مرجع تخصصی آموزش ابتدایی|اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|دبستان

درس ۱۷ هدیه پنجم ابتدایی اینها و آنها

0

توضیحات درس ۱۷ هدیه پنجم ابتدایی اینها و آنها

«فَصل»به معنای بریدن و جدا کردن است جدا کردن دو چیز از همدیگر به طوری که میان آن دو فاصله  باشد.

یَومُ الفَصل یکی از اسامی روز قیامت است، زیرا صفوف مؤمنان صالح ازمجرمان بدکار جدا می شود.

کتاب جامع پنجم سری EQ

درس‌نامه کامل + سوالات فراوان + پاسخ‌های روان
  • &#۱۰۰۰۴;۲۶۱۹ پرسش استاندارد
مشاهده

در درس اینها و آنها تلاش بر آن است که دانش آموزان ضمن آشنایی با این نام قیامت، با دلیل جدایی این دو گروه و ویژگی ها و نتایج عملکرد آنها آشنا شوند.

اهداف درس
۱ آشنایی با نام قیامت به عنوان روز جدایی
۲ آشنایی با ویژگی های بهشتیان و جهنمیان
۳ تمایل به انجام وظایف خود برای قرار گرفتن در گروه خوبان
۴ تلاش برای بهتر عمل کردن
۵ توانایی تفکر در پیام قرآنی و درک ارتباط آن با موضوع درس
مفاهیم کلیدی
قیامت
فصل
روز جدایی
بهشتیان
جهنمیان

آموزش درس ۱۷ هدیه پنجم ابتدایی اینها و آنها

می توانید عنوان درس را روی تابلو نوشته و با استفاده از بارش فکری از دانش آموزان بخواهید

تا دررابطه با این دو کلمه صحبت کنند و با پرسش های مناسب آنها را به هدف درس نزدیک کنید.

می توانید نمایشنامه ای از متن درس تهیه کنید تا دانش آموزان آن را اجرا کنند

یا از دو دانش آموزبخواهید که هر کدام یک قسمت را اجرا کنند

و هم زمان با خواندن آنها تصاویر و صداهای متناسب مثلصدای جویبار، انواع پرندگان و… را پخش کنید تا با تجسم صحنه ها، جذابیت درس بیشتر شود.

می توانید از دانش آموزان بخواهید سر خود را روی میز بگذارند و چشم خود را ببندند و بگویند

باشنیدن صداهایی که پخش می کنید چه تصوری در ذهنشان می کنند

و با استفاده از تصاویر ذهنی آنها وارد موضوع درس شوید.

برای شروع می توانید دو تصویر فعالیت (تدبر کنیم) را در برابر دانش آموزان قرار دهید و از آنها بخواهید تفسیر خود را بگویند.

سپس با جمع بندی مطالب و پرسیدن پرسش هایی از قبیل اینکه این دو تصویر چه ارتباطی با درس روزنامه های دیواری دارند؟

آیا می توانید بهشت و جهنم را به تصویر بکشید؟
فکر می کنید بهشت چه جور جایی است؟

به سمت هدف درس حرکت کنید.

حس کنجکاوی دانش آموزان را تحریک نموده تا دانش آموزان با دقت در الفاظ و مفاهیم آیه و تصویر به ارتباط آیه با موضوع جدایی خوبان و بدان در قیامت اشاره کنند.

برای شروع می توانید از نیایش استفاده کنید و با توجه به دعاهای دانش آموزان برای روز قیامت وارد درس جدید شوید.

فعالیت های درس ۱۷ هدیه پنجم ابتدایی اینها و آنها

دانش آموزان در فعالیت بگرد و پیدا کن ضمن آشنایی با نعمت ها و رنج های دو گروه خوب و بد به تفاوت های آنها پی می برند.

در فعالیت ایستگاه فکر انتظار می رود معلمان گرامی، دانش آموزان را به این مطلب راهنمایی کنند

که در این دنیا خوبان و بدان به دلیل ستار العیوب بودن خدا از هم جدا نیستند؛ ولی در قیامت خوبان و بدان از هم جدا می شوند.

در فعالیت کامل کنید دانش آموزان با بیان ویژگی های دو گروه به طور ضمنی به اعمال و ویژگی هایخود نیز دقت نموده و به نقاط قوت و ضعف خود، پی می برند.

هدف این فعالیت تکمیل و تثبیت مطالب آموزش داده شده بر اساس دریافت رابطه بین مفاهیم است.

در فعالیت گفت و گو کنید دانش آموزان را به این مطلب راهنمایی کنید که هرکسدر قیامت مهمان عمل خویش است و در حقیقت ما با اعمال خودمان بهشت یا جهنم خود را می سازیم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.