده است

یعنی اشاره به کارکردهای مختلف مدرسه، بازدید از مکان ها و وظایف و نقش های اولیاء مدرسه به عنوان جمع بندی از دانش آموزان بخواهید

مطالب صفحه ٥٩ را که اظهار نظر بچّه ها دربارهٔ مسئولیت هایشان است بخوانند

و بگویند کدام یک را انجام می دهند و کدام یک را از این پس تصمیم می گیرند انجام بدهند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.